Pünkösdi körlevél

2020. May 30., szerző: Adminisztrátor

Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden
örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek
a reménységben a Szent Lélek ereje által.” (Róm 15,13)

Kedves Testvéreink az Úrban!

A Szentlélek átformálja életünket, gondolatainkat, megerősítve hitünket. Azok, akik nem ismerik meg a Megváltót, reménység nélkül élnek. Mikor elfogadtuk Jézust, Ő akkor hozta szívünkbe a reményt.
Ezt kell fenntartanunk és védenünk, kiváltképpen ebben az időben, mikor megpróbáltatások alatt vagyunk. A Krisztusba vetett reményt a mi Urunk tartsa fenn bennünk a Lélek által, e küzdelmes idők közepette is!

Mi tehát az igazság, amely feljogosít bennünket, hogy ebben a reménytelen világban mégis
reménységben maradjunk? Száz éve írták alá a trianoni kényszerszerződést, a békediktátumot.
Egyházunkat és nemzetünket azóta emberek által alkotott határok választják el. Mindezek ellenére az egyház és a történelem Ura megtartott bennünket. Biztosak lehetünk abban, hogy amiképpen az elmúlt 100 évben elődeinkkel és velünk volt a Mindenható, úgy utódainkat is megtartja az eljövendő időben.
Reménységünknek és örömünknek az alapja, hogy van élő Istenünk, megváltó Krisztusunk, aki a Szentlelke által velünk volt, velünk van és velünk lesz. Június 4. számunkra nem a gyász napja, hanem a reménység és egység napja. Ezt bizonyítja, hogy mi, Kárpát-medencei reformátusok Urunk kegyelméből, 11 évvel ezelőtt közös Alkotmánnyal hivatalosan is újra egy közös Magyar Református Egyházba
tömörültünk. A lelki egység mindvégig megvolt, és ma is megvan. Az egységes Magyar Református Egyház ezt a lelki összetartozást igyekszik megerősíteni és szorosabbra fűzni.
Urunk Szentlelke legyen a mi vezérünk! Legyen megbékélt, áldott pünkösdi ünnepünk!

2020 pünkösdjén

Testvéri szeretettel:
Dr. Szabó István püspök és Veres Sándor főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület
Steinbach József püspök és Dr. Huszár Pál főgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület
Kató Béla püspök és Dr. Dézsi Zoltán főgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület

Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok
Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház
Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok
Kárpátaljai Református Egyház
Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok
Szerbiai Református Keresztyén Egyház
Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Dr. Fekete Károly püspök és Dr. Adorján Gusztáv főgondnok
Tiszántúli Református Egyházkerület

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.