Lendület(b)en a református ifjúság

2019. Jul 08., szerző: Adminisztrátor

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) idén immáron tizenötödik alkalommal szervezte meg legnagyobb ifjúsági találkozóját, a Lendületet. A jubileumi alkalom eltért az előzőektől, mert ezúttal dicsőítésre hívogattak, amelyre a Beregszászi Arénában (amfiteátrumban) került sor. Olyan jó volt együtt látni közel másfélezer fiatalt, akik nagy része az egymással való találkozás öröme mellett hálatelt szívvel dicsőítette az Urat a fellépő együttesekkel. Lélekemelő volt hallani a lelkes közös éneklésüket, bizonyságtételüket arról, hogy a mi Istenünk „erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mit ő nem tehet”, „bárhogy támad az ellenség, hatalma mindentől megvéd”, „mert páncélom a hit”, „barátként jön hozzám Isten, s az angyalsereg mindig mellettem áll”. „Benned van örök élet, Benned van szabadságom, Benned a lelkem örvendez. Téged követlek” – vallott az ifjúság.

A megjelenteket a szervezők nevében a dicsőítőnapot igen talpraesetten vezető Nagy Gabriella köszöntötte. Majd Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka biztatta a fiatalokat arra, hogy soha ne veszítsék el a hitüket és a reményüket, s hogy mindig bátran hirdessék Isten igazságát, szeretetét. Ennek fontosságára, a hívő ember feladatára figyelmeztette a fiatalokat Sipos József lelkész, a KRISZ elnöke is, „mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3, 16). Értünk sebezték meg, hogy a mi sebeink gyógyuljanak, fogalmazott az elnök.

Az igét ez alkalommal Zán Fábián Sándor püspök hirdette Debóra éneke alapján (Bírák könyve 5), melyben Isten szabadítását ünnepli a győztes harc után. Amikor Isten népe összegyűl magasztalni az Urat, akkor ünnep van. Ünnep van ma itt az amfiteátrumban, Kárpátalja református ifjúsága énekszóval hirdeti: „az Úr az Isten, és nincs más rajta kívül”; megköszönjük Isten ama bárányát, aki értünk, megváltásunkért életét adta a kereszten. Debóra életében a hitetlenség, az engedetlenség volt az ellenség. Ebben a világban a szeretetnek van ellensége, és nekünk csak egyféleképpen lehet győzelmünk: ha Jézus Krisztussal megyünk az úton. Ha Őt követjük, ha merjük magunkat rábízni, ha rá hagyatkozunk, akkor ott lesz a győzelem megtapasztalása, és „feltámad az életkedv”, fogalmazott Zán Fábián Sándor. Aki Debóra példáján arra biztatta a fiatalokat, hogy Jézust követve váljanak követhetőkké, merjenek bátran vezetni másokat is, mert csak így van jövője egy nemzedéknek. Ma ti vagytok azok, akik fölkeltetek és áldjátok itt az Urat. Ha győztesek vagytok ezen az alkalmon, ha nem csak elszórakoztok, hanem tanúbizonyságként vagytok jelen, ha le tudjátok győzni a passzivitást, ha nem csak énekkel, zenével, de a mindennapokban életetekkel, munkátokkal is dicséritek az Urat, akkor feltámad az életkedv Kárpátalján is, mondta bátorítóan a püspök.

Esti evangelizációjában Szanyi György borzsovai lelkész a gazdag ifjú történetén keresztül arra mutatott rá, hogy csak az követheti Jézust, annak van esélye az üdvösségre, aki mindent felad, megtagadja önmagát. Ő pedig szeretetből tiszta lapot biztosít.

A dicsőítést a KRISZ együttes – a zenélő Kovács család Mezőváriból és Gáti Gyöngyi Sárosorosziból – kezdte, akik hitről, hazáról, magyarságról énekelve hirdették a jó hírt, hogy nem vagyunk egyedül ebben a világban, van Krisztusunk, aki velünk van. A Mátészalka – Kertvárosi Református Gyülekezetből érkezett Peregrinus Projekt bemutatta Isten dicsőítésének gazdagságát, hogy a világzene stílusában is lehet „lélekben és igazságban” imádni az Atyát. A TRINITAS Banddel, a Laudis együttessel már szinte mindenki együtt énekelt, dicsérte az Urat. A dicsőítőnapot Andelic Jonathan szolgálata zárta.

Kovács Erzsébet

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.