Lelkészszentelés és imaközösség

2019. Jun 15., szerző: Adminisztrátor

A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) ünnepi közgyűlést tartott pünkösdhétfőn a beregszászi református templomban. Ezúttal két lelkész felszentelésére és imaközösségre is sor került.

Az igehirdetést megelőzően Balogh Attila, az Ungi Református Egyházmegye esperese a Szentlélek vezetéséért imádkozott. A Szentlélek az igazság lelke, rámutat bűneinkre, az Istentől elszakított állapotunkra; vigasztalásában a pártfogóra, Jézusra irányítja figyelmünket, fogalmazott Zán Fábián Sándor református püspök a János 14, 15–19 alapján tartott igehirdetésében. Hangsúlyozta, hogy az igazság lelke bennünk kell lakozzon, mint ahogy úrvacsoravétel után valljuk: „Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus”. Jézustól ígéretet kaptunk: „Én élek és ti is élni fogtok”. Mennybemenetele után Isten a Szentlelket küldte közénk, hogy ne maradjunk egyedül, s hogy vezessen. A Szentlélek annak az embernek a szívében munkálkodik, aki a feltámadt Úrra támaszkodik, és hiszi, hogy általa neki is örök élete lesz. A lélek ajándéka kegyelem, szeretetből kapjuk azért, hogy bátorítson, hogy botlásainkból is fel tudjunk állni, s világítani tudjunk. Ez a kegyelem háládatosságra kell vezessen bennünket, fogalmazott a püspök. A felszentelendő lelkészekhez szólva azt tanácsolta, hogy mindenkor az igazság lelkét kérjék és az igazságot szólják.

Hunyadi Attila, a Máramaros-Ugocsa Református Egyházmegye esperese imában mondott köszönetet a Szentlélek vezetéséért.

Az ünnepi igehirdetést követően sor került a közgyűlésre, melynek keretében felszentelésre került a két lelkész. A szernyei születésű és Fornoson szolgálatot teljesítő Barta Attilát, illetve a Munkácson született és ott is szolgáló Gulácsy Dánielt Héder János főjegyző mutatta be, akiket, a fogadalomtételt követően, Zán Fábián Sándor szentelt fel. Így immáron mindketten választható lelkészekké lettek.

Nagy Béla, a KRE főgondnoka egy-egy igével köszöntötte a felszentelt lelkészeket, s mindenki szívére helyezte: „És a ti szívetek legyen tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy járjatok az ő rendeléseiben, és őrizzétek meg az ő parancsolatit, miképpen e mai napon” (1Kir 8, 61).

Népünk kezd eltávolodni Istentől, a szívek egyre inkább megkeményednek, ezért még többet kell imádkoznunk, mondta a közgyűlés záró részében Zán Fábián Sándor, amikor is imaközösségre került sor. Csak annak a népnek van megmaradása, amelyik tud imádkozni, fogalmazott a püspök. Ezt követően lelkészek, gondnokok adtak hálát és könyörögtek – az alkalom résztvevőivel együtt – többek között a családokért, a megszületendő gyermekekért, az egyházért, a gyülekezetekért, a szolgálatra elhívottakért, az üldözött keresztyénekért, a missziókért. Az imádságok között a Mezőváriból érkezett Kovács család dicsőítő énekei erősítették a közösséget.

A perselyek ez alkalomból az Életmentő Alap számára voltak kitéve. A közgyűlést vezető Héder János végezetül a Csongori Szenvedélybetegeket Mentő Misszió június 22-én Mezőváriban megtartandó csendesnapjára hívogatott mindenkit.

Marton Erzsébet

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.