Pünkösdi körlevél

2019. Jun 04., szerző: Adminisztrátor

a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. (Jn 14,15–17)

 Szeretett Testvéreink a Krisztus Jézusban! 

Pünkösd ünnepén hálaadással állhatunk meg Teremtő Istenünk előtt, mert Jézus Krisztus hű volt ígéretéhez, és elküldte az Ő Szentlelkét, aki azóta is jelen van a világban, az egyházában, és azok szívében, akik életüket követésének szentelték.

 

Olyan világban élünk, ahol a mindennapi gondjaink, terheink és feladataink elfordítják a tekintetünket az evangélium igazságairól. Olyan időket élünk, amikor a félelem, az elégedetlenség és az önsajnálat vált az ember természetes magatartásává. Annyi minden kap helyet az emberi szívekben, hogy Krisztus ígéretei immár kiszorultak onnan, templomba zárt ígéretekké lettek. Vajon ez az állapot nem azt jelzi-e, hogy ma is Pártfogóra van szükségünk? Milyen nagy az a szeretet, amelyet Krisztus tanúsított, és tanúsít ma is az övéi iránt, amikor látja a gyengeségeinket, erőtlenségeinket, hiányosságainkat, félelmeinket, és úgy dönt, hogy elküldi az Ő Lelkét, hogy legyen az embernek Pártfogója, aki előmozdítja, segíti, tanácsolja az életünket. Aki nem a bűneinkben áll mellénk, hanem kivezet azokból. Nem az istentelen életet teszi kényelmessé, hanem istenfélelemre tanít. Nem tehermentesíti az életet, hanem megtanít terheket hordozni. Olyan dolgok ezek, amelyekre egyedül képtelenek vagyunk, de a Lélek képessé tesz rá bennünket.

Keresztyén Testvéreink! Jézus Krisztus szeretetének különlegessége abban van, hogy Ő azt adja, amire szükségünk van. Milyen jó lenne felismerni, hogy mindnyájunknak szüksége van a Pártfogó Lélekre, aki nélkül képtelenek vagyunk minden olyan cselekedetre, magatartásra, ami azt bizonyítaná, hogy keresztyének vagyunk. A Pártfogó Lélek ajándék, s ennek az ajándéknak akkor lehetünk részesei, ha szeretjük Krisztust és megtartjuk a parancsolatait. Jézus egy olyan szeretetközösségre hív, amiben megtapasztalhatjuk azokat a mennyei ajándékokat, amelyek semmilyen más módon nem lehetnek a mieink, csak az Ő Lelke által.

Kérjük mindnyájan egy szívvel az Urat, hogy az Ő Lelke töltse be az Ő népét, egyházát, benne a Magyar Református Egyházat, és minden olyan közösséget a Kárpát-medencében és az egész világon, akik egyek Jézus Krisztusban. Pünkösd ünnepén imádkozzunk együtt azért, hogy gyülekezeteink Isten országa jeleiként legyenek a világban, hiteles Krisztus-követéssel betöltve küldetésünket. Imádkozzunk szolgálatainkért azok között, akik a társadalom perifériájára szorultak, a szenvedőkért, a betegekért, a jövevényekért és azokért, akiket a hitükért üldöznek. Imádkozzunk e világ és benne a Kárpát-medence békességéért és azokért, akik őrállói felelősséget hordoznak az egyházban és a világban.

Erősödjünk meg együtt a hitünkben, hogy a Pártfogó velünk van a világ végezetéig!

 

2019 pünkösdjén

Testvéri szeretettel:

 

Dr. Szabó István s.k.

püspök

Veres Sándor s.k.

főgondnok

Steinbach József s.k.

püspök

Dr. Huszár Pál s.k.

főgondnok

Dunamelléki Református Egyházkerület

Dunántúli Református Egyházkerület

 

 

 

 

Kató Béla s.k.

püspök

Dr. Dézsi Zoltán s.k.

főgondnok

Szenn Péter s.k.

püspök

Kel József s.k.

főgondnok

Erdélyi Református Egyházkerület

Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

 

 

 

 

Zán Fábián Sándor s.k.

püspök

Nagy Béla s.k.

főgondnok

Csűry István s.k.

püspök

Bara Lajos István s.k.

főgondnok

Kárpátaljai Református Egyház

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

 

 

 

 

Halász Béla s.k.

püspök

Székely Károly s.k.

főgondnok

Fazekas László s.k.

püspök

Fekete Vince s.k.

főgondnok

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

 

 

 

 

Csomós József s.k.

püspök

Ábrám Tibor s.k.

főgondnok

Dr. Fekete Károly s.k.

püspök

Dr. Adorján Gusztáv s.k.

főgondnok

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Tiszántúli Református Egyházkerület

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.