Egységnap - munkatársi találkozó Berekfürdőn

2019. Mar 25., szerző: Adminisztrátor

Közeledve a Magyar Református Egység Napja tizedik évfordulójához, a berekfürdői munkatársi alaklom (2018. október 19–20.) főszervezői arra az elhatározásra jutottak, hogy az idei egységnap főbb irányvonalait, eseményeit és kereteit együtt, közösen alkossák meg bevonva az egész Kárpát-medence egyházkerületeit és az azokhoz tartozó egyházmegyéket. Ebből kifolyólag Kárpát-medence minden egyházmegyéje képviseltette magát egy–egy megbízott személy által a Berekfürdőben megrendezésre került munkatársi találkozón. A Kárpátaljai Református Egyház három egyházmegyéjét Seres János lelkipásztor, Barta Attila lelkipásztor, valamint jómagam képviseltük.

A találkozó kétnapos volt. Az esemény vezérigéje Zsolt 133. Az első nap, első felében közös áhítaton vettünk részt, amelyet dr. Fekete Károly tartott. Ezután a főbb hangsúly a bemutatkozásra, egymás megismerésére került. Jó volt találkozni a különböző egyházmegyék küldötteivel, megismerni azt a területet, amelyről jöttek, azoknak minden szépségét és nehézségét.

A magam szempontjából különös súllyal bírt (egyfelől kedves, egyfelől elgondolkodtató) a bemutatkozás során, amikor az egykor egységes Ung megyét, egymást követően ketten mutattuk be a határ egyik és másik oldaláról, felvidéki lelkipásztortestvéremmel.

A bemutatkozás és bizonyságtételek révén közelebb kerültünk egymáshoz lelkiekben. A nap második felében különböző csoportokat alkottunk, melyekben együtt igyekeztünk az egységnap feladataival megbirkózni.

Az egyik fő cél az volt, hogy minden terület valamilyen sajátos jellegzetességet emeljen be az egységnap programjai közé. A közös munkát áhítattal és imaközösséggel zártuk. Másnap aztán az összegyűjtött ötleteket és felvetéseket összegeztük. Meghatároztuk a fő hangsúlyt, amelynek át kell hatnia az egész eseményt. Nem más ez mint az egység, mindenek előtt Istennel és mindezek után egymással.

A munkatársi megbeszélésen áldott találkozásokat élhettünk meg, barátságok kötődtek, testvéri kapcsolatok jöttek létre különböző területek, különböző gyülekezetei között. Összegezve elmondható, hogy bár jó lehet különböző területekről érkeztünk, különböző emberekként a lényeg egy volt közöttünk, ez pedig az Isten minden emberi határt átívelő megváltó kegyelme, amely ugyanolyan erősen ég, az anyaországban, Erdélyben, Délvidéken, Felvidéken, Kárpátalján és Kárpát-medence minden területén. Ez az, amely által megvalósult és megvalósulhat az egység Isten gyermekei között.

 

Soós Zsolt beosztott lelkipásztor

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.