ÜNNEPI BIBLIAKIADÁSOK A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJÁRA

2017. Nov 01., szerző: Adminisztrátor

Három újdonságot mutatott be a Magyar Bibliatársulat Alapítvány (MBTA) és a Kálvin Kiadó október 24-én Budapesten, a kiadó székházában. A könyvbemutatót a XVII. kerületi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola növendékei színesítették zsoltárfeldolgozások éneklésével és citeramuzsikával.

Két Újszövetség és konkordanciával egybekötött revideált új fordítású Biblia jelent meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Pecsuk Ottó, az MBTA főtitkára köszöntőjében elmondta, hogy a reformáció emlékéve lassan a végéhez közeledik, de a Bibliatársulat most is, ahogy az emlékév kezdetén, a Szentírás aktualitására helyezi a hangsúlyt. „Amint a reformáció is a Bibliát állította a figyelem középpontjába, ma ugyanúgy aktuális mindenki számára.  Félő, hogy minden más megközelítése a reformáció aktualitásának csupán kultúrtörténeti vagy történelemóra-jellegű lehet. Valójában a Biblia kapcsolja össze a két kort, a reformációt és napjainkat.”

Biblia név- és tárgymutatóval

„Régóta megfogalmazott igény volt az olvasók részéről, hogy készüljön a revideált új fordítású Bibliához is konkordancia.”  Ezt már Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatója mondta, aki szerint fontos feladat, hogy a Szentírás kiadójaként minden lehetséges formában, mindenki számára elérhetővé tegyék a Bibliát. „Sokan kérdezték tőlünk, hogy mivel készülünk a reformáció emlékévére. Többnyire azt válaszoltam, hogy nem készültünk különlegességekkel, hanem tettük és tesszük a dolgunkat. Küldetésünket a reformáció évében is szeretnénk folytatni, és a jövőben is további bibliakiadásokkal szolgálni” – hangsúlyozta Galsi Árpád.

Mint elmondta, a 2014-es revideált új fordítású Biblia mostani kiadásában konkordanciát, egyfajta név- és tárgymutatót találunk, amely 1086 szócikkével a bibliaolvasók segítségére lehet abban, hogy egy-egy szót vagy kifejezést könnyebben megtalálhassanak a Szentírásban.

Biblia konkordanciával
Revideált új fordítás (RÚF 2014)
2017, A/5 (nagy, vászonkötés), 1520 oldal, 6900 Ft

Felújított Károli-fordítás

P. Vásárhelyi Judit irodalomtörténész, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, az MBTA kuratóriumának tagja az Újszövetség – Zsoltárok könyve kiadást mutatta be az 1908-as revideált Károli-fordításban, amelyet a mai magyar helyesíráshoz igazítottak. A kötet különlegessége, hogy az elején rövid összefoglalók, tanulmányok olvashatók neves irodalomtörténészek tollából, többek között a Biblia szerepéről a magyar reformációban, a magyar bibliafordításokról és Károli Gáspárról.

Pecsuk Ottó főtitkár a kötettel kapcsolatban kiemelte, hogy a reformációról a Károli-Biblia nélkül nem beszélhetünk, de a generációnk által Károli-fordításként ismert változat nem azonos az eredeti Vizsolyi Bibliával. Mégis, az 1908-as kiadást több mint száz éven keresztül használták az olvasók, ez legitimálta a létjogosultságát az egyházban és a kulturális életben.  „A Bibliatársulat állandó feladata, hogy az olvasókhoz közelebb vigye a Bibliát azáltal, hogy olyan fordításban adja a kezükbe, amely az eredeti héber és görög szöveget a mai ember nyelvén fogalmazza meg. Erre szolgál az új fordítású Biblia. A másik oldalon viszont nem hagyható figyelmen kívül a Károli-Biblia sem, amely saját jogán megőrzendő. Ez a revízió még ma is érthető annak, aki figyelmesen olvassa. Megpróbáltuk a szöveget nem megváltoztatni, mégis átmenteni a mai generációk számára azáltal, hogy a mai helyesírásunkhoz igazítottuk. Így akik kinyitják, nem szembesülnek a zavaró 19. század végi helyesírással, és a megfogalmazásra tudnak figyelni” – mondta a főtitkár.

Károli Újszövetség - Zsoltárok könyve
Károli Gáspár fordításának revideált kiadása (1908) a mai magyar helyesíráshoz igazítva
2017, B/6, 440+56 oldal, 2 800 Ft

Újszövetség két nyelven

Lebovics Viktória, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ukrán filológiai tanszékének adjunktusa ismertette az Ukrán-magyar Újszövetség ukrán bibliafordításának keletkezési körülményeit az ukrán bibliafordítások tágabb történeti háttere előtt.

D. Szebik Imre, az MBTA elnöke elmondta, hogy az Ukrán-magyar Újszövetség egy évtizedekkel ezelőtt elindított kétnyelvű sorozat része. „Kettős célja volt a kiadásnak, egyrészt, hogy a határokon túl élő, kisebbségi sorsot vállaló magyar testvéreink kézbe vehessék az Újszövetséget annak az országnak a nyelvén is, amelyben élnek, másrészt a vegyes házasságokban férj és feleség akár együtt is tudja így olvasni az Igét, ki-ki a maga anyanyelvén. Ez a kezdeményezés átível népek fölött, mert a Biblia maga is minden nemzeté, ahogyan Isten minden nép Istene és Jézus Krisztus is mindenkiért meghalt” – mutatott rá az elnök.

Elmondta, hogy az MBTA néhány napja adta át a kötetet a kárpátaljai Beregszászon, és nagy örömmel hallották, hogy jelenleg is több ezer ukrán tanul magyarul, így akár nyelvtankönyvként is szolgálhat majd a kétnyelvű Újszövetség.

Ukrán-magyar Újszövetség
2017, B/6, 290 oldal, 3300 Ft

„Szeretnénk a reformáció évében ezt a három kiadást mindazok rendelkezésére bocsátani, akik a Szentírást tanulmányozni, vagy éppen a nyelvet tanulni kívánják, és ezzel kifejezni, hogy nemcsak az anyagi jólét fontos, nem is csupán a szellemi felemelkedés, hanem a spirituális értékek, amelyeket a Biblia sugároz” – zárta a könyvbemutatót D. Szebik Imre.

Jezsoviczki Noémi, fotó: Vargosz

A cikk szerkesztett változata a Reformátusok Lapja 2017. november 4-i számában jelenik meg. 

 reformacio.ma

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.