Kerületi családi csendesnap Nagyberegen

2014. Aug 24., szerző: Adminisztrátor

Egyedül Istené a dicsőség!

Tartalmas, sokszínű és áldott alkalmat választottak, akik eljöttek Nagyberegre, a Kárpátaljai Református Egyház kiemelt programjára, s egyben a kárpátaljai magyarság legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvényére, a családi csendesnapra. Az érdeklődés idén sem hagyott alább, a résztvevők száma megközelítette a hatezer főt, és a rendezvény otthonául választott nyolcszáz éves község főterével, iskoláival és egyéb intézményeivel együtt alkalmas helyszínt biztosított úgy a hatezer fős központi előadásoknak, mint a két-háromszáz főt befogadó szemináriumoknak.

Mégis, a családi csendesnap – minden kétséget kizáróan – idén tett szert a legnagyobb érdeklődésre. Hiszen olyan magas rangú vendégek tisztelték meg jelenlétükkel, mint Balog Zoltán, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, Novák Katalin, család- és ifjúságért felelős államtitkár, Soltész Miklós, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Naszvadi György, az MNB főtanácsadója, Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár stb. Jelen voltak a kárpátaljai magyar külképviseletek konzuljai, magyarországi egyházi vezetők. Elfogadta a meghívást Seder Ilona, a beregszászi járási tanács elnöke, Petruska István, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke, Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnökasszonya és a katolikus egyház vezetői.

Az üzenet, amit a református egyház a családok minden generációjához igyekezett eljuttatni ezen a rendezvényen: Soli Deo Gloria! – Egyedül Istené a dicsőség! A sokszor hangoztatott kálvini jelmondatot az Ézs 42, 8 versével – „Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak." – Zán Fábián Sándor püspök magyarázta nyitóáhítatában. A dicsőség idegen ezen a földön, mert a mennyből származik és egyedül az Istent illeti meg – mondta. A teremtett világ a bűneset óta próbálja ezt a dicsőséget elvenni, ám a lopott dicsőség pusztulást hoz... A bűneset óta az ember nem láthatja Istent teljes dicsőségében. Isten azonban gondoskodott arról, hogy az újszövetség embere ne maradjon nyomorúságban. Isten dicsősége az Úr Jézusban válik láthatóvá az ember számára. Legragyogóbban mégis a Golgotán és az üres sírban lett nyilvánvalóvá.

Imádsággal szolgált és a Magyar Református Egyház üdvözletét közvetítette dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.

Életünk végső és abszolút célja, hogy Istent magasztalja. – Ezt már dr. Vladár Gábor, a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora, Aranygyűrűs teológiai doktor mondta szintén a témához kapcsolódó előadásában. A dicsőítés lényegéről a következőket mondta el: Amikor dicsőséget adunk az Istennek, elismerjük azt, ami mindig is az Övé volt és lesz. Az igazi dicsőítés cél nélküli, oka van. Amikor dicsőítem és magasztalom Istent, elismerem, hogy Hozzá tartozom és párbeszédem van vele. Azonban van úgy, hogy nehéz az istendicséret, mert nem érezzük az Úr jelenlétét – fűzte tovább a gondolatot az előadó. – Ilyenkor segítségünkre siet a Szentírás, amiben panaszzsoltárokat is találunk, és ahol Jézus így kiált: Én Istenem, miért hagytál el? Láthatjuk tehát, hogy még a perlekedés is azt jelenti, nem szakadt meg a Vele való párbeszéd. Amikor minden ellene vall is, Isten akkor sem hagyja magára teremtményeit.

Már hagyomány, hogy a családi nap főszínpadán bizonyságtétel is elhangzik. Idén Petrusinec Volodimir, Máramaros-Ugocsa Egyházmegye főgondnoka beszélt nem mindennapi gyógyulásáról. Miután 36 évesen 4. stádiumban lévő rákos daganatot diagnosztizáltak orvosai, nem sok remény maradt a túlélésre, ma mégis tünetmentesen éli az életét. A három gyermekes édesapa úgy gondolja, Isten azért tartotta meg, hogy az Ő dicsőségére szolgáljon életével.

A családi csendesnap főszemináriumát Balog Zoltán miniszter, református lelkész tartotta A keresztyén ember felelőssége címmel. Mielőtt erre választ kaphatnánk, tisztáznunk kell, kik is vagyunk valójában, fogalmazott, majd a Heidelbergi Káté szavaival megadta a választ: Jézus Krisztus tulajdona vagyunk. Ez a tudat belső szabadságot ad, amire nagy szükségünk van, amikor hiányzik a külső szabadság, amikor érezzük, hogy nem mi döntünk, hanem mások döntenek felettünk. A legfontosabb feladatunk pedig az, hogy továbbadjuk az örömhírt: van valaki, Aki kezében tartja az életünket, nem rajtunk múlik az.

Az Ukrajnában kialakult helyzetre nézve a miniszter hangsúlyozta, a kárpátaljaiak nincsenek egyedül, mert Magyarország nemcsak a szomszédban van, hanem itt van velük. „Veletek vagyunk, nemcsak, amikor idejövünk, hanem akkor is, amikor Brüsszelben vagy más európai fővárosban járunk. Amikor ott szó esik Ukrajnáról, mindig elmondjuk, hogy Kárpátalján magyarok élnek, akiknek a sorsa számunkra fontos. Nem vagyunk hajlandók elfogadni az ügyeknek olyan rendezését, hogy ez a közösség veszélybe kerüljön. Velünk vagytok otthon, amikor döntéseket hozunk a kormányüléseken, amikor imára kulcsoljuk a kezünket, ott vagytok velünk, mert azt akarjuk, hogy minden történés, ami történik, azt a magyar érdek vezesse” – mondta.

A rendezvény a Nagyberegi Református Líceum új épületszárnyának átadásával folytatódott, ahol szintén Balog Zoltán miniszter, Zán Fábián Sándor püspök, valamint Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka mondott beszédet.

A központi események után tíz szeminárium közül választhattak a jelenlévők, melyek általános vezérgondolata szintén az Isten dicsősége volt. A közéleti szereplőknek Isten dicsőségére és embertársaim javára címmel ugyancsak Balog Zoltán miniszter tartott gondolatébresztő előadást, majd válaszolt a hallgatók kérdéseire. A szépkorúak között Victor István nyugalmazott lelkipásztor tett bizonyságot arról, hogyan hirdetheti az öregkor is az Isten dicsőségét. Lehet úgy vállalkozni, sikeres gazdaságot vezetni, hogy mindez az Isten dicsőségét szolgálja – erről adott útbaigazítást hallgatóinak Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke. A családosokat Nagy György, mátészalkai lelkész a család összhangjára tanította. A szenvedélybetegségből szabadultak számára idén is id. Pocsai Sándor, a csongori Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió lelkésze tartott előadást. Hogy fogyatékkal is élhetünk Isten dicsőségére, erről biztosította hallgatóit Berki Viktória doktorandusz. Hogyan lehetünk munkatársai az Istennek? – erről már az ébredésben érintettek beszélgettek Gyurkó Miklós, Balogh Sándor, Marton Mária, Olasz Miklós és Kovács Erika vezetésével. A tanárok felelőssége hatalmas, ezért ezt a foglalkozást nem lehet akárhogyan végezni, magyarázta Majoros Béla igazgató az általa vezetett szemináriumon részt vevő pedagógusoknak. Isten dicsőségét szolgálja a békés egymás mellett élés „magyarok” és cigányok között – hirdette  Dani Eszter, a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinati missziói irodájának vezetője. A KRISZ szervezésében két előadás közül választhattak a fiatalok. Homoki Gyula és Margitics János sárospataki teológusok A felnőtté válás határán címmel tartották meg előadásaikat. A legkisebbek számára, mint minden évben, ezúttal is a Gyeremek-evangelizációs Közösség gondoskodott.

A délután folyamán a nagyszínpadon énekkel dicsőítette az Istent a Vári Református Gyermek- és Felnőtt kórus, a KRISZ-együttes, a Hajnalcsillag és a Hozsánna keresztyén ifjúsági együttes, valamint az Újbátyúi és Bátyúi Vegyeskar. A közös éneklést hagyományosan a Mezőváriból érkezett Kovács házaspár vezette.

A családi csendesnapon felállított sátrakban ízelítőt kaphattunk a református egyház szerteágazó tevékenységéből, a kórház- és az iratmisszió, a Lídia-műhely munkájából... Bemutatkoztak a református líceumok, a beregszászi főiskolai gyülekezet, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia,  mezővári és hetyeni fogyatékkal élőkkel foglalkozó otthonok, a Sámuel Alapítvány, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a fiatalok által működtetett Tesó blog, Nagybereg község stb. A KRE Diakóniai Osztálya önkéntes egészségügyi szolgálatával ingyenes vércukorszint-mérést végzett a családi napon. 

A rendezvényen részt vevők biztonságáról ezúttal is a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság gondoskodott.

Fábián Katalin

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.