Sárospatak várja a fiatalokat

2008. Mar 12., szerző: Adminisztrátor

Dr. Kádár Ferenccel a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektorával készült interjú.
Sárospatakon, a Teológia nemrégiben kiadott egy tetszetős prospektust , amelyben többek között ezt olvashatjuk: „A Sárospataki Református Teológiai Akadémia hívja és várja a szent szolgálatra elhívott, hitben élő és tanulni vágyó fiatalokat!” Segélykiáltás ez, vagy egyfajta felsőoktatási „marketingmunka” része? Mi volt a célja az intézménynek a tájékoztató anyag kiadásával? – kérdezem dr. Kádár Ferenctől, a Teológia jelenlegi rektorától.

Célunk a figyelem felkeltése volt. A prospektust eljuttattuk egyházkerületünk lelkészi hivatalaiba, középfokú oktatási intézményeibe és más helyekre is. Teológiánk több figyelmet érdemel. Sárospatak mindig is jelentősen kivette részét a magyar református lelkészképzés, illetve tágabban a keresztyén értelmiség-képzés munkájából. Az intézmény életének kényszerű szü-neteltetése 1951 és 1991 között még ma is érezteti negatív hatását. Újraindulásunk óta több mint kétszázötven fiatal lelkipásztort adtunk a magyar reformátusságnak. Érdemes utánanézni: akik itt végeztek, legnagyobb többségükben kiválóan megállják helyüket a szolgálatban Dunántúltól Tiszántúlig, Kárpátaljától Délvidékig.
Szeretnénk, ha felfigyelnének ránk. Ha a tiszáninneni egyházkerület gyülekezetei és egész közegyházunk méginkább a szívébe fogadná ezt az intézményt, és megismerné ennek változá-sait, újulási törekvéseit.

Milyen változások történtek Patakon?

Az első, amit ki szeretnék emelni az, hogy a felsőoktatási törvény értelmében a mi lelkész-képzésünk is osztatlan mesterképzés. Szeretnénk tudatni mindenkivel, hogy mind az oktatás rendje, mind az általunk kiadott lelkészi (és más) diplomák értéke megegyezik a többi magyarországi református hittudományi egyetemen, teológiai akadémián szerezhető diplomák értékével! A Sárospatakon végzett lelkészeket nem éri, nem érheti hátrányos megkülönböztetés lelkészválasztás esetén.
A másik fontos változás, hogy nemcsak lelkészképzést folytatunk, hanem hitoktatókat és lelkipásztori munkatársakat is képzünk intézményünkben levelező és nappali formában. Ez a szakunk rendkívül népszerű, jelenleg a három évfolyamon mintegy száz hallgatónk van.
Az újulás további jele, hogy időszakonként meghirdetjük a börtönpasztorációs szakirányú továbbképzést lelkészeknek. És amit még mindenképpen ki szeretnék emelni: Sárospataki Presbiteri Bibliaiskola néven a presbiterképzés új formáját indítjuk Isten segítségével ez év őszétől.

Eszerint nemcsak a fiatalokat várja Patak!

Valóban így van, a kapukat szélesre tárjuk, és minden korosztályt szeretettel hívunk és várunk, aki a szent tudományban el akar mélyülni. Persze, mondhatnám tréfásan, az ember ad-dig fiatal, amíg tanul…

Sokszor emlegetik a „pataki szellemet”. Mit jelent ez?

Régtől fogva többen próbálták ezt már körülírni. Nem túl könnyű vállalkozás. Úgy gondolom, hogy maga a csodálatos kis iskolaváros, a bodrogparti Athén a sajátos múltjával, gazdag hagyományaival és jelen varázsával is hordoz valamit ebből a szellemből. A Kollégium falai közt pedig különösen is ott érezzük azt a történelmi, kulturális és hitéleti örökséget, amelyet a nagy elődök ápoltak és ránk hagytak. Ez talán legegyszerűbben a hit, haza, emberiség iránti felelősségvállalásban írható le.

Hogyan fogalmazható meg ez a Teológiai Akadémia vonatkozásában? Mitől „pataki” ez a Teológia?


Röviden két jellemvonást szeretnék kiemelni. Az egyik a tanári kar egysége. Szép példa van előttünk, a nagy tanárelődök (Mátyás Ernő, Szabó Zoltán, Újszászy Kálmán, és folytathatnánk) összetartása az intézmény 1951-es bezárása előtt. Persze, sokfélék vagyunk, de elmondható, hogy a szent tudományt valamennyien a teológiai izmusoktól kellően távolságot tartva, igeközpontú módon és a gyülekezetek szükségeire figyelve igyekszünk művelni.
A másik fontos „pataki” vonás az, hogy a diákság hagyományosan gyülekezetként éli életét. Ez az istentiszteleti életben való aktivitást, az egymásra figyelés lelkületét, tehát testvéri közösséget jelent.

Végül a hívásra visszatérve: milyen szakokra hívják az érdeklődőket?
A Reformátusok Lapjában közzétettük és közzé fogjuk tenni a felvételi hirdetményeinket. Eszerint most azokat szólítjuk meg elsősorban, akik teológus szakra, ezen belül lelkészi szakirányra szeretnének felvételt nyerni. Jelentkezésüket március 20-áig várjuk. A katekéta-lelkipásztori munkatárs szakra, a felvételi határidőt későbbre, augusztus 15-ére tettük.
Minden érdeklődőnek szívesen ad tájékoztatást intézményünk elérhetőségein: 

Sárospataki Református Teológiai Akadémia
3950 Sárospatak
Rákócziu u. 1.
Tel: 47-312-947
E-mail: dekania@srta.hu
Web: www.srta.hu

Forrás: A Reformátusok Lapja 2008. március 2-án megjelent számának szerkesztett változata.


Köszönöm a beszélgetést.

Rácsok András

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.