Élet Könyve Program

2008. Feb 20., szerző: Adminisztrátor

2008 a Biblia éve. Idén 2000 Bibliát szeretnénk a Kárpát-medencében élő szegényeknek kiosztani. Tavaly Kárpátaljáról és Délvidékről is kértek Bibliákat. Vannak olyan nagycsaládok, akik a megélhetésüket is alig tudják biztosítani, az ilyeneket szeretnénk megajándékozni egy családi Bibliával. Átlagosan egy Biblia 2000 forintba kerül. Várjuk a jóindulatú Támogatók jelentkezését, akik anyagilag, vagy jó állapotban lévő Bibliákkal támogatják ezt a kezdeményezést

Akik Bibliát küldenek, a következő címre küldjék:
Magyar Református Szeretetszolgálat. Központi iroda: 1146 Bp., Hungária krt. 200. (tel/fax:06-1-4600747.) Regionális iroda: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17. (tel/fax:06-52-516983). Számlaszám: CIB Bank 11100104-19024031-58000009
Álljon itt egy Királyhágó-mellékről érkezett segítségkérő levél:

Drága Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban, kedves Anyaországban élő, de lélekben és hitünkben közösségben velünk együtt levő Testvéreink!

Istennek kegyelméből mi is bekapcsolódhatunk a Biblia éve program kapcsán azokba a szép eseményekbe, melyekkel nálunk is, a Partiumban, Erdélyben is emberi lelkeket elégíthetünk meg Isten kegyelméből "az örök élet eledelével és italával." Hála Istennek egyre többen igénylik, áhítják Isten vigasztaló szavát, az evangéliumot és nemcsak felnőttek, hanem fiatalok is. Kevés viszont a Bibliánk, hogy az egyes rendezvényeken adhatnánk az éhes és szomjas lelkeknek. Segítsetek rajtunk, hiszen anyagi gondokkal küzdünk, és nem tudunk vásárolni sem Bibliát, sem hitmélyítő könyveket, csak nagyon keveset. Péld. 11,24-et helyezzük szívetekre Isten Lelke által: "Aki bőven adakozik, annál inkább gazdagodik." Azért imádkozunk, hogy éljétek meg e bibliai Ige valóságát, s hogy ezáltal a leszakított részeken egyre több testvérünk kezébe kerülhessen a Szentírás, Isten Szent Igéje. Isten gazdag áldása legyen életeteken és szolgálatotokon!
Sok szeretettel Nagyváradról: Csomay Árpád, missziói előadó és Vinczéné Pálfy Judit, missziói előadó-tanácsos.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.