Karácsonyi üzenet

2008. Jan 08., szerző: Adminisztrátor

,,Született néktek ma a Megtartó..."

 

Azért küldte, hogy üdvözüljön a világ általa!,,Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa."

,,Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta." (Jn 3,17;36)

Nem azért küldte, hogy egy legyen a sok közül.

Nem azért küldte, hogy születésének apropóján minden évben fellendüljön a kereskedelem és az üzletek nagy jövedelemre tegyenek szert.

Nem azért küldte, hogy kiköltekezzenek, és ha kölcsönökből is, de fényűző ünneplésnek legyenek részei az emberek.

Nem azért küldte, hogy a fenyőfák néhány napos célt szolgálva hatalmas mennyiségben a kukákba kerüljenek.

Nem azért, hogy ünnepi asztalokon mérhetetlen pazarlás történjen, és a lelkiismeret megnyugtatására némi alamizsnát osszanak a nincstelen embereknek.

Nem azért, hogy az emberi szeretet ünnepévé kicsinyítsék a testetöltés ünnepét.

,,Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

Az Ige testté lett, közöttünk lakott és láttuk az ő dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal."

Nem azért küldte, hogy elítélje a világot.

Nem azért küldte, hogy megvesse, befejeztesse a tévelygő emberiség életét.

Nem azért küldte, hogy mindezeknek útvesztőin elvesszen az Ádám-ember, akit úgy szeret. Nem ítélni küldte a Fiút, hanem azért, hogy kegyelmet hirdessen minden megtérő bűnösnek.

Azért küldte, hogy meghirdesse az Úr kedves esztendejét.

Azért küldte, hogy bizonyságot tegyen az Atyáról és váltságot szerezzen a bűnösöknek.

Azért küldte, hogy megszabadítson a bűntől és annak következményeitől

Azért küldte, hogy megváltson a halálból és a pokolnak végtelen kínjától.

Azért küldte, hogy megtisztítson, megszenteljen az Ige által, amint hozzánk szólt.

Azért küldte, hogy a világ üdvözüljön általa.

Tévedésbe ne essünk: a Földről nem mint egy bolygóról van szó, nem élettelen dolgokról, hanem teremtményeiről, akiket saját képmására alkotott. Így közelebb kerül hozzánk az Ige, mert Isten értünk adott ajándékáról és értünk hozott áldozatáról van szó. Ezen a világon téged és engem kíván üdvözíteni nevének dicsőségére! Újra kérdés tehát: készek és képesek vagyunk-e tudomásul venni, hogy üdvösségünkre küldte az Atya a Fiút, hogy megtartson, nemcsak valameddig, hanem örökre, mert ezt jelenti az üdvösség. Az elidegenedett, bűntől terhelt embernek visszafogadása, megtisztítása, megszentelése, és Istennel örökké tartó boldog élete a mennyek országában.

Jézus Krisztus által van üdvössége az embernek. Csak általa mehetünk az Atyához, csak benne van váltságunk. Az Ige tökéletesen kifejezi: ,,...üdvözüljön a világ általa." Nem azt mondja, hogy általa is, hanem kétséget kizáróan kijelenti, hogy az egész világra nézve egy üdvözítő adatott, egy név, aki által örök életet kaphat az ember kegyelemből, hit által. Tehát sem ,,szentek", sem angyalok, sem más teremtmények nem tehetnek eleget Isten igazságának, mert egyetlen teremtmény sem viselheti el az Isten bűnért való haragjának súlyát. Csak az, aki valóságos és igaz ember, és ugyanakkor valóságos, igaz Isten. A Biblia tanítása csak Jézust, a Krisztust ismerteti meg így velünk. Csak Jézus az Út, az Igazság és az Élet.

A Heidelbergi Káté 18. kérdésének felelete így tanít minket: ,,A mi Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya tökéletes váltságunkra ajándékozott nekünk." Különösen nagy kegyelem és a szeretet drága ajándéka a mi számunkra, a ma élő ember számára is a Názáreti Jézus, aki a Krisztus. A Lélek által Őt hirdetik ma is, Róla tesznek bizonyságot, és mi hit által befogadhatjuk Őt.

,,Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta."

Örök életed van? Hiszel a Fiúban? Engedelmeskedsz a Fiúnak?

Ha a három kérdésre igen a válaszod, boldog lehetsz, és boldog karácsonyod lehet, neked és házad népének is! Ha válaszod nincs vagy nemleges, akkor itt a lehetőség arra, hogy könyörögj az Úrhoz: segítsen hitetlenségeden, és jutasson el a meggyőződésre. Mert aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Miért élnél Isten haragja alatt? Miért élnél áldás nélkül, boldogtalanul? Miért élnél igazi cél nélkül, kárhozatos állapotban? ,,Az Ige testté lett, közöttünk lakott és láttuk az ő dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." ,,Elvégeztetett!"- hangzott a kijelentés a Golgotán. Elvégeztetett a mi váltságunk, hit által Isten gyermekei lettünk. Légy te is Isten gyermeke, áldott, céltudatos Krisztus-követő!

Áldott Karácsonyt!

Zán Fábián Sándor, a
Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.