Gecse Endre az utolsó mártír lelkipásztor

2008. Jan 08., szerző: Adminisztrátor

Egy olyan lelkipásztorra emlékezünk most, aki az '56-os események áldozata, a magyar forradalom mártírja lett.

Egy olyan lelkipásztorra emlékezünk most, aki az 56-os események áldozata, a magyar forradalom mártírja lett.

Gecse Endre 1907-ben született az ung megyei Gálocson, ahol édesapja, Gecse Géza 1896 - 1930 között volt lelkész. A teológiát Sárospatakon végezte. Előbb segédlelkész volt atyja mellett, 1931-ben pedig megválasztották lelkésznek. Nagy lelkesedéssel kezdte pályáját: harmóniumot vásároltatott, hogy énekkart tudjon szervezni, 1937-ben pedig új parókiát építtetett. A két világháború között a kárpátaljai magyarság a templomokban találta meg azt az erőt, amelyben hite mellett, identitását is megőrizhette. Erőpróba volt ez a későbbi, még nehezebb idők elviselésére.

1941-ben házasodott, Vajkócról feleségül vette Rózsa Leonát. Majd jött a háború, a magyarság deportálása, utána az egyházak és lelkészek üldözése, elhurcolása. A kialakult lelkészhiány miatt több Ungvár környéki gyülekezetben is kellett szolgálnia - Tarnócon és Botfalván - fagyban, hóban, sárban biciklivel téve meg a több kilométeres útszakaszokat. Évtizedekkel később így emlékezett vissza özvegye: ,,A második világháború után nagyon nehezen éltünk. A hívek adományaiból tengettük életünket." S jött az 1956-os magyar forradalom. Hruscsov ideje alatt, mint köztudott, a lelkészek kiszabadultak a börtönből, az egyházi élet is némileg szabadabban folyt, már lehetett az ifjúsággal is foglalkozni. Ilyen alkalmakra jártak el Gálocsban olyan 15 - 16 éves fiúk, akik szimpatizálva a forradalommal ,,ellenálló" csoportot szerveztek, amelyhez hasonlók Nagyszőlősön és Mezőkaszonyban is alakultak. Ezen fiatalokat a hatóság elítélte. Gecse Endrét is beidézték, rá akarták bizonyítani, hogy ő készítette fel az akciókra a fiatalokat. Közben 1958 májusában Husztra került lelkésznek, ahol nagy örömmel fogadták a hívek. Kemecsén lakó nőtestvére hívta, hogy települjön át, de ő itt maradt, inkább Husztot választotta. A hívek új papjuknak egy új palástot adományoztak, mely Amerikából származott anyagból készült. (Ez pár hónap múlva elég volt ahhoz - mint végső ,,tárgyi bizonyíték" -, hogy letartóztassák.)

Gecse Endre szívén viselte a lelkészutánpótlás kérdését is: arra kérte Tartuban tanuló unokaöccsét, Csirpák Emilt, érdeklődje meg, hogy a baltikumi protestáns testvérek lelkészképző egyetemén tanulhatnának-e arra alkalmas kárpátaljai fiatalok is.

Közben Huszton készült itteni első karácsonyára. December 2-án letartóztatták, az ungvári börtönben megkezdődtek a kihallgatások. A vádak: Hitler Harcom című könyvében beírva található a neve, ezenkívül ellenforradalmi izgatás, amerikai kapcsolat. Felesége 1959. január 7-én láthatta újra, de már holtan. Hárman mehettek be hozzá: ő, a kurátor felesége és húga, Gecse Anna, aki így emlékezik vissza. ,,Nem nyúlhattunk hozzá, csupán jópár méter távolságból nézhettük meg. A kezét eltakarták a palástjával, csak az arca látszott. Az egyik halántéka kék volt." Ungváron földelték el, minden szertartás nélkül. A gálocsi temetőben emlékhely, Huszton a templom falán emléktábla hirdeti, hogy ő volt a kárpátaljai lelkészek utolsó mártírja.

(Kárpátalja - Józan Lajos református lelkipásztor)

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.