A Megújulás évében újult meg a Makkosjánosi Református Egyházközség temploma és gyülekezeti háza

2024. Jun 03., szerző: Adminisztrátor

Ilyen nagymértékű megújulás egy templomon talán 200 évente, ha megtörténik- mondta el Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke. 

Június 2-án adtak hálát a Makkosjánosi Református Egyházközségben a templom és a gyülekezeti ház külső- és belső teljeskörű megújításáért. A gyülekezeti ház felújítása 2018-ban kezdődött, majd következett a templom rekonstrukciója.

A hálaadó alkalmon az igét főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke hirdette és nagytiszteletű Tóth László a Beregi Református Egyházmegye esperese kérte Isten áldását a gyülekezetre.

Az alkalom után a püspök úr elmondta, hogy – „A megújulás évében több szinten és több módon láthatjuk a megújulás folyamatát és adhatunk hálát a megújulásért. Egy gyülekezet életében nagyon-nagy dolog, amikor egy ilyen nagyméretű munkát végeznek el egy templomon. Mondhatjuk azt, hogy ilyen nagymértékű megújulás egy templomon talán 200 évente, ha történik. Új padlózat, új padok, gyönyörű szépen felfrissült falak, ez a minőség és ez a munka, ami itt ellett végezve nagyon- nagy munka. Meggyőződésem szerint, ha ezt a templomot semmilyen természeti csapás nem éri, akkor több évszázadra hirdetni fogja az Isten nagyságát. Ezért ez egy olyan jelzés, egy olyan csoda, ami bátorságot ad az embereknek, hogy igen, Isten tud ilyen helyzetben, ilyen körülmények között megújítani, tud véghez vinni és azok az emberek, akik ma azt mondják, hogy rajtunk már csak a csoda segíthet, azoknak itt van a Makkosjánosi Református Egyházközség temploma. Csoda történt. Hisszük azt, hogy ebben a csodában Isten volt a fő szervező, a fő gondoskodó, a fő adományozó és ez azt jelenti, hogy mások életében is, közösségek életében is történhet csoda. Mert az Isten nem változott meg. Hiszem azt, hogy a békesség Istene békét fog adni ebben az országban és Európában, hiszem azt, hogy az imádságok, az igyekezetek, amelyek egy-egy gyülekezetben elhangoznak és történnek eredményt fognak hozni. Mi nem tétlenül várjuk a változást, a megújulást, hanem teszünk és imádkozunk érte. Ez a templom az imádság háza, az Isten háza megújult és hiszem azt, hogy megújult lendülettel, életkedvvel, erővel, hittel a gyülekezet tovább folytatja küldetését, hirdeti az Isten országának közelségét, hirdeti és megtapasztaltatja az Isten szeretetétés hirdeti az Isten kegyelmét.”

Tóth László a Beregi Református Egyházmegye esperese hangsúlyozta– „Egy templom akkor szép, hogyha ott vannak benne az emberek, a gyülekezet, az a gyülekezet, aki nagyon sok mindent megtett a lelkipásztorával, gondnokával, presbitereivel együtt. Időt szántak erre a felújításra és valóban igaz, hogy a jó munkához idő kell és ez itt megvolt. Örülhetett ma itt mindenki, aki láthatta ennek az eredményét.”

Balázs Antal, a Makkosjánosi Református Egyházközség lelkipásztora elmondta, hogy a gyülekeztük lehetőségeit messze meghaladta az, amit megtapasztaltak az elmúlt években. A gyülekezeti ház megújulásával kezdődött a folyamat és azt követően Isten úgy alakította a dolgokat, hogy a forrásoknak, pályázati lehetőségeknek köszönhetően megújulhatott a templomuk is. Nagyon hálásak és reméli, hogy a gyülekezetet is inspirálni fogja ez az egész folyamat és a megújult templom. Hangoztatja és biztatja a gyülekezetet, hogy a Megújulás évében lelkileg is akarjanak megújulni. Nagyon fontos, hogy a gyülekezet az Istennel való viszonyában is ilyen megújuláson menjen keresztül.

 

A makkosjánosi gyülekezet egy viszonylag kis közösség. Templomuk közel 700 éves. 2018-ban, amikor elkezdték a felújítást 425 fő volt a gyülekezet névjegyzékében bejegyezve. Jelenleg 382 tagot számlálnak. A felújítás egy valóban nagy munka volt, a gyülekezet erején felüli– mondta el dr. Hadnagy István, a gyülekezet gondoka. A gyülekezeti ház felújítása 2020-ban fejeződött be. Majd folytatódott a munka a templom felújításával. Hosszú és nehéz folyamat volt, meg kellett küzdeni a háború okozta viszontagságokkal, az áramkimaradásokkal, de mindenben támogatásukra volt a gyülekezet és végül sikerült a munkát befejezni. Gondok úr hangsúlyozta, hogy nagy hálával tartoznak a Mindenhatónak, mert a szükséges forrásokat kirendelte és minden adományozónak köszönetét fejezte ki.

 

A hálaadó alkalmon jelent volt Vitéz Pocsai Vince nyugalmazott református lelkipásztor, aki több mint 30 évig szolgált a gyülekezetben. „Hazajöttem” –kezdte köszöntő beszédét a nyugalmazott lelkipásztor. „Hazajöttem azért, mert én a szomszédos községben születettem, hazajöttem azért, mert több míg 30 évig hirdettem Isten igéjét ebben a gyülekezetben. A mai napon mindnyájan boldogok vagyunk, mert tudjuk azt, hogy ünnepel a makkosjánosi református gyülekezet, azért, mert ilyen csodálatosan megújulhatott a temploma” – hangzott el Vitéz Pocsai Vince köszöntő beszédében.

 

Az ünnepségen jelen volt továbbá a Kunhegyesi Református Egyházközség lelkipásztora és gondoka, hiszen a két gyülekezetnek 23 éves testvérgyülekezeti kapcsolata van. Az úr asztalán, egy, a kunhegyesiek által adományozott terítő látható, mely különlegessége, hogy nemcsak a jánosi református gyülekezet úrasztalán látható, hanem a szerbiai bácsfeketehegyi, a romániai székelykeresztúri és a magyaroroszági kunhegyesi református gyülekezetek úrasztalán is. Viszonzásképpen a mostani alkalmon a jánosi gyülekezet egy faragványt ajándékozott a kunhegyesi gyülekezetnek, ami a pontos mása a jánosi templom karzatán található faragványnak.

A hálaadó alkalom után a gyülekezetben szeretetvendégségre került sor.

Bekfi Mária

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.