Sárospatakra látogatott a KRE küldöttsége

2023. Mar 22., szerző: Adminisztrátor

Március 21-én a Kárpátaljai Református Egyház küldöttsége Zán Fábián Sándor püspök, Hunyadi Attila Máramaros-Ugocsai esperese, Taracközi Ferenc a KRE Kommunikációs osztályának vezetője és Badó Krisztina a püspöki hivatal titkárságvezetője Enghy Sándor rektor meghívására látogatást tett a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. A találkozón részt vett a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Pásztor Dániel, valamint a tiszáninneni lelkipásztorok és teológiai oktatók, illetve a Kárpátaljáról származó teológushallgatók.

Enghy Sándor köszöntését Pásztor Dániel igei köszöntése követte, melyben az aznapi bibliaolvasó kalauz szerinti ige alapján a résztvevők felé kiemelte: "semmi bűnt nem találok ebben az emberben" Lk 23, 4b. Jézus Krisztus, az Isten Fia az, akiről ez az ige szól. Ő úgy áll előttünk, mint az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. A bűnért valakinek eleget kell tenni. Eleget csak a tiszta, a szent, az ártatlan tehet. Ő kész odaadni életét váltságul értünk, mondta a püspök.

Az áhítat után Zán Fábián Sándor püspök válaszolt a feltett kérdésekre, melyek nagyrészt a kárpátaljai helyzettel kapcsolatosak voltak. Kiemelte, hálás azért, hogy a határ menti gyülekezetek a háború kitörésekor azonnali segítséget nyújtottak a menekülőknek. Hangsúlyozta, hogy a Magyarországi Református Egyház nagyon komoly testvéri összefogást mutatott a bajban. Beszélt a gyülekezetek jelenlegi helyzetéről, az elmúlt év megtapasztalásairól, melyekben kiemelte, hogy a kárpátaljai gyülekezetek is igyekeztek a tőlük telhető módon helyt állni. Ebben is nagy segítség volt a magyarországi testvérek adománya, melyeket azoknak a gyülekezeteknek juttatunk el, akik helyt álltak a menekültek fogadásában és ellátásában. Mivel a háború még tart,  továbbra is lehetőség van a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül eljuttatni élelmiszeradományokat, melyekre igen nagy szükség van, hiszen ezek az adományok segítik a  gyülekezeteinket abban, hogy az időseket, egyedülállókat fel tudjuk karolni.

Enghy Sándor rektor megköszönte a látogatást, javasolta, hogy ezek a találkozók gyakoribbak legyenek a kárpátaljai diákokra való tekintettel.

Ezt követően a küldöttség a híres Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumába rövid találkozóra vonult át, ahol Nagy Baló Csaba igazgató és Fejér Zoltán lelkészigazgató szívélyes fogadtatásában volt részük. A gimnázium életéről szóló rövid tájékoztatóban igazgató úr üdvözölte, hogy Kárpátaljáról számos diák érettségizett már az iskolában. Püspök úr megköszönte a az iskola vezetése és tanárai munkáját, hogy a kárpátaljai diákok lehetőséget kapnak arra, hogy mind az iskola, mind pedig a kollégiumi ellátás lehetősége nyitott diákjaink számára.

KRE Kommunikáció

Fotó: Szalay László Pál

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.