Imanap

2021. Dec 03., szerző: Adminisztrátor

A Kárpát-medencei református nőszövetségek kezdeményezésére 2006 óta december első vasárnapján rendezik meg a Kárpát-medencei imanapot.

Minden évben egy-egy egyházkerület nőszövetsége készíti el az imanapi liturgia anyagát, amelyet megküld a helyi csoportoknak, gyülekezeteknek, akik a mellékelt ismertető anyag segítségével előkészítik helyben az imanap megtartását. A Kárpát-medencei imanap nem csak istentiszteleti alkalom, hanem kapcsolódhat hozzá a felkészülés több alkalmán az ismertető anyag megbeszélése, s minden év december első vasárnapján egy kötetlen, szeretetvendégséggel egybekötött összejövetel.

Az idei imanap háttéranyagát a Királyhágómelléki Református Egyház nőszövetsége állította össze.


„Kedves Testvéreim a Kárpát-medencében és a Nagyvilágon! 2021. december 5-én imádkozzatok egymásért, értünk királyhágómellékiekért, a Kárpát-medencében élő testvéreitekért, a nemzet megújulásáért, mi is ezt tesszük értetek. Hisszük, hogy mind ez ideig nem hiába imádkoztunk egymásért. Isten meghallgatta könyörgéseinket”

– írja a kiadvány bevezetőjében Bogya Kiss Mária egyházkerületi nőszövetségi elnök.

Imanapi liturgia

Letöltés

letölthető kiadványban – amelyben megtalálható a Kárpát-medencei imanap liturgiája is – a következő témák érintésével mutatkozik be az egyházkerület: Százesztendős a Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Misszió a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben – Szeretetszolgálat a 100 éves Királyhágómelléken – Nőszövetségünk élete és szolgálata – Presbiteri Szövetség a Királyhágómelléken – Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség – Lelkészértekezleti szövetség – Gyermekmisszió Királyhágómelléken – Tanintézményeink – Kórházmisszió – Börtönmisszió – Misszió az egyházi zene által – Szórványlét – Diakónia Keresztyén Alapítvány – Méhecske Védett Műhely – Tenkei Református Szeretetotthon – Lámpás Alapítvány – Magyarkéci Diakónia – „Kajántó Mária” Gyermek- és Ifjúsági Otthon – Hozsanna Nőszövetség, Élesd – Sámuel Bentlakás, Micske – Szociális napközi.

A Kárpát-medencei imanap gondolata a 2004. december 5-i kettős állampolgárságról szóló népszavazás kudarca kapcsán, az anyaország határain túli magyarság sorsával való együttérzés jeléül született. Az imaprogram során minden évben más-más országrész és egyházkerület mutatkozik be, tárja fel örömeit és gondjait, hív hálaadásra és könyörgésre.

reformatus.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.