A Kárpátaljai Református Egyház Zsinati Tanácsának határozata

2021. Jul 30., szerző: Adminisztrátor

A KRE gyülekezeteiben hitoktatási reform bevezetése következik a 2021/22-es tanév kezdetététől

a Zsinati Tanács a következő határozatokat hozta:

8/2021-es határozat

A Zsinati Tanács azt a határozatot hozta, hogy a 2021-es év őszétől a Magyarországi Református Egyház hitoktatási tantervét és katechetikai segédanyagait kötelezően alkalmazza minden egyházközségben. A Tanács a KRE tanügyi bizottságát és a KRE világi főjegyzőjét Petrusinec Volodimirt megbízza az ehhez szükséges engedélyek és szervezési kérdések lebonyolításával (ezek már megtörténtek, és augusztusban reménység szerint az anyagok Kárpátalján lesznek).

18/2021-es határozat

A hittanreform keretében, 2021 szeptemberétől a Magyarországi Református Egyház Pedagógiai Intézete által kiadott hittankönyvek és munkafüzetek kerülnek bevezetésre.

A munkafüzeteket minden évben meg kell vásárolni, a tankönyvek ötévenként kerülnek újranyomtatásra. A Zsinati Tanács elrendeli a „Hittankönyv alap” létrehozását. Az alap biztosítja a tankönyvek újranyomtatásának költségeit. Az alap kezelője vagy az illetékes egyházmegye vagy a megyei tanügyi bizottság.

Püspöki rendelet:

A Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökeként elrendelem a 2021. június 24-i zsinati tanács döntése alapján, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága hittankönyv alapot hozzon létre. A tankönyvalapot az egyházmegyék tanügyi bizottsága kezelje, gondoskodjanak annak népszerűsítéséről, és arról, hogy a hitoktatásban részesülő gyerekek szülei megfelelőképpen és arányosan hozzájáruljanak a hittankönyvek és munkafüzetek jövőbeni kiadásához és használatához. Elrendelem továbbá, hogy a munkafüzeteket a hittanos gyerekek szülei szükség esetén a gyülekezet segítségével fizessék ki. A hittankönyvek használati idejét (ami 3-5 év is lehet) minden kiadvány esetén a Tanügyi Bizottság határozza meg, és annak megfelelőén, a könyv értékét figyelembe véve, állapítja meg a befizetendő összeget. Az összeg minden tanévkezdés után, október 15-ig kerüljön be a hitoktatási alapba. A hittankönyvek elhasználódása után, az alapból tudunk majd újabb könyveket megvásárolni minden esztendőben szükség szerint. A hittankönyvek áruba nem bocsáthatók, de abban az esetben, ha valaki elveszíti, vagy olyan mértékben megkárosítja, hogy átadni más gyereknek már nem ildomos, akkor annak az árát a szülő meg kell, hogy térítse.

Az új hittankönyvek és munkafüzetek áldásos használatához sok áldást kíván,

a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, 

Zán Fábián Sándor 

 Beregszász, 2021. július 28.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.