Imádság háza, imádság napja

2019. Nov 25., szerző: Adminisztrátor

A reformáció ünnepén, október 31-én újra találkozhattunk mindazokkal, akik imádságban kívánták odavinni Isten elé nemcsak a saját életüket, hanem mindazokat az ügyeket, melyek egyházunk munkáját és megmaradását érintik. Jó volt látni, hogy sokak számára fontos ez. A tavalyi évben Beregszászban volt alkalmunk a közös könyörgésre, idén Bótrágy adott otthont az imaközösségnek.

Radvánszky Ferenc helyi lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket. Alkalom ez a mai: találkozni lehet Istennel és egymással. Át kell élni Isten újjáteremtését. Ez történt a reformációban. Azért vagyunk itt, hogy ismét találkozzunk a forrással, mondta.

Kacsó Géza bátyúi lelkész nyitotta meg az alkalmat igehirdetési szolgálattal. Isten Igéjét Nehémiás könyvéből olvasta fel (Neh 1, 3–4). Elmondta, hogy milyen lélekkel készült Nehémiás a király elé, hogy kérje a segítségét Jeruzsálem újjáépítésében. A kapuk megégtek, a falakat lerombolták. A mai világban is minden bejöhet, ha ezek nincsenek. Fiataljaink és a mi életünkben is szükség van ezek felépítésére, értékeink megvédésére.

A bótrágyi énekkar szolgálatát hallva érezhettünk, mennyire jó az Istent dicsőíteni énekszóban. A keresztyén élet része, hogy nemcsak az imádság hangzik el, hanem együtt énekelve, dúdolva érezzük így is az Istennel való közösséget. Ebben segített bennünket a Mezőváriból érkezett Kovács házaspár, akik az imádságok között énektanítással vonták be a gyülekezetet egy énekközösségbe.

Az imaközösség hármas csoportokra volt szétosztva. Az oktatásért és intézményeiért Seres János, Kacsó Géza és Tóth László lelkipásztorok imádkoztak. Ezek után a gyermekek ügyét vitték oda Isten elé Mészár István, Soós Zsolt és Barta Attila lelkipásztorok, majd Páll László lelkipásztor és Pataki Gábor imádkozott.

Végül Zán Fábián Sándor püspök úr bűnvalló imádságban könyörgött az egyházért, lelkipásztorokért, hitvalló keresztyén életekért.

Nagy Béla egyházkerületi főgondok köszöntése és a püspök úr zárszava után fejeződött be az imaközösségi alkalom.

Dávid Árpád lelkipásztor 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.