Egyházkerületi tanévnyitó Tivadarfalván - Új tanév, új remény

2018. Sep 06., szerző: Adminisztrátor

„Az Urat keressétek, akkor élni fogtok” – kezdte Ámósz könyve 5. részének 6. versével tanévnyitó igehirdetését Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa egyházmegye esperese a szeptember 2-án Tivadarban tartott kárpátaljai református líceumok közös tanévnyitó ünnepségén.

Miért gyűjtött ma egybe bennünket? – tette fel a kérdést az igehirdető. Hogy együtt szálljunk be Vele a hajóba, s bízzuk rá magunkat, engedjük, hogy Ő irányítsa a hajót, s akkor átérünk a túlsó partra. Hunyadi Attila a Máté 14, 24 alapján erősítette meg a résztvevőket: mint ahogy a tanítványok is csak Jézusban bízva, az Ő segítségével tudtak átkelni a folyón a vihar közepette, ellenszéllel szemben, ugyanúgy mi is csak Vele juthatunk el a célig. Mert vihar, ellenszél ránk is vár az úton, fogalmazott az igehirdető. Olykor emberek, rendszerek, máskor pedig újabbnál újabb tanügyi ideológiák nehezítik meg egyházi intézményeinkben az oktatást és a nevelést, s próbálják elhitetni velünk, hogy nincs itt helyünk, próbálnak meggyőzni bennünket arról, hogy adjuk fel, nincs tovább. De milyen nagy kegyelem, hogy nekünk olyan Urunk van, aki az ellenszéllel szemben is továbbvisz bennünket, s a viharban is tartogat csodákat számunkra, mondta Hunyadi Attila. Aki felhívta a figyelmet: nem mindegy, hogyan éljük földi életünket, hisz egyszer számot kell majd adnunk. Ne magunk akarjuk irányítani az életünket, mert csak Jézussal érhetünk célba! Legyünk hálásak egyházi intézményeinkért, legyünk hálásak, hogy egy hajóban utazhatunk Jézussal a cél felé! – intett az esperes.

Természetes dolgokért ritkán szoktunk hálát adni, sokszor csak akkor vesszük észre, milyen nagy kincset kaptunk Istentől, amikor elveszítjük azt, kezdte ünnepi beszédét Zán Fábián Sándor püspök, utalva arra, hogy sokaknak természetes, hogy vannak egyházi intézményeink Adja Isten, hogy ez mindig természetes legyen! De lám, a nagydobronyi romagyülekezetnek, miután leégett imaházuk és óvodájuk, már nem az… Ne felejtsünk hát hálát adni iskoláinkért, mondta. Zán Fábián Sándor ezúttal a Lukács evangéliuma 8. részének 22-től kezdődő verseit hozta az ünneplő gyülekezet elé. Amint a tanítványok, amikor vihar támadt a tengeren, s a hajó kezdett vízzel megtelni, mi is sokszor kiáltunk rémülten: „Mester, mester, elveszünk!” De Ő „felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett”. A tanév számunkra is olyan feladat, mint a tanítványok számára volt átjutni a túlsó partra. Ránk is várnak veszélyek, nehéz feladatok. És sokszor mi is elkeseredve kiáltjuk, mint a tanítványok egykoron: „Elveszünk, Uram!” S minket is megszégyenít a jézusi kérdés: „Hol van a ti hitetek?” Tudatosítanunk kell magunkban, hogy Jézus nélkül nehéz célba érni, nélküle elveszettek vagyunk, de Vele győztesek lehetünk. A Jézus Krisztusba, a mi Megváltónkba vetett hit a mi jövőnk, iskoláink jövője, mondta a püspök.

Nagy Béla, a KRE főgondnoka, a Diakóniai Központ igazgatója arra emlékeztetett, hogy Isten már akkor lehetőséget biztosított fiataljaink számára, amikor itthon még nem lehetett egyházi iskolát nyitni: öt évig Csengeren tanultak. Közben Kárpátalján is készítette a terepet, hogy először Nagyberegen, majd Nagydobronyban és Péterfalván illetve Técsőn is megnyílhassanak a református líceumok. Amelyeknek ma is az a feladata, hogy pedagógusokkal, szülőkkel, gyülekezetekkel közösen új református magyar nemzedéket neveljen. A főgondnok Pál efézusbeliekhez írott levele 5:2 részével – „És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul” – intett mindenkit az egymás iránti krisztusi szeretetre, köszönetet mondott a magyar kormánynak a líceumok működtetéséhez nyújtott hatalmas segítségért, illetve megköszönte a szülőknek, hogy egyházi intézményeinkben taníttatják gyermekeiket.

A tanévnyitó ünnepségen Tóth László, a KRE tanügyi bizottságának elnöke beszámolójában nagyra értékelte a hitoktatók munkáját, akik a hitre nevelés fontos eszközei. Abbéli örömének adott hangot, hogy egyre több református óvoda indul az egyházkerületben, s mind többen tanulhatnak líceumainkban. (Tóth László beszámolóját külön olvashatják lapunkban.)

Az ünnepségen a Péterfalvai Református Líceum diákjai szolgáltak műsorral. Ezúttal Kokas Emília és László Vivien csodálatos énekhangjában és Ladányi Flóra értő és érző versmondásában gyönyörködhettünk.

Az alkalom szeretetvendégséggel zárult a líceum nemrég átadott nyári pavilonjában.

Marton Erzsébet

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.