Felvételi hirdetmény - Péterfalvi Református Líceum

2018. Jan 20., szerző: Adminisztrátor

A Péterfalvai Református Líceum

felvételt hirdet a 8., 9. és 10. osztályaiba

a 2018-2019-es tanévre

Figyelem! Január 27-én nyílt napot tartunk a felvételiző diákok és szüleik számára 10.00 órától! Szeretettel várunk mindenkit.

A felvételi vizsgatantárgyakból előkészítő tanfolyam indul (magyar, matematika és bibliaismeret) 2018. február 3-tól minden hétvégén, szombaton, reggel 9.00 órától (helyi idő szerint), napi 3 órában. A tanfolyamon résztvevőknek alkalmanként 20 grivnyát kell beadniuk (fénymásolt feladatlapokat, szendvicset és meleg teát kapnak).

Felvételi vizsgatantárgyak a 8. osztályba:

-          magyar nyelv és irodalom (írásbeli);

-          matematika (írásbeli).

A 10. osztályba felvételizőknek ehhez hozzá jön még:

-          bibliaismeret, egyháztörténelem, hitvallás, ének (szóbeli).

A 8.-ba felvételizőket, kérjük, kísérje el a szülő(k).

A felvételiző hozzon magával:

-          Bibliát, énekeskönyvet, írószert.

A vizsgák időpontja: 2018. április 21. (szombat)

A felvételizőknek 2018. április 21.-én 730-ig kell megérkezniük.

A jelentkezési lapokat – lelkészi ajánlással (zárt borítékban) – kérjük, jutassák el hozzánk 2018. április 19.-ig.

Bővebb felvilágosítást szívesen adunk a líceumban.

A Péterfalvai Református Líceumba jelentkezhet minden diák, aki 2017. júliusáig befejezi az általános iskola 7., 8. vagy 9. osztályát.

Minden felvételt nyert diák részére intézményünk kollégiumot biztosít, melyhez a szülőktől lehetőség szerinti támogatást kérünk.

A tanulási idő alatt a tanulók szakmai ismereteket is elsajátíthatnak: számítógép-kezelési ismereteket (ECDL – Európai Számítógép-használói Jogosítvány). A tanévek folyamán időnként angol anyanyelvű tanárok is foglalkoznak a diákokkal. Minden tanév végén pedig ukrán és angol nyelvű tanulmányi táborokat szervezünk.

 

A Péterfalvai Református Líceum címe:

Kárpátalja, Nagyszőlősi járás, Péterfalva, Kossuth L. utca 1.

i.sz.: 90354

web: www.prlweb.net, e-mail: prlgimi95@gmail.com, tel.: 03143-32-490


F E L V É T E L I   T Á J É K O Z T A T Ó

 

A Péterfalvai Református Líceum

felvételt hirdet a 8., 9. és 10. osztályaiba

a 2018-2019-es tanévre

 

A Péterfalvai Református Líceumba jelentkezhet minden diák, aki 2017. júliusáig befejezi az általános iskola 7., 8. vagy 9. osztályát.

Minden felvételt nyert diák részére intézményünk kollégiumot biztosít, melyhez a szülőktől lehetőség szerinti támogatást kérünk.

A tanulási idő alatt a tanulók szakmai ismereteket is elsajátíthatnak: számítógép-kezelési ismereteket (ECDL – Európai Számítógép-használói Jogosítvány). A tanévek folyamán időnként angol anyanyelvű tanárok is foglalkoznak a diákokkal. Minden tanév végén pedig ukrán és angol nyelvű tanulmányi táborokat szervezünk.

Figyelem! Január 27-én nyílt napot tartunk a felvételiző diákok és szüleik számára 10.00 órától! Szeretettel várunk mindenkit.

A felvételi vizsgatantárgyakból előkészítő tanfolyam indul (magyar, matematika és bibliaismeret) 2018. február 3-tól minden hétvégén, szombaton, reggel 9.00 órától (helyi idő szerint), napi 3 órában. A tanfolyamon résztvevőknek alkalmanként 20 grivnyát kell beadniuk (fénymásolt feladatlapokat, szendvicset és meleg teát kapnak).

Felvételi vizsgatantárgyak a 8. osztályba:

-          magyar nyelv és irodalom (írásbeli);

-          matematika (írásbeli).

A 10. osztályba felvételizőknek ehhez hozzá jön még:

-          bibliaismeret, egyháztörténelem, hitvallás, ének (szóbeli).

A 8.-ba felvételizőket, kérjük, kísérje el a szülő(k).

A felvételiző hozzon magával:

-          Bibliát, énekeskönyvet, írószert.

A vizsgák időpontja: 2018. április 21. (szombat)

A felvételizőknek 2018. április 21.-én 730-ig kell megérkezniük.

A jelentkezési lapokat – lelkészi ajánlással (zárt borítékban) – kérjük, jutassák el hozzánk 2018. április 19.-ig.

Bővebb felvilágosítást szívesen adunk a líceumban.

A Péterfalvai Református Líceum címe:

Kárpátalja, Nagyszőlősi járás, Péterfalva, Kossuth L. utca 1.

i.sz.: 90354

web: www.prlweb.net, e-mail: prlgimi95@gmail.com, tel.: 03143-32-490

 


Felvételi témakörök és feladatok

Magyar nyelv:

1. Hibás szöveg javítása

2. Szótagolás (elválasztás)

3. „J” vagy „ly” írása a szavakban

4. Szótani elemzés

5. Mondattani elemzés

Magyar irodalom:

1. Író vagy költő felismerése megadott nevek és fogalmak alapján

2. Szerző és műcím párosítása

3. Aszerző és a mű címének felismerése idézetek alapján

4. Tanult költemények, elbeszélések tartalma, üzenete

* Ajánlott irodalom: Magyar nyelv tankönyv az 5-7. osztály és Irodalom tankönyv a 8-9. osztály számára

Matematika: az egész- és törtszámok halmazának alapműveletei; lineáris és másodfokú egyenletek megoldása; arányosságok és százalékszámítás;    összefüggések a derékszögű háromszögben; háromszögek megoldása; területszámítás.

Ószövetség: Teremtéstörténet; Nóé története; Jákób és Ézsau viszonya; Sodoma és Gomora sorsa; József élete; Mózes születése, egyiptomi tartózkodása, közbenjárása a fáraónál (10 csapás); Izráel pusztai vándorlása, átkelése a Jordánon; Jerikó bevétele; Sámson és Delilla; Sámuel, Saul, Dávid, Salamon, Illés és Elizeus élete; Jósiás reformja; Dániel az oroszlánok vermében; Sidrák, Misák és Abednégó; Jónás története.

Újszövetség: Keresztelő János élete; Jézus születése, megkeresztelése, megkísértése; a kánai mennyegző; a 12 éves Jézus a templomban; a csodálatos halfogás; a farizeus és a vámszedő imája; a gazdag ifjú; a kapernaumi százados kérése; a gutaütött és négy barátja;a naini ifjú és Jairus lányának feltámasztása; a samáriai asszony beszélgetése Jézussal; Jézus bevonulása Jeruzsálembe; az utolsó vacsora; Júdás árulása; Péter tagadása; Jézus kihallgatása, megfeszítése, eltemetése, feltámadása és megjelenései; a menny-bemenetele; Mátyás megválasztása; az első pünkösd, Saulus megtérése; a filippi börtönőr.

Egyháztörténelem:  A Református hitünk és életünk V-VIII. című valláskönyv anyaga a 89-135. oldalig.

Ének: Zsoltár: 23, 25, 42, 65, 66, 90, 105, 134, 135, 138.

          Dicséret: 153, 339, 348, 399, 419, 425, 449, 458, 473, 481.

"Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben

ismeretet..."

2.Péter 1,5


Felvételi témakörök és feladatok

Magyar nyelv:

1. Hibás szöveg javítása

2. Szótagolás (elválasztás)

3. „J” vagy „ly” írása a szavakban

4. Szótani elemzés

5. Mondattani elemzés

Magyar irodalom:

1. Író vagy költő felismerése megadott nevek és fogalmak alapján

2. Szerző és műcím párosítása

3. Aszerző és a mű címének felismerése idézetek alapján

4. Tanult költemények, elbeszélések tartalma, üzenete

* Ajánlott irodalom: Magyar nyelv tankönyv az 5-7. osztály és Irodalom tankönyv a 8-9. osztály számára

Matematika: az egész- és törtszámok halmazának alapműveletei; lineáris és másodfokú egyenletek megoldása; arányosságok és százalékszámítás;    összefüggések a derékszögű háromszögben; háromszögek megoldása; területszámítás.

Ószövetség: Teremtéstörténet; Nóé története; Jákób és Ézsau viszonya; Sodoma és Gomora sorsa; József élete; Mózes születése, egyiptomi tartózkodása, közbenjárása a fáraónál (10 csapás); Izráel pusztai vándorlása, átkelése a Jordánon; Jerikó bevétele; Sámson és Delilla; Sámuel, Saul, Dávid, Salamon, Illés és Elizeus élete; Jósiás reformja; Dániel az oroszlánok vermében; Sidrák, Misák és Abednégó; Jónás története.

Újszövetség: Keresztelő János élete; Jézus születése, megkeresztelése, megkísértése; a kánai mennyegző; a 12 éves Jézus a templomban; a csodálatos halfogás; a farizeus és a vámszedő imája; a gazdag ifjú; a kapernaumi százados kérése; a gutaütött és négy barátja;a naini ifjú és Jairus lányának feltámasztása; a samáriai asszony beszélgetése Jézussal; Jézus bevonulása Jeruzsálembe; az utolsó vacsora; Júdás árulása; Péter tagadása; Jézus kihallgatása, megfeszítése, eltemetése, feltámadása és megjelenései; a menny-bemenetele; Mátyás megválasztása; az első pünkösd, Saulus megtérése; a filippi börtönőr.

Egyháztörténelem:  A Református hitünk és életünk V-VIII. című valláskönyv anyaga a 89-135. oldalig.

Ének: Zsoltár: 23, 25, 42, 65, 66, 90, 105, 134, 135, 138.

          Dicséret: 153, 339, 348, 399, 419, 425, 449, 458, 473, 481.

"Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben

ismeretet..."

2.Péter 1,5

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.