A kárpátaljai református líceumok tanévnyitó ünnepségén

2017. Sep 08., szerző: Adminisztrátor

Hit, hűség, tudásvágy

A négy kárpátaljai református líceumban idén több mint félezer diák számára kezdődött el a tanév. Közülük 149 elsős tett nemrég esküt arra, hogy hittel, hűséggel és szorgalommal végzi majd tanulmányait. A mezővári ódon református templomban megtartott tanévnyitó ünnepségen azt is megtudtuk, hogy egyházi fenntartású intézményeinkben magas színvonalú oktató-nevelő munka folyik. Ennek fényes bizonyítéka, hogy minden esztendőben a végzősök 90-92 százaléka egyetemekre, főiskolákra nyer bebocsáttatást.

Az ünnepi alkalomra megteltek az isteni hajlék padsorai. A líceumok növendékei, tanárai mellett számos lelkész – közülük többen a tanintézmények korábbi diákjai – valamint sok magyarországi vendég jött el, hogy együtt kérjék a Jóisten áldását az elkövetkezendő hónapokra.

Légy hű mindhalálig, ezt a bibliai útmutatást helyezte a tanulók szívére az igét hirdető Héder János főjegyző. Aki arra is emlékeztetett, hogy a világnak ezen a fertályán sohasem volt egyszerű az élet, s ma sem mondható el, hogy nyugodt körülmények között vághatunk neki az új tanévnek. Hisz az elfogadás előtt álló új ukrán oktatási törvény nem sok jót ígér. Ám a sok bizonytalanság ellenére nekünk az a dolgunk, hogy hittel és reménnyel eltelve kezdjük el az új tanévet. Az igehirdető egy bölcs embernek a mondását idézte, miszerint aki nem épít iskolákat, az börtönöket épít.

 Amit a csatamezőkön elvesztettünk, azt visszaszerezték számunkra a református kollégiumok, amelyek évszázadokon át a magyarság legfontosabb szellemi műhelyei voltak, hangsúlyozta beszédében Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára. A keresztény hit, a közösségért való felelősség, a múlt iránti tisztelet és az új szellemi irányzatok iránti nyitottság mind-mind megtalálhatók abban a tarisznyában, amit a református iskolák ajtaján kilépő fiatalok magukkal visznek az életbe. A politikus bejelentette: látva mindazokat a kihívásokat, amelyekkel Kárpátalján ezeknek az intézményeknek szembe kell nézniük, a kormány úgy határozott, hogy az idei évben nyújtott 169 millió forintos évi működési támogatás mellett további 94 millió forinttal járul hozzá a református líceumok működéséhez, az intézmények fejlesztésére és felújítására pedig további 170 millió forint támogatást irányoz elő. Elhangzott az is, hogy az óvodafejlesztési program kapcsán is kiemelt partnerként számítanak a Kárpátalján működő történelmi egyházakra, közte a református egyházra. A program segítségével Kárpátalja-szerte több mint 100 óvoda újul meg, emellett újak is épülnek.

Nagyon sok ember fáradozása, két keze munkája, imádsága kellett ahhoz, hogy annak idején, 1993-tól kezdődően református líceumaink létrejöjjenek és azóta is folyamatosan működjenek, hangsúlyozta Nagy Béla főgondnok. Aki a továbbiakban köszönetet mondott a szülőknek, akik keresztyén szellemű intézménybe adták gyermekeiket, a tanároknak, akik lelkiismeretesen nevelik a rájuk bízott ifjakat. Hálával gondolunk azokra a magyarországi támogatókra, akik régebben is és most is a szívükön viselik a külhoni magyarság oktatásának, boldogulásának szent ügyét.

Líceumaink idén is teljes kapacitással fognak működni, irántuk a tanulók részéről továbbra is nagy az érdeklődés, tájékoztatott Tóth László, a KRE tanügyi bizottságának elnöke, aki a továbbiakban arról is beszámolt, hogy milyen sokrétű és sokirányú munka folyik az egyházmegyékben illetve a gyülekezetekben. A keresztyén ifjúsági táborokban idén 1880 fiatal vett részt, program indult a tanulási gondokkal küszködő gyerekek számára, megújul a cigánymisszió, jelentkeznek az első eredmények a fogyatékkal élő gyerekek rehabilitálása terén. 

A lélekmentés tüze soha ne hamvadjon el a líceumainkban dolgozó pedagógusaink lelkében, fogalmazta meg sokak óhaját zárszavában Zán Fábián Sándor püspök. Hit, hűség, tudásvágy – elsősorban ez kell, hogy jellemezze növendékeink hozzáállását. A szülők felelősségét gyakran a fiatalok felelőssége elé helyezzük. Ám ne féljünk kimondani, hogy az utánunk jövő nemzedékek vállára is komoly teher nehezedik, hisz végső soron rajtuk múlik a kárpátaljai magyarság jövője, az, hogy évtizedek múlva hallatszik-e magyar szó itt, a Kárpátok tövében.

A tanévnyitó ünnepséget a mezővári cigány óvoda növendékeinek műsora tette még emlékezetesebbé.

Kovács Elemér 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Tanévnyitó Mezőváriban