Protestáns egyházak a Reformációról

2017. Apr 25., szerző: Adminisztrátor

Ünnepi istentisztelet Beregszászban

Az elmúlt év októberében egy hatalmas ünnep, és azzal együtt egy kiemelt ünnepi programsorozat vette kezdetét a Reformáció 500. emlékéve alkalmából. Kárpátalja protestáns felekezetei januárban Ungváron gyűltek össze, hogy megnyissák a kárpátaljai események sorát. Most másodszor jöhetett létre hasonló együttlét, melynek a Beregszászi Református Templom adott otthont április 23-án.

Teljesen megtelt a beregszászi református közösség nagytemploma, ahol magyar és ukrán nyelven hirdettetett Isten Igéje. Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) főjegyzője köszöntötte a megjelenteket: „Távolítsa el az Úr az összes akadályt az úton, hogy őt dicsérhessük!”.

Ezek után az egyházi főméltóságok köszöntötték a megjelent híveket. Vaszil Rajcsinec, a Keresztyén Evangéliumi Szabadegyházak ukrajnai uniójának püspöke, Hripta Volodimir, a Keresztyén Evangélikus Hit Egyháza és Kondor Ivan, az Evangélikus Keresztyén Baptista Egyház főpásztorai, valamint Antonjuk Anatolij az Adventista Egyház főpásztorának helyettese mind kiemelték a Biblia, mint Isten útmutatásának jelentőségét.

Zán Fábián Sándor a KRE püspöke a 138. Zsoltár szavait idézte: „Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet.” (2) A püspök köszöntőjében hangsúlyozta, hogy két dolog miatt vagyunk itt az Isten hajlékában, az Ő lábai előtt. Az első, hogy leborulva magasztaljuk az Urat a reformáció kezdetéért és 500 éves előmeneteléért. A második pedig, amit nem szabad elfelednünk, hogy Isten szeretete, hűsége nem szalmaláng életű, hanem örökkévaló, és Ő imádságot meghallgató. Az egyházfő végül hozzátette: „magyarként, és nem magyarként, de Krisztusban testvérekként, merjünk kiáltani, hogy erőssé tegyen, és jó bizonyságtevőknek bizonyuljunk ebben a posztmodern, ateista világban!”

Az egyházak vezetői után Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, és Babják Zoltán, Beregszász megyei jogú város polgármestere is a reformáció és Luther munkásságát méltatták, kiemelve, hogy ez ma a magyarság megtartó ereje lehet vidékünkön.

A köszöntők után Borzási István, a Krasznai Magyar Baptista Gyülekezet vezetője hirdette Isten Igéjét. A textus a 2Kir 23, 1-6; 25-26-ból szólt. Amit Isten elkezdett a reformáció idején, ma folytatni akarja a szívünkben – kezdte gondolatait a szolgálattevő. Majd Jósiás Júda királyának példáját tárta a közösség elé. Az uralkodó, miután újra megtalálták az Igét, megszaggatta ruháit és sírt. Megkérdezte az Urat, hogy mit tegyen. Elkezdte komolyan venni az Írást, ez pedig egy nagy áldás kezdete volt. Így volt ez a reformáció idején is: újra szólták az Istennek a Szentírásban leírt akaratát, és a nép megértette azt. Ha valaki komolyan veszi az Igét, az először eltűnteti a régit az életéből. Ahogy a király parancsára megtisztították a templomot a nem oda illő dolgoktól, úgy kell tennünk nekünk is az életünkben.

Az eredetihez, a Forráshoz való visszatérést hangsúlyozta az igehirdető, aki elmondta, nem csak pár száz évet kell visszatérnünk, hanem úgy kell, szeressünk, szóljunk és cselekedjünk, ahogy Isten Igéje több megmutatja nekünk.

Majd Nehémiást állította elénk példaként, aki nemcsak körbejárta Jeruzsálem romjait, hanem összehívta a népet, hogy építsék meg a város kőfalait. Ma, az emlékezés pillanataiban adjunk hálát, és tartsunk bűnbánatot! Tanuljunk a múlt hibáiból, mert Isten, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, meg fogja áldani az életünket!

Az igehirdetés után Sipos Géza, a Sámuel Alapítvány elnökének bizonyságtétele következett, aki elmondta, hogy az Úr tizenöt évvel ezelőtt néhány ember szívére helyezte az árva gyermekek sorsát, életét. A családtípusú gyermekotthonokat működtető alapítvány munkáját, és Isten csodálatos gondviselését osztotta meg az elnök a jelenlévőkkel.

Az alkalom során az Ungvári Összevont Énekkar és a Beregszászi Kamarakórus által szállt Istenhez az énekünk. Végezetül a protestáns egyházak vezetői kérték Istenünk áldását a megjelentek és egyházaink életére, munkájára és a reformáció további terjedésére. Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás!

Nagy Gabriella

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Reformáció 500