A 486 éves Sárospataki Református Kollégium Énekkara Kárpátalján

2017. Apr 04., szerző: Adminisztrátor

Harmincöt diák, fiúk és lányok, teológusok és gimnazisták, a Reformáció örökségének ifjú hordozói, a Sárospataki Kollégium Énekkarának tagjai 2017. március 26-27-28-án három csodálatos napot töltöttek Kárpátalján.

Az Énekkar karnagya Bereczki Róbert tanár úr volt, kísérő tanáraik a Kollégium lelkipásztorai és énekkari tagok, Fejér Zoltán és Pásztor Gyula lelkész -tanárok. Orgonán kísért Mellesné Boross Kinga tanárnő. Meghívóik, vendéglátóik Taraczközi Ferenc tiszteletes úr és felesége, Marianna voltak. Az ő jóvoltukból kaptak szállást, ellátást diákjaink a beregszászi Kálvin János Szakkolégiumban.

Az Énekkar első, Istent dicsőítő éneklését a Beregszászi Református Gyülekezet vasárnapi istentiszteleti alkalmán hallhattuk. Az igehirdető Fejér Zoltán a szív és lélek böjtjéről beszélt a gyülekezetnek.

Vasárnap délután a Beregszászi Gyülekezet szépkorú tagjai hallgathatták Pásztor Gyula tanár úr igehirdetését és az Énekkar szolgálatát. 

A hétfői napon a Munkácsi Várhoz kirándultak, majd Taraczközi Gerzson tiszteletes úr vezetésével megnézhették a Munkácsi Református Gyülekezet templomát. A hétfő esti vacsora a Nagyberegi Református Líceum konyháján készült a pataki Énekkarnak. Kovács András oktatási igazgató úr szívélyes szavai, a 24 éves Líceum történetének ismertetése és az iskola épületeinek bemutatása után a Kollégium énekes bizonyságtétele, majd közös éneklés emelte a jó hangulatot a Líceum Zsibongójában.

Kedden délelőtt az Énekkar a Beregszászi Főiskola húsz éves fennállásának  hálaadó ünnepén lépett fel a Főiskola Aulájában tizenegy másik énekkarral az egész Kárpát-medence képviseletében. Dicsőítő énekek, világi kórusművek hangzottak el magyarul, ukránul, ruszinul és angolul, hálát adva Istennek a Főiskola értékteremtő és magyarság-megtartó szolgálatáért. A dicsérő oklevéllel kitüntetett Berkesi Sándor karnagy úr és Bereczki Róbert tanár úr előkészítésével a Debreceni Kántus és a Sárospataki Kollégium összevont énekkarának Istent dicsőítő és a hazára áldást kérő szólamai sokáig felejthetetlenek maradnak.

A Reformáció Istentől kapott áldásaival, az anyanyelvi igehirdetés és dicsőítő éneklés szolgálatának emlékével, az ünnep, az összetartozás  és a testvéri találkozások felejthetetlen élményével gazdagodva tért haza az Énekkar Sárospatakra, a dolgos hétköznapokba.

 

Pándy-Szekeres Anna

tanárnő

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Sárospataki kórus