Az anyaméh gyümölcse jutalom

2017. Jan 25., szerző: Adminisztrátor

A Kárpátaljai Református Egyház a reformáció 500., jubileumi évéhez egy egészen különleges programmal kapcsolódott. A reformáció gyermekei elnevezésű projekttel az egyház célja a gyermekvállalásra való ösztönzés. Ennek kapcsán tartottak január 24-én sajtótájékoztatót Jánosiban.

Az eseményen több civil és egyházi szervezet, valamint a sajtó képviselői és vállalkozók is megjelentek, hiszen a KRE azzal egyben egy nyilatkozatot is aláírt a megjelent vezetőkkel arról, hogy 2017-ben kiemelt programként igyekeznek népszerűsíteni saját fórumaikon A reformáció gyermekei programot.

Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke a sajtótájékoztatót megnyitó köszöntőjében kiemelte, hogy Istenhez kiáltani A reformáció gyermekei program által szeretnének. „Kiáltani áldásért, oltalomért, mert ígéret fűződik a kiáltáshoz. Ezeket az ígéreteket Isten adja a hozzá kiáltó embereknek. Mi azt mondtuk, hogy ehhez a programhoz elsősorban arra van szükség, hogy elkezdjünk imádkozni ezért a programért, hogy gyermekek szülessenek. Gyermekáldás adassék az itt élőknek. Egyetlenegy kiáltásunk, Istenhez való fordulásunk sem lesz hiábavaló, ha Istenhez való bizalommal, hittel tesszük ezt” – fogalmazott a püspök.

Az eseményen prezentálták A reformáció gyermekei programot, melynek célja, hogy legyenek, akik továbbviszik a reformáció örökségét. A cél megvalósulása érdekében szeretnék együtt munkálkodásra hívni mindazokat, akik készek szolgálatukkal segíteni.

A szervezők elmondása alapján az Isten vezetéséből megértették, hogy a megmaradáshoz áldásra, méghozzá gyermekáldásra van szükség. Ennek érdekében imaközösségekre buzdítják a református közösségeket, valamint istentiszteleti közösségeikben is szeretnék témává tenni a gyermekvállalás fontosságát.

A bemutatót követően a jelenlévő szervezetek képviselői ünnepélyesen aláírták az egyezményt, mely által vállalták, hogy saját fórumaikon teret biztosítanak a református egyház programjainak, valamint A reformáció gyermekei programot kiemelten népszerűsíteni fogják ösztönözve Kárpátalja magyar lakosságát a gyermekvállalásra.

Szalipszki Endre beregszászi magyar konzul köszönetét fejezte ki, hogy a magyar konzulátus is támogathatja ezt a nemzeti szempontból is jelentős kezdeményezést. „Az 500 évvel ezelőtti reformáció és a továbbélő gondolatok igazi magyar nemzeti üggyé váltak. Ma ezen az örömteli eseményen éreznünk kell az együvé tartozást, hiszen ez a jövőről szól, a megszületendő gyermekekről, akik érdekében mindazok, akik aláírtuk ezeket a megállapodásokat, legjobb erőnkkel és legnagyobb erőfeszítéssel kell tenni a munkát” – fogalmazott a főkonzul.

Dr. Oroszi Pál, a Keresztyén Egészségügyi Központ igazgatója kiemelte, hogy az anyaméh gyümölcse jutalom, azért tartották fontosnak, hogy csatlakozzanak ehhez a programhoz: „Mi az élet oldalán állunk, és ezt ki is mondjuk. Nagyon örültünk ennek a programnak, úgy éreztük, hogy valahol ez a mi programunk is, és nagy öröm volt számunkra bekapcsolódni.” A főorvos hangsúlyozta a reformáció fontosságát, amely nemcsak egyházi hitbeli megújulást hozott Európában, hanem teljesen új alapokra helyezte a gazdaságot, a kulturális fejlődést. Ennek egyik alapja az volt, hogy a református családokban nem volt kérdés, hogy megszülessenek-e a gyermekek vagy sem. „Arra kérek minden résztvevőt, hogy próbáljuk meg azt a rossz szemléletmódot megtörni, hogy elég egy, esetleg két gyermek.” Szerinte mind teológiai szempontból, mind egyházilag, mind gazdaságilag, mind a nemzetfennmaradás szempontjából szükség van arra, hogy a gyermekek megszülessenek. „S nagyobb áldás ebben a világban soha nem volt, és soha nem is lesz” – hangsúlyozta Oroszi Pál.

Nagy Béla, a KRE főgondnoka a rendezvény zárásaként köszönetét fejezte ki, hogy a szervezetek, sajtóorgánumok a program mellé álltak, és támogatták a kezdeményezést. Az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet: Fontos, hogy ezeket a gondolatokat közösen vigyük tovább, hiszen Isten országát csak együtt tudjuk építeni”.

A reformáció gyermekei program vezérigéje 2017-ben: „Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” Zsolt. 127,3

Váradi Enikő

kárpátaljalap.net

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.