Katedrán a Református Szeretetszolgálat Készenléti Csoportja

2008. Feb 20., szerző: Adminisztrátor

A Magyar Református Szeretetszolgálat Készenléti Csoportja 2007. január 25-26 között a kárpátaljai Dercenben képzést tartott a helyi Egyházi Önkéntes Tűzoltóság tagjai számára, kiknek igen sok család hálás azért, mert az első hívó szóra azonnal a bajbajutottak segítségére sietnek.

Zsukovszky Miklós lelkész, az önkéntes tűzoltóság parancsnoka köszönő szavaiban kiemelte az összetartozás érzésének fontosságát. A schengeni határok egy új európai vasfüggönyt vontak az anyaország és Kárpátalja magyarsága közé. A Készenléti Csoport áldozatvállalása jó példája annak, hogy túllátunk az országhatárokon és egymásnak így is tudunk hasznos, tartalmas és maradandó testvéri segítséget nyújtani.
A nyitóáhítatot Szénási Tamás tahitótfalui lelkész a napi ige alapján tartotta (Mt. 8. 23-27), melyben Jézus lecsendesítette a hullámzó tengert. Vázolta, hogy egy olyan korban élünk, ahol szaporodnak a természeti katasztrófák. Jézus korában is voltak veszedelmes viharok, és ebben a történetben a tanítványok is közelről tapasztalták meg, hogy mi a halálfélelem, és mit jelent veszélyben lenni. A képzésben lévők is és az oktatók is átélték ezt, hogy mit jelent 20 méter magas életveszélyes fán több mázsás ágakkal küzdeni, vagy mit jelent oltás közben közelről szembenézni a gyilkos lángokkal. A történetben szereplő tanítványok is átéltek már viharokat, de itt azt olvassuk, hogy megrettentek és úrrá lett rajtuk a halálfélelem és ezt ki is fejezték, amikor kimondták: „elveszünk!” Felébresztették az alvó Jézust, aki parancsolt a hullámoknak. Szavára elállt a vihar, és csend lett. Megérthetjük a történetből, hogy ha Jézussal járunk, akkor is kerülhetünk veszélyes helyzetekbe, hiszen a Prédikátor könyvében is olvashatjuk, hogy „minden érhet mindenkit.” (9.2) Az is nyilvánvaló tanulság, hogy vele együtt járva számíthatunk Jézus oltalmára. Jézus ura az elemeknek, ura a viharoknak, ura a veszélyes helyzeteknek is. Tanulság mindannyiunk számára, hogy ne egyedül, hanem Jézusba bízva végezzük azt a mentő, segítő feladatot, amit Isten ránk bízott.
Az áhítatot speciális képzés követte, ahol a Készenléti Csoport tagjai: Bélteki Sándor tűzoltó főhadnagy (Katasztrófavédelmi Oktatási Központ) és Dobó István tűzoltó őrnagy (Szentendre Városi Önkormányzat Tűzoltósága) tartott képzést. A következő témákban volt képzés: tűzoltó-taktikai ismeret, felszerelés ismeret, alapfokú tűzoltóismeret, oltás-elmélet. Kihangsúlyozták, hogy ez egy olyan veszélyes szakma, ahol a jó szándék mellett alapos és mély szakmai tudásra van szükség. A derceniek már bizonyították mindkettőt, mivel 2005-től vonulnak tűzesetekhez.
A képzésen mindkét napon több mint 40-en voltak. A derceni önkénteseken túl részt vettek az oktatáson a Csonkapapi Református Egyházközség most alakuló önkéntes egyházi tűzoltó csoportja és a Péterfalvi Önkormányzati Tűzoltóság tagjai is.
A tagok örömmel vettek részt a továbbképzésen, mindannyian szükségesnek és hasznosnak tartották a kétnapos találkozót. Megállapodás született a következő képzés időpontjáról is, mely 2008. február utolsó hétvégéjén lesz. A következő képzés része lesz a veszélyes fák eltávolítása is. A képzést a beregszászi református templomudvar veszélyes fáinak eltávolításán fogják gyakorlatban végezni. Az állandó készenlét mellett fontos a tűzoltók szakmai tudásának folyamatos elmélyítése az eredményes és felelősségteljes szolgálat végzése érdekében, Isten dicsőségére!
A Magyar Református Szeretetszolgálat a 2006-os árvizek óta fáradozik Készenléti Mentőcsoportjának létrehozásán, mely a Kárpát-medencére fókuszál. Szeretettel várjuk az önkéntesek jelentkezését, az érdeklődők az mrsz@zsinatiiroda.hu e-mail címen kérhetnek jelentkezési lapot. Ha anyagilag is segítenék a Készenléti csoportot, az alábbi számlaszámon tehetik meg: 11100104 - 19024031 - 58000009. Támogatásukat őszinte tisztelettel köszönjük!
Fodor Gusztáv

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.