A Beregi Református Egyházmegye 2007-ben

2008. Jan 28., szerző: Adminisztrátor

Hála az Úrnak mögöttünk van a 2007-es esztendő. Egy kicsit csendesebb, békésebb volt, mint az előző. Gondok, problémák persze most is adódtak.
Gyülekezeteink lelki élete a szakadás után stabilizálódott, de egyáltalán nem megnyugtató. Azt tapasztalom, hogy egyfajta közöny jelent meg, gyülekezeti tagjaink tartózkodóbbak lettek.

Az elmúlt esztendőben is mindent megtettünk, hogy a lelki élet zökkenőmentes legyen. Gyülekezeteinkben a rendszeres igei alkalmakon kívül evangelizációk, csendesnapok is szerveződtek fiataloknak, időseknek egyaránt.
A Bétel Konferenciaközpontban minden előre meghirdetett alkalmat megtartottunk. Sajnos az érdeklődés visszaesett a csendeshetek iránt. A lelkészgyűléseken próbáltuk megtalálni a hanyatlás okait. Rájöttünk, hogy a gyülekezeti tagok többsége ma már munkahellyel rendelkezik, és nem tud egy hétre elszakadni környezetétől. Ez új kihívást jelent a misszió számára. A jövőben hétvégi programokat fogunk szervezni, hogy több gyülekezeti tag érjen el ezekre az alkalmakra.
Tavasszal a Presbiteri Szövetség segítségével körzeti presbiteri konferenciákat szerveztünk. Előjöttek gondok, problémák, melyekre közösen kerestük a megoldást.
Májusban Balazséron férfi csendesnapot tartottunk. Közel 250 atyafi jelent meg és távozott sok áldással.
Újra megszerveztük gyermekeink számára a nyári ifjúsági táborokat. A konfirmandusoknak kötelező a részvétel, mivel a táborozás része a konfirmációi oktatásnak. Heteinken voltak kisebbek is, a KRISZ szervezésében pedig 15-18 évesek töltöttek el egy hetet nálunk. Balazséron a nyár folyamán közel 1000 fiatal táborozhatott.
Szeptembertől 3 segédlelkész állt munkába, és újra szolgálhatnak a női lelkészek is. Megyénk 51 gyülekezetében jelenleg 36 lelkipásztor szolgál. A nyár folyamán 5 lelkipásztort választottak meg gyülekezeteink, kiket október-december hónapban beiktattunk tisztségükbe. Szanyi Györgyöt Borzsovára, Dávid Árpádot Mezőgecsébe, Tóth Lászlót Nagyberegre, Béres Lászlót Szernyére és Szántó Jánost Bátyúba.
Lelkészeinknek kétszer szerveztünk családi napot, egyet július 2-án. Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy a lelkészek gyermekei számára Balazséron családi napot és gyermekkarácsonyt rendezünk. December 17-én újra összejöttünk, hogy az egész évi rohanás után legalább egy napot együtt legyünk a kollégákkal.
Az elmúlt esztendő megrázó eseménye volt Demeter Károly házának leégése. A rafajnaújfalui gyülekezet gondnokának tragédiája megmozgatta gyülekezeteinket. Együtt érző szívvel, összefogva gyűjtést hirdettünk, mellyel támogattuk a család új otthonának megépítését.
Ha az Úr békés és nyugodt újévet ad, akkor minden erőnkkel Egyházunk építését igyekszünk munkálni. A 2007-es évet a munkatársak évének nyilvánítottuk, hogy gyülekezeti tagokat vonjunk be a szolgálatokba, mert az aratnivaló sok. Februárban fogja eldönteni a megyei közgyűlés, hogy a 2008-as évben mire koncentráljunk leginkább. Ha az ifjúság éve lesz, akkor velük kell többet törődnünk, úgy gyülekezeti, mint megyei szinten. De lehet a presbiterek, vagy az idősek éve, vagy talán a szenvedélybetegeké, a nagycsaládosoké. Láthatjuk, hogy gyülekezeteink sokszínűsége mennyi szolgálatot és törődést igényel.
Minden bizonnyal a következő év nagy eseménye lesz a Beregi Református Egyházmegye Gyülekezeteinek 1. Találkozója. A Világtalálkozó gondolata adta az ötletet, hogy kicsiben szervezzük meg és hozzuk össze gyülekezeteinket az ige köré egy napra. Ha sikerülni fog, akkor minden évben meglehet ismételni, mert híveink igénylik az egymással való találkozást, a testvéri közösséget.
Nem szeretek nagy dolgokat tervezgetni és nagyon messzire nézni. Minden napnak megvan a maga gondja, s arra kérem az Urat, hogy a szürke hétköznapokban adjon erőt szolgálataink elvégzésére.
Szántó János esperes
2008. január

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.