Sámuel Alapítvány

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Visszatekintés: 2020 a Sámuel Alapítvány életében

Sipos Géza / 2021-01-06 14:16:23

Minden bizonnyal nem okoz meglepetést az a kijelentés, mely szerint a 2020-as év a Sámuel Alapítvány számára is rendkívül váratlan fordulatokat hozott. A családon belüli és a családi közösségek egymással való kapcsolattartása és közösséget alkotása alapjaiban véve megváltozott. Tevékenységünk egyik alappillére, hogy az alapítvány közösséget nyújt a gyermekek, és a gyermekeket befogadó családok számára. Ezt az alapvető funkciót kellett elhagynunk, lehetőségeinkhez mérten módosítanunk, amikor a világjárvány kapcsán az élet leállásával találtuk szembe magunkat. Rendszeres programjaink többségét sajnálatos módon törölnünk kellett, de Isten megtanított egy másik nézőpontból szemlélni helyzetünket.

 

 

tovább

,,Se szegénységet, se gazdagságot..."

Sipos Géza / 2020-12-22 18:14:41

Felüdítő érzés közösségben lenni! Mikor is tudnánk ezt jobban értékelni, ha nem a 2020-as esztendőben. Szigorúbb és enyhébb korlátozások váltakozásakor aligha várhatnánk nagyobb örömöt annál, mint amikor össze tudunk gyűlni azokkal, akik a legközelebb állnak hozzánk. Kis- és nagycsaládi közösségekre egyaránt vonatkozik ez, s mivel a Sámuel Alapítvány kötelékébe tartozó gyermekotthonok is egy nagycsaládnak tudhatják magukat, 2020. december 17-én megtapasztalhattuk: ,,Milyen kevés kell a boldogsághoz!”.

tovább

Ajándékok 3.0

Sipos Géza / 2020-12-11 14:01:17

,,Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Õ gazdagsága szerint dicsõségesen a Krisztus Jézusban." (Filippi 4,19)

A napokban újabb felajánlásokat kaptunk, melynek köszönhetően dzsekiket és kesztyűket adhatunk majd tovább környezetünk árva, félárva és nehéz sorsú gyermekeinek. Reményeink szerint ezáltal is megtapasztalhatják majd Mindenható Istenünk gondviselését életükben! Köszönetet mondunk az adományozónak, aki mindebben az Úr áldott eszköze volt! :)

tovább

Ajándék 2.0

Sipos Géza / 2020-12-01 14:33:38

,,Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek." (János 16,23)

Örömteli érzés azzal szembesülni, hogy a mi Istenünk hatalmas Isten, aki látja egyen-egyenkénti szükségeinket. Sok esetben ráadásként szembesülhetünk azzal, hogy szükségleteinken felül is számtalan dolgot megad nekünk a mi mennyei Atyánk; hiszen az Ő gondviselése végletekig menő; az Ő szeretete tökéletes!

A mai napon újból áldásaiban részesített bennünket, mivel alapítványunk számára egy névtelen adakozó testvérünk 7-12 éves korú gyermekek számára adományozott téli kabátokat.

 

tovább

Ajándékok

Sipos Géza / 2020-11-24 14:13:11

Az adventi időszak és Karácsony előtt állva lélekben kicsit már hangolódunk az ünnepre, amelyben életünk megváltását jelentő Ajándékot kaptunk Mennyei Atyánktól. Ilyenkor az embertársaink felé történő ajándékozás is nagy örömet okoz, hiszen ,,Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (ApCsel 20,35).

Két vállalkozó testvérünk hozzájárult alapítványunk gyermekeinek boldogságához és egy-egy mikulás-csomaggal ajándékozta meg őket. Hálásan köszönjük a családok nevében a szeretetteljes adományt!

tovább

Tartalmas október

Sipos Géza / 2020-11-03 15:21:34

Alapítványunk tevékenységében egyik legkiemelkedőbb és legfontosabb fogalom a közösség: elsősorban otthon a családban, másodsorban együtt más családokkal. Ez utóbbinak sajnos nagyon rég tudtunk eleget tenni. 2020 októbere azonban – Istennek hála – több lehetőséget is rejtegetett magában.

Partnerkapcsolataink a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel és a Dorcas Segélyszervezettel lehetővé tették, hogy két alkalommal is összegyűljünk a szülőkkel, családokkal. Emellett a Los Angeles-i Első Magyar Egyház is oroszlánrészt vállalt a fent említett események megvalósításában. Ezen kívül a nevelőszülő-továbbképző is megszervezésre került a hónap folyamán a megyei adminisztráció koordinálásával.

tovább

FELHÍVÁS

Sipos Géza / 2020-02-18 15:01:39

tovább

,,Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!" (1 Sámuel 3,10)

Sipos Géza / 2020-01-03 08:04:38

Páva Gyula, a Sámuel Alapítványhoz tartozó Szivárvány Gyermekotthon neveltje és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia első éves teológusa a Mezőgecsei Református Gyülekezetben töltötte legációját.

Kívánjuk Isten áldását tanulmányaira és szolgálataira!

tovább

Köszönetnyílvánítás

Sipos Géza / 2019-12-19 14:31:53

 

 

Az év végéhez közledve jó újratekinteni, visszanézni az év közbeni programokra, alkalmakra. A Sámuel Alapítvány igyekezett a 2019-es évben is színes programokat, felejthetetlen kirándulásokat szervezni a családoknak - gyermekeknek és szülőknek egyaránt -, melyek megszervezésében hatalmas részt vállalt a Betheln Gábor Alapkezelő Zrt. Az általa nyújtott támogatásoknak köszönhetően valamennyi program megszervezése mellett az alapítvány működése is biztos alapokon nyugodhatott.

Köszönetet mondunk a Betheln Gábor Alapkezelő Zrt-nek  a Sámuel Alapítvány 2019. évi működésének támogatásáért.

tovább

Nyári táborozás Karácsfalván

Sipos Géza / 2019-12-13 15:29:39

,,Nyár. (...) A fejlődés kora, a tökéletesedés, a mindenemű hanyatlást megelőző szépség időszaka."

Gyermekeink számára a nyári időszak fénypontja a közös táborozás. Istennek hála a lehetőségek tárháza igen gazdag, megannyi témájú tábor közül lehet válogatni. A Sámuel Alapítvány által szervezett táborra július 2 és 6 között kerülhetett sor, melynek helyszínét a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög katolikus Líceum biztosította.

tovább