Sámuel Alapítvány

Visszatekintés: 2020 a Sámuel Alapítvány életében

2021-01-06 14:16:23 / Sipos Géza

Minden bizonnyal nem okoz meglepetést az a kijelentés, mely szerint a 2020-as év a Sámuel Alapítvány számára is rendkívül váratlan fordulatokat hozott. A családon belüli és a családi közösségek egymással való kapcsolattartása és közösséget alkotása alapjaiban véve megváltozott. Tevékenységünk egyik alappillére, hogy az alapítvány közösséget nyújt a gyermekek, és a gyermekeket befogadó családok számára. Ezt az alapvető funkciót kellett elhagynunk, lehetőségeinkhez mérten módosítanunk, amikor a világjárvány kapcsán az élet leállásával találtuk szembe magunkat. Rendszeres programjaink többségét sajnálatos módon törölnünk kellett, de Isten megtanított egy másik nézőpontból szemlélni helyzetünket.

 

 

Ahol a többszemélyes alkalmak szervezése akadályokba ütközik, ott a családi közösségek erősödnek meg. Csodálatos megtapasztalás volt számunkra, amikor augusztusban 7 gyermekkel bővült a Nagyberegi Családtípusú Gyermekotthon. E ponttól kezdve több család is követte a nagyberegiek példáját. Év végén szívünk teljes örömével adhattunk hálát azért a(z) – összességében - 13 gyermekért, akik a 2020-as évben családra, otthonra találtak.

 

Örömteli érzés tudni, hogy a Mindenható Isten személyes életünk legapróbb mozzanataiban is jelen szeretne lenni. Ebben bizonyosodhattunk meg, amikor Magyarország Beregszászi Konzulátusának köszönhetően kaphattak gyermekeink iskolakezdési támogatást. Emellett – nemcsak határokat, hanem hegyeket és tengereket átívelő szándékkal – szervezett adománygyűjtést a Los Angeles-i Első Magyar Egyház, amelyet szintén iskolakezdési támogatásként juttatunk el családjaink gyermekei részére. E célból a Kálvin Nyomda és Írószerbolt is többszöri alkalommal járult hozzá a tanszerbeszerzés megkönnyítéséhez. Teljes bizonyossággal mondhatjuk: ,,Szeret az Úr!”

 

Az ősz is kellemes meglepetéseket tartogatott magában. A Dorcas Segélyszervezettel való partneri együttműködésünk lehetővé tette, hogy újra próbáljunk szervezni olyan alkalmakat, ahol fizikálisan is együtt tudunk lenni. A karantén és a #maradjotthon felszólítások enyhülése után a találkozás nagy öröme hatotta át a nevelőszülőknek szervezett programokat. Különösen is érezhető volt ez a zúgói kirándulásunkkor, amikor a Kárpátok festői hegyei között lélegezhettek fel családjaink. Azokban a napokban testi és lelki feltöltődésben egyaránt részünk lehetett.

 

A járványügyi szigorítások, az időleges lezárások és a bizonytalanság ellenére lehet hálás szívvel gondolni 2020-ra, hiszen a nehéz napokban és a hit megpróbáltatásaiban mindinkább Isten mindenható és megőrző hatalma ábrázolódott ki. Megtanultuk Isten iránti alázattal megélni a jelent és reménykedő hittel várni az eljövendőt.

 

Az Úr legyen alapítványunk és mindannyiunk őriző pásztora a 2021-es esztendőben is!

,,…mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.”

(Józsué 1,9)