Sámuel Alapítvány

Ajándék 2.0

2020-12-01 14:33:38 / Sipos Géza

,,Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek." (János 16,23)

Örömteli érzés azzal szembesülni, hogy a mi Istenünk hatalmas Isten, aki látja egyen-egyenkénti szükségeinket. Sok esetben ráadásként szembesülhetünk azzal, hogy szükségleteinken felül is számtalan dolgot megad nekünk a mi mennyei Atyánk; hiszen az Ő gondviselése végletekig menő; az Ő szeretete tökéletes!

A mai napon újból áldásaiban részesített bennünket, mivel alapítványunk számára egy névtelen adakozó testvérünk 7-12 éves korú gyermekek számára adományozott téli kabátokat.

 

 

A kabátok jövőbeli tulajdonosainak nevében nagy hálával köszönjük meg az adományt! Kívánjuk, hogy adakozó testvérünk, testvéreink Isten gazdag áldásait tapasztalják meg többszörösen is!