Ungvári Református Egyházközség

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Meghivó

/ 2013-03-16 12:14:09

Az Ungvári Református Gyülekezet

szeretettel meghív minden érdeklődőt

a

kárpátaljai református énekkarok 12- találkozójára,

amely

2013. április 27-én,

9 órától kerül megrendezésre.

 

Helyszín:

Ungvár, Zsupanat tér 4, református templom

 

Szeretettel várunk minden énekkart, énekcsoportot, együttest és érdeklődőt!

 

 

 

„Énekeljetek az Úrnak,

áldjátok az Ő nevét;

hirdessétek napról-napra

az Ő szabadítását.”

Zsolt 96,2

 

 

 

Az énekkarok közös énekléssel kezdik az alkalmat . 3-4 Énekkel kérjük a fellépőket fellépni, és kérjük jelezzék a részvéti szándékukat.

Héder János KRE főjegyzője, ungvári lelkész.

 

tovább

11. református énekkari találkozón Ungváron 2012

/ 2012-11-16 19:41:27

www.youtube.com/watch

11. református énekkari találkozón Ungváron 2012 tovább

A Kárpátaljai Református Egyházkerület augusztus 25-én ismét megrendezte nagyszabású kerületi Családi napját.

/ 2012-08-31 11:46:20

A Kárpátaljai Református Egyházkerület augusztus 25-én ismét megrendezte nagyszabású kerületi Családi napját. A jeles eseménynek ezúttal a Tiszahát fővárosaként emlegetett Tiszapéterfalva adott otthont.
Az idei csendesnap a tavalyi mezővári mintát követve most is IGAZI családi napnak bizonyult: kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a számukra legszimpatikusabb és legmegfelelőbb elfoglaltságot.
A program gyülekező énekléssel kezdődött, melyet Kovács Sándor és Erika vezettek, ezt követték a köszöntések és a hirdetések. Az alkalmat megnyitó áhítatot Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke tartotta meg. Ezt követően dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke tartott előadást Mi közöm hozzá(d)?

tovább

/ 2012-08-16 22:20:10

Az ungvári református énekkar Péterfalván

2005. május 22-én a Péterfalvi Református Líceumban lépett fel az ungvári református énekkar. A mintegy 17 főből álló kis csoport lelkipásztorukkal, Héder Jánossal érkezett. Az együtt töltött  három óra maradandó élmény volt mindannyiunk számára. A koncert három részből állt: először az énekkar ifjúsági énekekből álló válogatását hallhattuk, majd ezt követte Bacsi János orgonajátéka, mely során J. S Bach két darabjával nyűgözte le a hallgatóságot. Végül, de nem utolsósorban a lelkipásztor előadása következett, melynek témája a tévtanítás volt.

tovább

Ungváriak a zengő ige ünnepén

/ 2012-08-16 22:12:51

Ungváriak a zengő ige ünnepén

Az ungvári énekkar maroknyi csapata a Hősök terére is ellátogatott

A 2002-ben szervezett első Református Énekek hangversenye azt a szándékot és gondolatot hordozta és hordozza ma is: megőrizni, megmutatni református zenei kincsünket, kultúránkat a jelen és az utókor számára. A Református Zenei Fesztivál keretében zajló XI. hangversenyre az elmúlt hétvégén került sor Budapesten, a Művészetek Palotájában.

A református kórusok seregszemléjére minden évben több új kórust hívnak meg a Kárpát-medencéből, így az „alapkórusok” – a Debreceni Kollégiumi Kántus, a Palló Imre Énekkar, a Psalterium Hungaricum Kórus stb. – mellett újabb közösségek – vajdasági, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai – résztvevők is bekapcsolódnak a zenei szolgálatba. Szűkebb pátriánkat idén az ungvári református gyülekezet énekkara képviselte tizenhárom taggal.

– Különleges alkalom ez évről évre, hiszen a Kárpát-medencei  kórusok tagjai a színpadon találkoznak először egymással és az Úr dicsőségét zengve kovácsolódnak egységbe, formálódnak egy énekkarrá – mondta el lapunknak a koncert szünetében Héder János, az ungvári gyülekezet tiszteletese. – Miért tartom fontosnak a hasonló közös alkalmakat? Mert annak ellenére, hogy mindenki  a leszakadt országrészekben kénytelen élni az életét, az ilyen megmozdulásokon  találkozunk  egymással, érezzük,  hogy egy „test” vagyunk.   Egy-egy  ilyen  közös alkalom   arról  szól, hogy mindenhol egyformák az énekeink, a  zsoltáraink. Hiába   próbálják  a  különféle  történészek  elferdíteni történelmi  múltunkat,  ez arról beszél, hogy egy tőről fakadunk.  Nemcsak a találkozásban éreztük az erőt, meglepett, hogy telt ház fogadott bennünket, a közönség többször együtt énekelt velünk.

(Ungvár–Budapest)

Magyar Timea

tovább

Református énekkarok találkozója

/ 2012-08-16 22:11:37

Református énekkarok találkozója

 
 

Az elmúlt hétvégén XI. alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Református Énekkarok Találkozója Ungváron. A seregszemlén idén rekordszámú, huszonhat énekkar vett részt.

A megye különböző településeiről érkező kórustagok között  az óvodáskorútól a nyugdíjasig gyakorlatilag minden korosztály képviseltette magát. Az egybegyűlteket Héder János, az ungvári református gyülekezet lelkipásztora köszöntötte, s emlékeztetett rá, hogy az egyházi életben nélkülözhetetlen szerepet tölt be az énekes szolgálat. Ezért gondolták úgy az ungvári gyülekezetben még 2000-ben, hogy a gyülekezeteken belül szükség van az énektudás fejlesztésére és erősítésére is. Hiszen az ének megújulása az egyház megújulását is magával hozza. Az első találkozót azzal a céllal indították, hogy alkalmat teremtsenek Kárpátalja református gyülekezeteinek énekkarai számára az egymással való találkozásra, melynek során tanulhatnak egymástól. Egy évet kivéve azt minden esztendőben sikerült megrendezni.

tovább

Kórustalálkozó Ungváron

/ 2012-08-16 22:09:45

Kórustalálkozó Ungváron

A hagyományoknak megfelelően, az idén is az ungvári református templom adott otthont a Kárpátaljai Református Énekkarok Találkozójának. A XI. kórustalálkozón 26 énekkar képviseltette magát, bizonyítván ezzel azt, hogy a kárpátaljai reformátusok kiemelten figyelnek az egyházi énekkultúra ápolására.

A találkozó kezdetén Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke tartott rövid áhítatot.

tovább

Ismét a MÜPA színpadán

/ 2012-08-16 21:59:32

Ismét a MÜPA színpadán

2012. július 02., hétfő

Ismét a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermének deszkáira állhatott június 30-án a Kárpát-medencei egyesített református kórus.

  •  

A magyarországi énekkarok mellett jelen voltak a felvidéki Kassa és Léva, a kárpátaljai Ungvár, az erdélyi Kézdivásárhely, a partiumi Nagyvárad, a délvidéki Torontálvásárhely, de még a cseh főváros, Prága magyar reformátusainak képviselői is. A hangversenyt ifj. Szotyori Nagy Gábor kísérte orgonán, vezényelt Arany János, Berkesi Sándor, Cseri Zsófia és Hartyányi Judit karnagy. A koncerten igeolvasással Varga Mihály tárcanélküli miniszter, áldáskéréssel Csűry István királyhágómelléki püspök szolgált. Az előadás során megemlékeztek a napra pontosan száz évvel ezelőtt született Fasang Árpád egyházzenész-zeneszerzőről is. Fassang László orgonaművész improvizációs darabot adott elő nagyapja tiszteletére.

A Református Énekek XI. koncert közönségéből néhány közéleti szereplőt arról kérdeztünk, milyen érzések, gondolatok fogalmazódtak meg bennük a református énekek hallgatása közben.

 

tovább

MIÉRT LESZNEK BAPTISTÁKKÁ? (Budapest, Egyházi Értesítő, 1923. Megjelent a "Térj magadhoz drága Sion" c. kötetben is, Budapest, 1930.)

/ 2012-08-16 21:20:51

MIÉRT LESZNEK BAPTISTÁKKÁ?

(Budapest, Egyházi Értesítő, 1923.
Megjelent a "Térj magadhoz drága Sion" c. kötetben is, Budapest, 1930.)

Akármilyen sajnálatos dolog is, hogy Krisztus követői irányzatokra és pártokra oszolva élnek, amelyek mindegyike előbb-utóbb külön egyházi szervezetet is hoz létre, - valami jó mégis van benne. Ha csupa rossz volna, és csak kár származnék belőle, nem is tűrné meg Isten egy napig sem. De Ő fel tudja használni gyermekeinek ezt az egyenetlenségét is, és áldást hoz ki belőle. Az egyik csoport által neveli a másikat. Mindegyik meg van győződve a maga igazáról és a többiek a tévedéseiről. Ezért aztán mindegyik kénytelen védekezni a másiknak a kifogásai ellen. És miközben ezt teszi, sokkal jobban átgondolja, és tudatosabbá teszi azt az igazságot, amit különben mint egészen magától értetődő, senkitől kétségbe nem vont dolgot el is felejtene komolyan venni.

Ha manapság Magyarországon elterjed és megerősödik a "baptistának" nevezett keresztyén felekezet - és ha éppen a református egyház tagjai közül is nagy számmal hódítja híveit, ezzel is bizonyára megvan éppen velünk, református keresztyénekkel szemben Istennek jóságos szándéka. Eszméltetni és tanítani akar, nem új dolgokra, hanem régi, elfelejtett, vagy meg nem becsült igazságokra.

 

tovább

PÁLÓCZI HORVÁTH MÁRIA ÉS SIMON.

/ 2012-08-16 20:48:01


PÁLÓCZI
HORVÁTH MÁRIA ÉS SIMON.
IRTA: KŐMIVES SÁNDOR.  (1931)
Az ungi református egyházmegye történetében külön fejezetet
kell szentelnünk egy testvérpár emlékezetének, kiknek a neve
örök időkre ragyogó betűkkel van felírva ugy a magyar református
egyház és a sárospataki főiskola, mint különö

sen a mi egyházmegyénk legnagyobb jóltevői közé. E testvérpár: Pálóczí
Horváth Mária és Simon. Édesatyjuk Horváth (VII.) György
maga is nagynevű és nagyon agilis coadjutor curátora volt az
ungiak részéről az (akkor) egyesült ungi és felsőzempléní traktusnak.
Négy gyermeke volt: Mária, Simon, Miklós és Boriska,
a két utóbbi már korán elhalt. Mária volt kőztük a legidősebb,
1790 szeptember 24-én Pínkócon született. Rá másfél évre, 1792
február 6-án látott napvilágot Simon, kit az apa naplójában
állandóan „Símcsu fiam"-nak becéz. A két testvér izíg-véríg
kálvinista nevelésben részesült, mely egész életükre áldott kihatással
volt. Hatalmas öröklött vagyonuk, családi hagyományaik,
koruk, amelynek szülöttei voltak, szellemi és erkölcsi
adottságaik és nevelésük egyaránt predesztinálta őket arra az
áldott szerepre, melyet életfolytatásukkal betöltöttek és arra a
magasztos elhívatásra, mélyet egyházi és tudományos életünk
jövendő fejlődésének anyagi biztosítása terén, az Istentől nyert
elkőteleztetés olyan fenséges öntudatával megtett végső intézkedéseik
által, valóra váltani igyekeztek.

tovább