Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Őszi evangelizáció

Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet / 2013-04-07 23:59:15

           Ma ha az Ő szavát halljátok…

2012. október 8-11. között az ungvári magyar egyetemisták újra evangelizációs héten vehettek részt. Az esti alkalmak - a hagyományokhoz hűen - az UNE 4-es kollégiumában kerültek megrendezésre. MA, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket! – olvashattuk az alkalmakat hirdető plakátokon, és hallhattuk a szolgáló lelkészektől. És az estéről estére egyre csak megtelő sorok láttán levonhatjuk a következtetést: az Úr újra munkálkodott közöttünk, bennünk – hisz egyedül Övé a dicsőség, amiért annyi fiatalt elhívott az alkalmakra.

 

tovább

"Utcaci dicsőítés"

Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet / 2013-04-07 23:53:33

Dicsérjétek az Urat,
Mert ő jókedvet mutat.
  És az ő kegyessége
  Megmarad mindörökre


                                       /136. Zsolt. Genf./

tovább

Tanévnyitó Istentisztelet!

Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet / 2013-04-07 23:43:08

Idén ismét megrendezésre kerülhetett Tanévnyító Istentiszteletünk! 

tovább

Kerületi családi nap - Péterfalván!

Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet / 2013-04-07 23:23:57

Családi nap Péterfalván

 

(2012. augusztus 25.)

„Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.” (Ap.csel.16,31)

tovább

Síelés 2012

Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet / 2012-03-26 11:12:47

Egy vasárnap hajnalán ( 4 óra 20 perckor ) - nem sajnálva, hogy ott
kell hagyni a puha ágyat, és nem félve a hidegtől - , összegyűlt az
ungvári állomáson egy kis csapat egyetemista, s ezzel kezdetét vette
az UREGY által szervezett téli kirándulás.

 

tovább

Ha január, akkor Vizsgaidőszak!

Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet / 2012-03-26 10:56:12

Alkalmainkra látogató emberkéket faggatunk azzal kapcsolatban, hogy számunkra hogyan telik a vizsgaidőszak...

 

tovább

Találkozás a Jászolnál! 2011

Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet / 2012-03-26 10:05:18

Az advent, a karácsony az évnek egy olyan időszaka, amikor mindenki nyugalomra, békességre és szeretetközösségre vágyik, és pont ezek azok a dolgok, amit igen nehéz megtalálni távol az otthontól, egy kollégiumban, az egyetemen szokásos nagy decemberi rohanásban. Talán éppen ezért telt meg szinte – a nem túl hívogató idő ellenére is – az ungvári református templom 2011. december 15-én a másodszor megszervezett Találkozás a jászolnál elnevezésű adventi evangelizációs alkalmon.

tovább

Őszi egyetemista- főiskolás hétvége Csongoron

Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet / 2012-03-26 09:52:13

2011. november 25−27 között ismét megrendezésre került az egyetemista- főiskolás hétvége, melynek keretén belül az Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet (UREGY) és a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet (FRIGY) tagjai egy felejthetetlen hétvégét tölthettek együtt, a különleges szépségű Csongoron.

 

tovább

Bécs

Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet / 2012-02-24 20:38:01

Bécs

Idén is megrendezésre került a Kárpát-medencei református egyetemi gyülekezetek őszi kirándulása. Az úticél a Habsburg császárok székhelye, Ausztria jelenlegi fővárosa, Bécs volt.

Több, mint ötven egyetemista vett részt az alkalmon, a debreceni, szegedi és budapesti egyetemi gyülekezetek mellett egy tízfős, UREGY-FRIGY vegyescsapattal képviseltette magát Kárpátalja is.

A pénteki nap a majd ötszáz kilométeres táv leküzdéséről szólt, estére érkeztünk meg szállásunkra, a soproni gyerektáborba, ahol meleg vacsorával vártak minket.

A szombati nap korán kezdődött, hogy minél előbb nyakunkba vehessük úticélunkat Описание: :) A délelőtt folyamán egy interaktív városnézésben volt részünk, amely során egy képzeletbeli bécsi egyetemista egy napját jártuk végig: megcsodálhattuk a húspiacot, az első kávéházat, a Mozart-házat, a Stefansdomot, a Naschmarktot, a parlament és a városháza épületét és még sok egyéb óvárosi nevezetességet. A városnézés alatt a debreceniekből álló csapat vetélkedett egy Szeged-Kárpátalja-Budapest vegyescsapattal, különböző feladatokat teljesítve a városnézés során. A délután ötórás szabadprogrammal kezdődött, ahol mindenki, saját térképe alapján vehette nyakába a várost. Ezután az aznapi program a Bécsi Evangélikus Gyülekezet bázisán folytatódott, ahol a helyi magyar református gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a hétvége résztvevőit, majd, csatlakozva a Kárpát-medencei imaéjjelhez, egy imasétán vehettünk részt, amelynek központi témája a család volt. Közös éneklés és vacsora után visszatértünk szállásunkra.

A vasárnap istentisztelettel kezdődött, Czagány Gábor szegedi egyetemi lelkész tartott prédikációt életünk útjairól, Isten elhívásáról az 1Móz 12 1-3 alapján. Az istentisztelet után kihirdették az előző napi vetélkedő győztesét, amely a Szeged-Kárpátalja-Budapest vegyescsapat lett. A győztes csapat egy házi készítésű Sacher-tortával gazdagodott Описание: :) A hétvége lezárásaként egy gyors soproni városnézés következett, ahol bebarangolhattuk a belvárost, majd a busz megindult Debrecen felé, hazaszállítván a résztvevőket.

Az alkalomért hálával és köszönettel tartozunk elsősorban Istennek a hitmélyítő alkalmakért, a lehetőségért a világlátásra és azért, hogy épségben megőrizte a csapatot a hétvége alatt. Továbbá szeretnénk köszönetet mondani a debreceni egyetemi gyülekezet lelkipásztorainak és tagjainak a sok segítségért, gondoskodásért valamint a szegedieknek az imaséta előkészítéséért. Isten őrizze meg őket! Soli Deo Gloria!

Pallay Feri

 

tovább

Megtérés, amely Istent magasztalja

Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet / 2012-02-24 20:35:42

Megtérés, amely Istent magasztalja.

„A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a napra; és adaték annak, hogy az embereket tikkaszsza tűzzel. És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, a kinek hatalma vala e csapásokon; és nem térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak. Jel 16.8-9 

Az bűntetések, amelyek az emberekre jönnek, nem hoznak automatikusan Istenhez térést és bűnbánatot. Lesz idő, amikor Isten már a Jelenések könyve szerint késő lesz. Látjuk a nagy szenvedésben az emberek nem tértek Istenhez. Nem tartottak bűnbánatot és Isten nevének magasztalását megtagadták.

I. Mikor vezet bűnbánathoz a bűntetés? 

Testi bánkodást látunk Káin esetében aki megölte testvérét irigységből. De csak félt a bűntetéstől. 

De találkozunk ideiglenes bűnbánattal, mint az egyiptomi fáraó esetében, amivel csak menekülni akar a következő csapástől.

Vagy csak felületes lesz a bűnbánat, mint Heródes esetében, ami nem távoztatta el a bűnt az életéből hiába hallgatta Keresztelő Jánost. Vagy kétcségbe esett a bűnbánat, mint Judásnál, amikor eldobja az életét.

A szomorú, hogy a fenti igérészben az emberek a bűntetés nyomása alatt sem hagyák el bűneiket és nem keresik az Istent. A rosszabtól még rosszabbhoz haladtak. Az istentelenségtől az istenkáromlásig. Csak az igazi szomorúság és bánkódás a búneink felett vezet el az igazi megtérésig és szabadít meg a bűntől. 

II. Ha az ember megkeményíti a szívét , akkor a büntetések még mélyebre viszik az életét. A zsidokhoz írott levél 3 része mondja, hogy „Annakokáért amint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, 

Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában” Zsidókhoz írt levél 3. rész 7-8v.A bűnük tudatos lesz. A bűnük mindig demonstrativabb és a nyilt ellenállásban is megmutatkozik. Az Isten előtt sem félnek, mintha vak lenne. Az igéreteket, fogadalmakat megszegik. De minden hazugságot a Szenlélek felé cimeznek. A bűn kifejezése az Isten elleni gyülöletnek. A bűnös képes magát is beáldozni csak bosszancsa Istent. Mint Jónás is inkább a halált választaná, csak ne kelledjen engedelmeskedni. De ahogy Jónás nem találta a halált, az itélet napján sokan keresik, de nem találják , hogy elbujjanak Isten elől. Előbb eléje kell majd állniuk. A bűnük makacs lesz, de sokba fog kerülni. A természetükhez tatozik. A disznó természet a pocsojába vágyik. A báranyé ki onnan.

III. Ha Isten figyelmeztet, vagy bűntet azt komolyan kell venni.

A kegyelemnek egyik jele Isten részéről, hisz felébreszthet az Isten, tanít, alázatossá tesz, megtérésre hív.

A bűntetés önmagában nem válik hasznossá életünkben. Az ördög annak ellenére, hogy büntetésben van még nem válik jóvá.

A kárhozatban nem lesznek jobbá a bűnösök. Sok elrontott életű ember még keménnyebben ragadja meg a bűn kanalát és még kegyetlenebb lesz a szenvedéseiben. Sok beteg ember bűnbánatot tart, de képmutatóan.

Addig változtasd az életedet, amig nem vagy büntetés alatt, amig nem a félelem hajt. Értcsétek meg, jobb engedelmeskegdni Isten hívásának, most mint később menekülni, mint üzött néma vad. Legyen hát elsődleges kívánságunk dicsőgéget adni az Istennek.

A pokolban nincs megtérés. Ott kinokban átkozzák az Istent, de nem térnek meg, nem dicsérik az Istent. Istent gyalázzák ott sebeik fájdalmában, de nem bánják bűneiket.

Igazi bűnbanat csak a hitből és a reményből fakadhat. Nincs hit ott, ahol nincs engedelmesség. Nincs hit ott, ahol az ember magában bizik. Nincs remény ott, ahol a kétsékbeesetség kergeti az embert. Nem ment meg minket, ha csak sajnáljuk, hogy hibáztunk. Senki sem menekül meg csak a Bárány vére által. De amikor vége lesz a világnak ez a forrás kiapad! A lelkiismeret férge rágni fog, mért nem éltél a lehetőséggel. Bántani fog, hogy milyen gyakranhívtak a mennybe és te neked mindig volt kifogásod. Pedig milyen egyszerűen meguszhattad volna a poklot.

Akkor sirni fognak, de nem azért , hogy megtéjenek. Sirni fognak és Istent káromolni. „Annakokáért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, veg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában” Zsidókhoz írt levél 3. rész 7-8v.

 

Héder János

 

tovább