Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet

Tanévnyitó Istentisztelet!

2013-04-07 23:43:08 / Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet

Idén ismét megrendezésre kerülhetett Tanévnyító Istentiszteletünk! 

     Isten kegyelméből az idei alkalommal immáron másodszor rendezett tanévnyitó istentiszteletet az Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet. Az Ünnepségen a KRE püspöke Zán Fábián Sándor hirdette isten igéjét.

Melyben felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy van miért hálát adni, és hálával teljes szívvel kell megállnunk az Úr előtt, hiszen nagy kegyelem manapság az, ha valaki tanulhat.

A továbbiakban az UNE Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar Magyar Filológiai Tanszékének docense Horváth Katalin köszöntötte az egybegyűlteket, aki őszinte, bölcs, szeretetteljes és bátorító szavai által próbálta ösztönözni a fiatalokat, nem csak a tanulás fontosságára, de arra is, hogy fontos egy olyan közösség tagjává válni, ahol lelkileg is feltöltődhetünk, és értékekkel gazdagodhatunk az elértéktelenedett világban.

De egyben szólt arról is, hogy nem csak a hit és tanulás terén kell megállnia a helyét az ifjaknak, hanem igyekezniük kell helytállni magyarságunkban, és ápolni anyanyelvüket és kultúrájukat. Mindezek után Héder János a KRE főjegyzője köszöntötte a hallgatóságot, majd az újonnan bekerült elsősöket egyenként megáldotta, bátorítva őket a szentírás szavain keresztül. Elmondta azt is, hogy az egyetemi gyülekezetben nem csak alkalmak vannak, ahová ellehet járni és lelkileg épülni, de különböző szolgálati lehetőségek is, ahol gyakorlatban bizonyságot lehet tenni hitünkről. Valamint buzdította az elsősöket, hogy merjenek bátran becsatlakozni a gyülekezet életébe, hiszen a kapu mindenki előtt nyitva áll, és itt bármikor készségesen segítenek nekik. Ezt követően az UREGy-band szolgálata következett, majd egy rövid diavetítés az  UREGY programjairól, eddigi tevékenységéről. Végül pedig a Himnusz közös eléneklése után, kisebb szeretetvendégséggel zártuk az alkalmat.

      Bízunk benne, hogy mindenki számára áldott alkalom volt, és reméljük, hogy jövőre még többen jönnek majd el, kérve a mindenható Isten áldását és gondviselését a tanévükre.

                                                                                            /Váradi Enikő/