A Fornosi Református Egyházközség

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Csendesdélután a Fornosi Gyülekezetben

Fornosi Református Egyházközség / 2011-05-28 12:30:46

Isten kegyelméből 2011. május 22-én csendesdélutánra került sor a Fornosi Református Egyházközségben. Ez egy gyülekezeti alkalom volt, ahová a szomszédos derceni gyülekezetet is meghívtuk, hogy egy délutánt Isten előtt töltsünk együtt. Hála Istennek sokan eljöttek, több mint háromszázan voltunk együtt.

 

tovább

Horgolókör lányoknak

Fornosi Református Egyházközség / 2011-05-14 16:14:11

Alig egy éve tanultam meg horgolni, de nagy örömömet lelem benne, és ezt az örömöt szerettem volna megosztani. Ezért horgolókört szerveztem a gyülekezetünk fiataljainak. Csak néhány lányt szólítottam meg, hiszen tömegesen nem lehet horgolni tanítani. Volt, aki az első kudarcok után feladta, és volt, aki sikeresen elkészítette első darabját, a köves, virágos nyakbavalót.

tovább

Interjú Barát István lelkipásztorral

Fornosi Református Egyházközség / 2010-11-08 15:01:32

    2010. november 1-5 között a derceni és a fornosi gyülekezetekben evangelizált Barát István erdélyi lelkipásztor. Mintegy hatszáz kilométert utazott, hogy Isten Igéjét hirdesse itt. Így készülhetett vele ez a riport.
    Kérlek, mutatkozz be, mi az, amit fontosnak tartasz magadról, családodról, gyülekezetedről.
    Barát István, jelenleg alsórákosi lelkipásztor. Marosvásárhelyen születtem 1977-ben. 2002-ben végeztem el a Teológiát, egy évvel hamarabb közöttem házasságot. Isten négy gyerekkel (Áron, István, Csilla, József) áldott meg. Első gyülekezetem egy kis mezőségi szórvány volt Mezőzáhon (5 gyülekezet, 180 lélek). Nyolc évet szolgáltunk itt, külső és belső építkezés minden gondjában és örömében volt részünk. Augusztustól egy közel ezer lelkes gyülekezet hívott meg lelkipásztorának.
    Milyen gondolatokkal jöttél Kárpátaljára? Milyennek láttad az itteni gyülekezeteket, az itt élő embereket? Mi az, ami szokatlan volt?
    Immár negyedik alkalommal jöttem Kárpátaljára, több gyülekezetben is szolgáltam: Fornos, Dercen, Csongor, Técső. Mindig örömmel jöttem ide, először kíváncsiságból, aztán az itteni lelkület vonzott. Egymás hite által épülni – ez volt az igazi célom, felüdítettek a szolgálatok, a templomi jelenlét szokatlan volt (kellemes meglepetés). Az itteni ember nem sokban különbözik az otthonitól, viszont a gyülekezetek sokkal életképesebbek. Öröm lehet itt szolgálni. Nekem legalábbis az volt.


    Mit tartasz a legfontosabbnak a gyülekezeti szolgálatban? Mi az, ami nehéz?
    A gyülekezeti szolgálat legfontosabb célja: az egyént megnyerni Krisztusnak. Sokszor nehéz az igazi, Istentől jövő üzenetet hitelesen átadni úgy, hogy eredményes legyen. Az emberi indulatok és gyarlóságok sokszor ítélkezést váltanak ki az emberekből.
Mi a hobbid, kedvenc időtöltésed?
Ritkán van időm arra, amit szeretnék. Bélyegeket gyűjtök és szeretem a focit játszani is, meg nézni is. Legtöbbször a gyerekekkel szoktam mesefilmet nézni vagy társasjátékozni.
    Vannak-e családi, gyülekezeti terveid?
    Szeretnék szabadságra menni és kicsit egyedül maradni, de erre egyelőre most nincs lehetőség. A családdal is terveztünk egy közös kirándulást, ezt esetleg a közeljövőben összehozzuk. A gyülekezetben most indulnak a „téli programok”: bibliaórák, kórus, felkészítők.
    Mi volt a legkedvesebb történeted a lelkipásztorságod alatt?
    A legkedvesebb történet a parókiaépítéshez kapcsolódik. Egy kb. 60.000 eurós beruházásnak úgy fogtunk hozzá, hogy volt kb. 1.500 eurónk. De meg kellett tapasztalni annak az isteni ígéret valóságát, hogy „az igaz ember hitből él”. Így visszatekintve nem is tudok mást mondani, mert csak Isten tudott a semmiből pénzt előteremteni a megélhetéshez is, meg az építéshez is. Jó kis lecke volt.
    Mi volt a legviccesebb történeted a lelkipásztorságod alatt?
    Abból több is volt. A legmókásabb történet az egyik szórványhoz kötődik, ahol éppen arról szólt a prédikáció, hogy Jézus faggatja Pétert: Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Az istentiszteletet követően a gondnok bácsi megjegyezte: „Tiszteletes úr, ma nekem szólt az Ige.” „Örvendek – mondom, de az Ige mindenkinek szól!” „Nem, ma csak nekem szólt!” (A gondnok bácsit ugyanis Simon Péternek hívják.)
    A másik humoros történet az evangelizáción is elhangzott. Esperesi vizitáción történt. A parókia főbejáratával szembeni ajtót a hideg miatt lezártuk, majd egy szekrénnyel álcáztuk. Az esperes úr pedig ismerve a házat, de nem ismerve az időközbeni változtatásokat, elegánsan belépett a szekrénybe.
    Örülök annak, hogy eljöttél közénk, hirdetted itt is az Igét. Köszönjük, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat is velünk. Isten áldását kívánom életedre, szolgálatodra.


A riportot készítette Gergely Szabolcs fornosi lelkipásztor.

tovább

Bábelőadás a gyerekeknek

Fornosi Református Egyházközség / 2010-07-18 20:14:56

  

  Második alkalommal szerveztük meg a gyülekezet gyermekei számára, hogy megtekintsenek egy bábelőadást. Két évvel korábban a magyarországi Palánta Bábszínház csapata látogatott el hozzánk, és kedveskedtek a gyerekeknek. Akkor a "Petike elveszett" című darabot mutatták be.

  2010. július 16-án a Nevetlenfalui Református Gyülekezet fiataljai érkeztek hozzánk Lőrinc Attila lelkipásztor vezetésével. Ez a csoport egy újabb bábdarabot mutatott be "A süni, aki szeretetre vágyik" címmel.

  A gyerekek nagyon örültek ezeknek az előadásoknak, amit nem csak láthattak, de beszélgethettek is róla az Ige üzenete alapján.

  Köszönjük a csapatok munkáját, és Isten áldását kívánjuk életükre. Hisszük, hogy Isten az ilyen alkalmakat is felhasználja emberek életében.

 

tovább

Evangélizáció 2010

Fornosi Református Egyházközség / 2010-03-17 10:29:37

2010. március 8–12 között Isten kegyelméből evangelizációs hétre került sor a Fornosi Református Egyházközségben. Estéről estére Isten Igéjét ifj. Pocsai Sándor lelkipásztor hirdette. A gyülekezet tagjainak meghívókat küldtünk, és sokakat személyesen is hívogattunk ezekre az alkalmakra. A szomszédos Dercenből is sokan jöttek az alkalomra, és jó volt együtt figyelni Isten szavára. Átlagosan 350 személy vett részt az istentiszteleten.

A hét témája olyan találkozási történeteket ölelt fel, amelyekben az Úr Jézus egy-egy emberrel találkozott, megszólította, és megváltozott az ember élete. Az igehirdetések alaptörténetei voltak: Máté elhívása, egy leprás meggyógyítása, két vak meggyógyítása, Jézus és a házasságtörő asszony, valamint a gadarai megszállott meggyógyítása. Az igehirdetések mellett minden este bizonyságtételek is hangzottak el olyan emberektől, akiket Isten megszabadított valamilyen szenvedélytől, bűneikből és új életet kaptak Tőle.  Isten Igéje élő és ható, és ma is létrejöhetnek ilyen kapcsolatok, találkozások Jézussal. Azzal a hittel indultunk e hétnek, hogy ha csak egy emberben is munkálkodik Isten, változás történik valakiben, már megérte ez a hét. Megérte minden este az alkalom előtt imádkozni, megérte Isten előtt megnyílni. Hisszük, hogy ezt Ő cselekedett. Istené legyen a dicsőség.

 

tovább

Bibliahét a Fornosi Református Gyülekezetben

Fornosi Református Egyházközség / 2009-02-06 11:44:24

Bibliahét a Fornosi Református Gyülekezetben

Isten kegyelméből immár második esztendeje kerül sor gyülekezetünkben bibliatanulmányozó hétre. 2009. január 12-16 között került megrendezésre. Hálát adok Istennek, hogy adott vágyakozó szívű embereket, akik estéről estére megtöltötték a gyülekezeti termet. Minden alkalommal telt ház volt, ami 55-60 embert jelentett. Az alkalom délután kezdődött énektanulással, áhítattal, majd a bibliatanulmányozó előadás, melyet fórum követett. Fontosnak tartom a bibliatanulmányozást, hogy az igazi kincsek felszínre jöjjenek ezáltal. A felszínes igeolvasás sokszor nem ad lelki táplálékot, mert csak keresztül futunk rajta és nincs időnk elmélyülni az Isten akarata felett. Ezen a héten erre volt idő. A hét témája Péter apostol első leve volt. Minden nap egy-egy fejezetet tanulmányoztunk át más-más igehirdetővel. A következő lelkipásztorok hirdették Isten szavát: Halász Dezső, Bernát Tamás, Horkay László, Dancs Róbert és Radvánszky Ferenc.
A hívek nagy örömmel és buzgósággal fogadták az Igét. Sokan megerősödtek a kegyelemben és a szolgálatban. Volt olyan házaspár, aki elmondta, hogy ezen a héten Isten eggyé tette őket az imádkozásban, és együtt tudtak imádkozni. Feladatot is kaptak a résztvevők a 2009-es évre, mi szerint minden hívőnek legalább egy embert be kell hozni a gyülekezet közösségébe, Isten előtt imádságban kell hordozni.
Hatalmas a mi Urunk, mert Igéjével csodálatosan munkálkodik emberek életében, és az övéit is használja a maga dicsőségére.

Gergely Szabolcs
lelkipásztor

tovább

Férfi csendeshét

Fornosi Református Egyházközség / 2008-11-22 19:25:09

2008. december 1–5 között férfi csendeshétre kerül sor a Balazséri Béthel Konferencia-központban. A hét témája: Férfiak a hit útján. Szeretettel várunk minden férfit (fiút, apát, nagyapát). Jelentkezni lehet az esperesi hivatalban, vagy Béres László és Gergely Szabolcs lelkipásztoroknál. Részvételi díj 70 UAH.

 

tovább

Tanári konferencia

Fornosi Református Egyházközség / 2008-09-03 15:29:38

Szófogadó gyerekek, elégedett és nyugodt tanárok… álom vagy valóság?

 

Előadás tanároknak, nevelőknek, gyerekmunkásoknak és szülőknek

 

Új módszerek!!

 

Nagy kihívást jelent gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozni!! Ez az előadás segíteni fog Önnek abban, hogy eredményesebb legyen a gyerekek, tanulók motiválásában, a helytelen viselkedés kezelésében és egy kellemes tanulói környezet kialakításában.

 

 

Az előadás témái:

– motiváció

– viselkedés

– közösség

 

Előadó:

Dr. Ronald Sjoerdsma

Calvin University,

Grand Rapids, Michigan

 

Időpont:

2008. szeptember 19. péntek du. 3 órától

 

Helyszín:

fornosi református templom

 

 

Keresztyén Református Világmisszió (Christian Reformed World Mission) szervezésében

 

A belépés ingyenes!!

tovább

Evangélizációs hét

/ 2008-05-08 22:36:39

Közös gyökér, közös sors

Felvidéki lelkipásztorként március 10–14 között Fornoson evangelizáltam. Kárpátalját hét éve ismertem meg, mikor a húgom oda ment férjhez. Már az első percekben a szívemhez nőtt ez a „kis ország”. Anyai nagymamám Kisbégányból származik, de nem csak az új és régi rokoni kötődések miatt tetszett meg Kárpátalja. Erdélyben, Romániában nőttem fel, onnan kerültem Felvidékre, Szlovákiába. Tehát jól ismerem a kisebbségi magyarság sorsát, helyzetét, és nem a kényelem számomra az elsődleges szempont. Így Kárpátalján rögtön otthon éreztem magam, és nagyon megfogott az emberek egyszerűsége, nyíltsága, vágyakozása Isten iránt.

tovább

Bibliahét a Fornosi Református Gyülekezetben

Fornosi Református Egyházközség / 2008-02-10 22:11:56

Bibliahét a Fornosi Református Gyülekezetben

tovább