A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

A reformáció ünnepén 2022-ben

/ 2022-11-03 10:30:51

Hagyománnyá vált gyülekezetünkben, hogy reformáció közeledtével visszagondolunk nem csak a sok száz évvel ezelőtti elődeinkre, hanem azokra is, akiket úgy ismerhetünk, mint gyülekezetünk hűséges őrállóit, mint akiknek élete példa lehet előttünk odaadásban, ragaszkodásban, az Istennek végzett szolgálatban.

Ebben a 2022-es évben is a presbitérium javasolt és hozott döntést arról, hogy a sok lehetőség közül ki legyen az a két személy, akinek a szolgálatát megköszönjük és személyét példaként hozzuk mindenki elé.

Egyikük Kilb Éva, aki gyülekezetünknek egy olyan tagja, aki 1990-es években egy temetési alkalom után kezdte el keresni Isten szavát. Ez a szó, az, ami a szívében vigasztalásként meggyökerezet, ennek hatására döntött úgy, hogy számára az Istennek végzett szolgálat fontos helyet foglal el az életében. Hűséges és odaadó szolgálatait már 2013 óta mint presbitermunkatárs végzi közöttünk, majd 2017-túl presbiterként forgolódik a rábízottak között. A presbitériumban a számvizsgáló bizottságban és a diakóniai bizottságban tevékenykedett. Isten iránti hálával a szívünkben köszönjük hűséges szolgálatát és kívánjuk, hogy Isten használja továbbra is az Ő országa építésében

Másik kiemelkedő szolgálattevője gyülekezetünknek, Szatmári Károly, aki immár jól megérdemelt nyugdíjas éveit élvezheti családja körében, viszont ha gyülekezetünk elmúlt 30 évére visszatekintünk, nem volt olyan alkalom, ahol vele ne találkoztunk volna. A 90-es évek ébredésében, 1998-ban találta meg Isten szeretete és fogadta el Jézus Krisztust Megváltójának. Még abban az évben a presbiterválasztás alkalmával gyülekezetünk tisztségviselője lett, nem csak névlegesen, hanem tevékeny tagja és mozgatórugója volt a dalárdának. Házában bibliakörnek adott otthont, ahol az imádság, Isten igéjének tanulmányozása volt a középpontban. Feleségével éveken át testi eledelről is gondoskodtak körünkben, pl. a nem volt olyan gyülekezeti kirándulás, ahol ne a Szatmári házaspár főzött volna. Életük és szolgálatuk Isten dicsőségére történt, bár már Magyarországon élnek, de hálával és szeretettel gondolunk az itt eltöltött éveikre, melyben mindannyiunk számára példaértékű szolgálatukkal, Isten dicsőségére éltek.

Október 31-én megemlékeztünk református őseinkről is és a templomunk falán elhelyezett emléktábláknál adtunk hálát azért, hogy voltak elődeink, akik a nehéz időszakokban is vállalták Isten igéjének hirdetését.

tovább

Meghívó

/ 2022-09-26 12:33:22

tovább

Offline terek

/ 2022-08-22 15:03:03

A Beregszászi Református Egyházközség az „OFFLINE terek” program keretében valósította meg projektjét, melynek elsődleges célja volt, hogy egy erős közösséget tudjon kialakítani egyházközségünk és a főiskolai gyülekezet fiataljai számára.

A projekt megvalósítása által egy olyan teret hozhattunk létre, ahol lehetőség van arra, hogy akár több órás minőségi időt tudjon tölteni egy-egy csoport OFFLINE, azaz telefon és internet hozzáférés nélkül.

Ennek köszönhetően még szorosabb és mélyebb kapcsolatok alakulhatnak ki, a társasjáték, teázás, beszélgetések minden örömével.

A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

tovább

Fűtőanyagtámogatás a KJRSz részére

/ 2022-07-26 09:42:39

A 2011-ben megnyitott Kálvin János Református Szakkollégium fenntartását a Beregszászi Református Egyházközség vállalta magára, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben egyre komolyabb felelősséget jelent a közösség számára. Ezúton mondunk köszönetet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy a 2018/2019. tanévben anyagilag támogatták a szakkollégiumban szükséges fűtőanyag beszerzését , valamint a tanévben elfogyasztott áramenergia finanszírozását.

Köszönettel: a Beregszászi Református Gzülekezet presbitériuma

tovább

Nyári napközistábor

/ 2022-06-23 21:26:05

tovább

A bátyúi palántások bábelőadása magyarul és ukránul - Vörös Valér és a tojások

/ 2022-05-03 16:07:36

Az ortodox húsvét közeledtével a bátyúi Palánta bábcsoport magyar és ukrán nyelven mutatta be a Vérke-parti városban a Vörös Valér és a tojások című bábjátékot.

A Covid-járvány és a most zajló háború egyaránt felborította mindennapjainkat. Elzárkózva, félelemben élünk, immáron két éve. És érezzük: egyre inkább szükségünk van a lelki feltöltődésre.Ezt pedig elsősorban közösségben találjuk meg.

A beregszászi református gyülekezet a háborús helyzetben is igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy a legérzékenyebb korosztály, a gyermekek számára építő jellegű közösségi alkalmakat szervezzen. Bevonva a városban ideiglenes otthonra lelt belső menekülteket is.

Az ortodox húsvét közeledtével a bátyúi Palánta bábcsoport magyar és ukrán nyelven mutatta be a Vérke-parti városban a Vörös Valér és a tojások című bábjátékot.

A református egyházközség gyülekezeti termében Taracközi Marianna lelkész-hitoktató köszöntötte az egybegyűlteket. Majd – amint a Palánta-bábelőadások általában kezdődni szoktak – a gyerekek új éneket tanultak. Ezúttal a bábcsoport vezetője, Kacsó Dóra tanította meg azt a dalt, ami ehhez a húsvéti bábdarabhoz tartozik. Aztán a paraván mögött egy csodálatos történet bontakozott ki. A gyerekek nagy figyelemmel kísérték a húsvétra nagymamájukhoz utazó Kati és Peti történetét. Akik nagyon készültek a tojásfestésre. A tojást a nagymama udvarában élő Piri tyúktól várták. Az udvarban élő Burkussal megbeszélték, hogy majd vigyáz Pirire és a tojásaira, ám a kutyust elnyomja az álom. Eközben Vörös Valér, a róka elrabolta a tojásokat, majd Piri tyúkot is. Burkus azonban a segítségére siet, és kimenekíti a róka karmaiból a tojásokkal együtt. Ám ez a történet nem csupán a tyúk- és tojásmentő heppienddel ér véget.

A történetben a nagymama elmeséli a gyerekeknek a feltámadás ünnepének üzenetét. Azt, hogy kétezer évvel ezelőtt Jézus Krisztus, Isten Fia itt járt a földön, tanította az embereket Isten dolgairól, gyógyított, megszabadította őket betegségeiktől, fájdalmaiktól, megkötözöttségeiktől. Csak jót tett az emberekkel. De mivel Izrael vezetői nem fogadták el Isten beszédét, emiatt elfogták és halálra adták Jézus Krisztust, keresztre feszítették a Golgota hegyén. Az Úr Jézus a kereszten elhordozta a mi bűneinkért a büntetést, hogy nekünk ne kelljen a bűneinkért meghalnunk, hanem élhessünk örökké. Csak el kell fogadnunk a megváltást. Ugyanúgy jött el értünk, és mentett meg minket Jézus a haláltól, mint Burkus kutya a tyúkocskát a rókától – szólt gyermeknyelven a tanítás. Jézus Krisztus ma is él! És mivel Ő él, mert feltámadt, ma is lehet vele beszélni. Mi is beszélhetünk vele! – hangzott a biztatás ezúttal is.

A bábjáték ukrán nyelvű premierjére Beregszászban került sor. Magyar és ukrán nyelven is elhangzott az elgondolkodtató üzenet: Ő értem is meghalt a kereszten. Mint Kacsó Dórától megtudtuk, a napokban Szernye, Bátyú és Csongor fiataljai is együtt izgulhatnak Burkussal, s az állatmesén keresztül ismerhetik meg Jézus önfeláldozó, megváltó szeretetét.

Marton Erzsébet

tovább

Köszönettel továbbítottuk!

/ 2022-03-11 17:54:22

tovább

Шановні гості, які вимушені були покинути свої домівки і зараз знаходять притулок у нашому місті, Берегові.

/ 2022-03-11 17:51:06

Шановні гості, які вимушені були покинути свої домівки і зараз знаходять притулок у нашому місті, Берегові. Ми звертаємося до вас і запрошуємо до спільної молитви за мир, молитви за Україну. Ми хочемо, щоб ви разом з нами взивали до Бога в цій важкій ситуації. Зустрінемось у реформатській церкві м. Берегово в неділю о 15:00.Молимося разом!

tovább

Bűnbánati istentiszteletek alkalmai

/ 2022-02-28 14:39:16

Február 28-március 5. között minden reggel 8 és minden este 16 órai kezdettel tartunk bűnbánati alkalmakat templomunkban. tovább

Ökumenikus imahét 2022

/ 2022-01-06 12:04:40

 

Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította össze. Jézus érzületével adjuk a Testvérek kezébe a 2022. évi imahét vezérfonalát. A napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg ezen a nyolc napon az igehallgatók előtt. Ezek olyan ajándékokat hordoznak hitben, gondolatokban és lelkiekben, amelyek gazdaggá teszik ennek az imahétnek minden esti alkalmát. Mind az igehirdetők, mind pedig az igehallgatók számára sok értéket készít ezáltal Isten. Az imaheti füzetet összeállító közel-keleti keresztény testvéreink az alábbi igét választották: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” / „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” (Mt 2,2) Az üzenet az, hogy hogy Isten Jézusban közölt megváltó szeretete egyetemes. A messze napkeletről is jönnek őt imádni, hiszen az egész világ Megváltója ő, jöjjünk őhozzá, higgyünk őbenne mi is, akik nyugaton élünk, vigyük oda hálaadásunk ajándékait, hitben, reménységben, szeretetben, erre vár a világ… Ebben a történetben nem vándorokkal, hanem tudósokkal találkozunk. A tudomány emberei engedelmeskedve Isten hívásának indultak útjukra. Fontos megjegyeznünk, hogy egy tudós tudománya akkor ér célba, ha elfogadja és tudományába beépíti isten terveit és követi Isten vezetését. Sokszor fordult már elő a tudomány történetében, hogy az Isten vezetése nélküli legnagyobb felfedezés is helybenjárás lett! A felhasználása nem illett bele Isten terveibe. Nem is válhatott senki hasznára, gyarapodására, egészségére. Azt is láthatjuk, hogy a három bölcs nem a vakvilágba indult. Isten népe akkoriban – gondoljunk csak a pünkösdi történetre! – az ismert világ szinte valamennyi országában otthont talált. Ott gyakorolták vallásukat is. A környezetükben élők hitük igazságait is megismerhették egy-egy mondáson keresztül. Így juthatott el a bölcsekhez a Tóra is. A bölcseknek eszébe juthatott az ősi zsidó várakozás, amit Bálám hirdetett, 3 hogy „csillag jön fel” (4Móz 24,17) / „csillag tűnik fel” (Szám 24,17). Sőt az égbolt tanulmányozáskor szerzett ismereteik is egybevágtak azzal az alapvallomással, hogy a csillagok rendjét, helyét, útját, járását Isten határozza meg (Jób 38,31 és Ezs 40,26a / Iz 40,26a). Sőt a bölcsek érkezése Jeruzsálemben is felelevenítette a próféták igéit. Még betlehem is az eszükbe jutott. Mégis, akiknek a prófétai ige szólt, azok közül senki sem kísérte el a bölcseket Betlehembe. Felfigyelhetünk arra, hogy Isten nemcsak hív, nem is csak elindít, hanem eljuttat a célig, Jézus Krisztushoz.Egy sosem járt úton a csillag jelentette a bölcseknek, hogy jó felé mennek. A bölcsek ismerete így érett tudománnyá, mert ebben az esetben a tudományuk és isten igéje egybehangzó volt! De azt se hagyjuk szó nélkül, hogy Isten gondoskodott a hazavezető útról is! Az álomban kapott intés és az engedelmesség jelentette azt a más utat, amely hazafelé vezetett. A ma élő keresztények számára ez az égi csillag az Isten szent igéje. Ez hív mindenkit Jézushoz. Péter apostol ezért szólt így Isten igéjéről, hogy arra, „mint sötét helyen világító lámpásra figyeljetek, amíg felkel a nap… a szívetekben” / „mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben” (2Pét 1,19). Ezért imádkozva – reménységgel kérjük Isten Szentlelkének munkáját, hogy áldott és békés istentiszteleteken lehessen együtt Isten népe az ökumenikus imahéten. Dr. Veres András megyéspüspök Steinbach József református püspök

tovább