A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Meghívó

/ 2022-09-26 12:33:22

tovább

Offline terek

/ 2022-08-22 15:03:03

A Beregszászi Református Egyházközség az „OFFLINE terek” program keretében valósította meg projektjét, melynek elsődleges célja volt, hogy egy erős közösséget tudjon kialakítani egyházközségünk és a főiskolai gyülekezet fiataljai számára.

A projekt megvalósítása által egy olyan teret hozhattunk létre, ahol lehetőség van arra, hogy akár több órás minőségi időt tudjon tölteni egy-egy csoport OFFLINE, azaz telefon és internet hozzáférés nélkül.

Ennek köszönhetően még szorosabb és mélyebb kapcsolatok alakulhatnak ki, a társasjáték, teázás, beszélgetések minden örömével.

A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

tovább

Fűtőanyagtámogatás a KJRSz részére

/ 2022-07-26 09:42:39

A 2011-ben megnyitott Kálvin János Református Szakkollégium fenntartását a Beregszászi Református Egyházközség vállalta magára, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben egyre komolyabb felelősséget jelent a közösség számára. Ezúton mondunk köszönetet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy a 2018/2019. tanévben anyagilag támogatták a szakkollégiumban szükséges fűtőanyag beszerzését , valamint a tanévben elfogyasztott áramenergia finanszírozását.

Köszönettel: a Beregszászi Református Gzülekezet presbitériuma

tovább

Nyári napközistábor

/ 2022-06-23 21:26:05

tovább

A bátyúi palántások bábelőadása magyarul és ukránul - Vörös Valér és a tojások

/ 2022-05-03 16:07:36

Az ortodox húsvét közeledtével a bátyúi Palánta bábcsoport magyar és ukrán nyelven mutatta be a Vérke-parti városban a Vörös Valér és a tojások című bábjátékot.

A Covid-járvány és a most zajló háború egyaránt felborította mindennapjainkat. Elzárkózva, félelemben élünk, immáron két éve. És érezzük: egyre inkább szükségünk van a lelki feltöltődésre.Ezt pedig elsősorban közösségben találjuk meg.

A beregszászi református gyülekezet a háborús helyzetben is igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy a legérzékenyebb korosztály, a gyermekek számára építő jellegű közösségi alkalmakat szervezzen. Bevonva a városban ideiglenes otthonra lelt belső menekülteket is.

Az ortodox húsvét közeledtével a bátyúi Palánta bábcsoport magyar és ukrán nyelven mutatta be a Vérke-parti városban a Vörös Valér és a tojások című bábjátékot.

A református egyházközség gyülekezeti termében Taracközi Marianna lelkész-hitoktató köszöntötte az egybegyűlteket. Majd – amint a Palánta-bábelőadások általában kezdődni szoktak – a gyerekek új éneket tanultak. Ezúttal a bábcsoport vezetője, Kacsó Dóra tanította meg azt a dalt, ami ehhez a húsvéti bábdarabhoz tartozik. Aztán a paraván mögött egy csodálatos történet bontakozott ki. A gyerekek nagy figyelemmel kísérték a húsvétra nagymamájukhoz utazó Kati és Peti történetét. Akik nagyon készültek a tojásfestésre. A tojást a nagymama udvarában élő Piri tyúktól várták. Az udvarban élő Burkussal megbeszélték, hogy majd vigyáz Pirire és a tojásaira, ám a kutyust elnyomja az álom. Eközben Vörös Valér, a róka elrabolta a tojásokat, majd Piri tyúkot is. Burkus azonban a segítségére siet, és kimenekíti a róka karmaiból a tojásokkal együtt. Ám ez a történet nem csupán a tyúk- és tojásmentő heppienddel ér véget.

A történetben a nagymama elmeséli a gyerekeknek a feltámadás ünnepének üzenetét. Azt, hogy kétezer évvel ezelőtt Jézus Krisztus, Isten Fia itt járt a földön, tanította az embereket Isten dolgairól, gyógyított, megszabadította őket betegségeiktől, fájdalmaiktól, megkötözöttségeiktől. Csak jót tett az emberekkel. De mivel Izrael vezetői nem fogadták el Isten beszédét, emiatt elfogták és halálra adták Jézus Krisztust, keresztre feszítették a Golgota hegyén. Az Úr Jézus a kereszten elhordozta a mi bűneinkért a büntetést, hogy nekünk ne kelljen a bűneinkért meghalnunk, hanem élhessünk örökké. Csak el kell fogadnunk a megváltást. Ugyanúgy jött el értünk, és mentett meg minket Jézus a haláltól, mint Burkus kutya a tyúkocskát a rókától – szólt gyermeknyelven a tanítás. Jézus Krisztus ma is él! És mivel Ő él, mert feltámadt, ma is lehet vele beszélni. Mi is beszélhetünk vele! – hangzott a biztatás ezúttal is.

A bábjáték ukrán nyelvű premierjére Beregszászban került sor. Magyar és ukrán nyelven is elhangzott az elgondolkodtató üzenet: Ő értem is meghalt a kereszten. Mint Kacsó Dórától megtudtuk, a napokban Szernye, Bátyú és Csongor fiataljai is együtt izgulhatnak Burkussal, s az állatmesén keresztül ismerhetik meg Jézus önfeláldozó, megváltó szeretetét.

Marton Erzsébet

tovább

Köszönettel továbbítottuk!

/ 2022-03-11 17:54:22

tovább

Шановні гості, які вимушені були покинути свої домівки і зараз знаходять притулок у нашому місті, Берегові.

/ 2022-03-11 17:51:06

Шановні гості, які вимушені були покинути свої домівки і зараз знаходять притулок у нашому місті, Берегові. Ми звертаємося до вас і запрошуємо до спільної молитви за мир, молитви за Україну. Ми хочемо, щоб ви разом з нами взивали до Бога в цій важкій ситуації. Зустрінемось у реформатській церкві м. Берегово в неділю о 15:00.Молимося разом!

tovább

Bűnbánati istentiszteletek alkalmai

/ 2022-02-28 14:39:16

Február 28-március 5. között minden reggel 8 és minden este 16 órai kezdettel tartunk bűnbánati alkalmakat templomunkban. tovább

Ökumenikus imahét 2022

/ 2022-01-06 12:04:40

 

Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította össze. Jézus érzületével adjuk a Testvérek kezébe a 2022. évi imahét vezérfonalát. A napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg ezen a nyolc napon az igehallgatók előtt. Ezek olyan ajándékokat hordoznak hitben, gondolatokban és lelkiekben, amelyek gazdaggá teszik ennek az imahétnek minden esti alkalmát. Mind az igehirdetők, mind pedig az igehallgatók számára sok értéket készít ezáltal Isten. Az imaheti füzetet összeállító közel-keleti keresztény testvéreink az alábbi igét választották: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” / „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” (Mt 2,2) Az üzenet az, hogy hogy Isten Jézusban közölt megváltó szeretete egyetemes. A messze napkeletről is jönnek őt imádni, hiszen az egész világ Megváltója ő, jöjjünk őhozzá, higgyünk őbenne mi is, akik nyugaton élünk, vigyük oda hálaadásunk ajándékait, hitben, reménységben, szeretetben, erre vár a világ… Ebben a történetben nem vándorokkal, hanem tudósokkal találkozunk. A tudomány emberei engedelmeskedve Isten hívásának indultak útjukra. Fontos megjegyeznünk, hogy egy tudós tudománya akkor ér célba, ha elfogadja és tudományába beépíti isten terveit és követi Isten vezetését. Sokszor fordult már elő a tudomány történetében, hogy az Isten vezetése nélküli legnagyobb felfedezés is helybenjárás lett! A felhasználása nem illett bele Isten terveibe. Nem is válhatott senki hasznára, gyarapodására, egészségére. Azt is láthatjuk, hogy a három bölcs nem a vakvilágba indult. Isten népe akkoriban – gondoljunk csak a pünkösdi történetre! – az ismert világ szinte valamennyi országában otthont talált. Ott gyakorolták vallásukat is. A környezetükben élők hitük igazságait is megismerhették egy-egy mondáson keresztül. Így juthatott el a bölcsekhez a Tóra is. A bölcseknek eszébe juthatott az ősi zsidó várakozás, amit Bálám hirdetett, 3 hogy „csillag jön fel” (4Móz 24,17) / „csillag tűnik fel” (Szám 24,17). Sőt az égbolt tanulmányozáskor szerzett ismereteik is egybevágtak azzal az alapvallomással, hogy a csillagok rendjét, helyét, útját, járását Isten határozza meg (Jób 38,31 és Ezs 40,26a / Iz 40,26a). Sőt a bölcsek érkezése Jeruzsálemben is felelevenítette a próféták igéit. Még betlehem is az eszükbe jutott. Mégis, akiknek a prófétai ige szólt, azok közül senki sem kísérte el a bölcseket Betlehembe. Felfigyelhetünk arra, hogy Isten nemcsak hív, nem is csak elindít, hanem eljuttat a célig, Jézus Krisztushoz.Egy sosem járt úton a csillag jelentette a bölcseknek, hogy jó felé mennek. A bölcsek ismerete így érett tudománnyá, mert ebben az esetben a tudományuk és isten igéje egybehangzó volt! De azt se hagyjuk szó nélkül, hogy Isten gondoskodott a hazavezető útról is! Az álomban kapott intés és az engedelmesség jelentette azt a más utat, amely hazafelé vezetett. A ma élő keresztények számára ez az égi csillag az Isten szent igéje. Ez hív mindenkit Jézushoz. Péter apostol ezért szólt így Isten igéjéről, hogy arra, „mint sötét helyen világító lámpásra figyeljetek, amíg felkel a nap… a szívetekben” / „mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben” (2Pét 1,19). Ezért imádkozva – reménységgel kérjük Isten Szentlelkének munkáját, hogy áldott és békés istentiszteleteken lehessen együtt Isten népe az ökumenikus imahéten. Dr. Veres András megyéspüspök Steinbach József református püspök

tovább

Forgon Pálra emlékezünk

/ 2022-01-06 12:03:17

Dr. Forgon Pál református püspök 1913. január 7-én Szernyén látta meg a napvilágot. A hatgyermekes tanító család apai ágon nemesi famíliából származott. Forgonék az 1920-as években Szernyéről Beregrákosra, majd Dédára költöztek. Pál már ötévesen megtanult írni-olvasni, a középfokú tanulmányait a Beregszászi Gimnáziumban végezte.

Az érettségi után a Losonci Református Teológiai Szemináriumban tanult. Segédlelkészként tevékenykedett Kassán, majd Beregszászban dolgozott. Gimnáziumi lelkész és vallásoktató volt. 1939-43 között tiszakeresztúri lelkipásztorként hirdette Isten Igéjét.

Közben 1940-ben feleségül vette Isaák Sára Saroltát. Amikor 1943 őszén a leendő püspök a viski egyházközség lelkésze lett, márt tartott a világháború.

Kárpátalja is megtapasztalta a sztálini terrort. Kezdetét vette a vallásüldözés. Több lelkipásztorral együtt Forgon Pált is elítélték.

1951. december 13-án tartóztatták le és Ungvárra szállították. A tárgyalást követően a GULAG-ra hurcolták. A lelkipásztor 1955-ben szabadult.

Viskre nem térhetett vissza. Nagymuzsalyban, Sárosorosziban, majd 1965-től Beregszászban folytatta szolgálatát, és lelkészképző tanfolyamot indított.

Forgon Pált 1978-ban a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökévé szentelték, majd a Budapesti Református Teológiai Akadémián díszdoktorrá avatták. A kiváló hitszónok gyönyörűen prédikált, zenélt, énekkart vezetett, festett, verseket költött, színdarabokat írt. Ott voltam, ahol a legszebb virágok nyílnak címmel írta meg a GULAG lágerben töltött 1628 napját.

A püspök 2004-ben, 91 évesen hunyt el, a nyíregyházi temetőben nyugszik.

Emléke legyen áldott

tovább