A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Hittanosnap

/ 2023-05-31 09:55:11

tovább

Házasság hete 2023

/ 2023-02-23 14:22:17

Szeretetbe kapaszkodva

a 2023-as házasság hete programok előadásainak felvételei elérhetők a Beregszászi Református Gyülekezet Youtube csatornáján:

Video

tovább

Imahét

/ 2023-01-30 19:22:45

A történelmi egyházak részvételével megtartottuk az ökumenikus imahét alkalmait Beregszászban.

A hét vezérgondolata: tanuljatok meg jót cselekedni.

Gyülekezetünk tagjai kedden este közös imádságra gyűltek össze a gyülekezeti teremben, ahol gyülekezetünk tagjai és lelkipásztorai a betegeinket, a próbákban lévőket a háború okozta nehézségeket, a békesség iránti vágyunkat vitték Isten elé.

A szerdai alkalom templomunkban volt megtartva, ahol a római és görögkatolikus hívekkel együtt vettünk részt az istentiszteleten. Itt Molnár János püspöki helynök hirdette Isten igéjét Jézus egyik boldogmondását alapul véve: Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Az istentisztelet végén a lelkipásztorok imádságaikban Istentől kérték a további áldást, vezetést, útmutatást.

Csütörtökön a római katolikus egyházközség templomában találkoztunk, ahol Marosi István görögkatolikus atya szolgálatát hallgatták a hívek.

Pénteken a közös imahét a görögkatolikus hívek templomában zárult, ahol Taracközi Ferenc lelkész igehirdetésének textusaként a Máté evangéliumának 25. részéből vette alapul a következő igéket:

tovább

2023 a reménység éve

/ 2023-01-09 12:04:15

„Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai.” Jób 14,7

tovább

110 éve született Forgon Pál

/ 2023-01-09 12:00:48

Dr. Forgon Pál református püspök 1913. január 7-én Szernyén látta meg a napvilágot. A hatgyermekes tanító család apai ágon nemesi famíliából származott. Forgonék az 1920-as években Szernyéről Beregrákosra, majd Dédába költöztek.

Pál már ötévesen megtanult írni-olvasni, a középfokú tanulmányait a Beregszászi Gimnáziumban végezte. Az érettségi után a Losonci Református Teológiai Szemináriumban tanult.

Segédlelkészként tevékenykedett Kassán, majd Beregszászban dolgozott. Gimnáziumi lelkész és vallásoktató volt.

1939-43 között tiszakeresztúri lelkipásztorként hirdette Isten Igéjét. Közben 1940-ben feleségül vette Isaák Sára Saroltát.

Amikor 1943 őszén a leendő püspök a viski egyházközség lelkésze lett, már tartott a világháború. Kárpátalja is megtapasztalta a sztálini terrort. Kezdetét vette a vallásüldözés. Több lelkipásztorral együtt Forgon Pált is elítélték. 1951. december 13-án tartóztatták le és Ungvárra szállították. A tárgyalást követően a GULAG-ra hurcolták.

A lelkipásztor 1955-ben szabadult. Viskre nem térhetett vissza. Nagymuzsalyban, Sárosorosziban, majd 1965-től Beregszászban folytatta szolgálatát, és lelkészképző tanfolyamot indított.

Forgon Pált 1978-ban a Kárpátaljai Református Egyház püspökévé szentelték, majd a Budapesti Református Teológiai Akadémián díszdoktorrá avatták. A kiváló hitszónok gyönyörűen prédikált, zenélt, énekkart vezetett, festett, verseket költött, színdarabokat írt. Ott voltam, ahol a legszebb virágok nyílnak címmel írta meg a GULAG lágerben töltött 1628 napját.

Forgon Pál 60 éven át szolgált lelkipásztorként, ebből 30 évig Beregszászban. 16 éven át volt a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke. Ő indította el Kárpátalján a lelkészképzést, oktatta éveken át a leendő lelkészeket.  Lelkiismeretesen és körültekintően szervezte meg a leendő lelkipásztorok képzését, megfelelő oktatógárdát szervezett, és mindent elkövetett azért, hogy a képzésbe bevont fiatalok szakmailag felkészült, szilárd küldetéstudattal rendelkező lelkipásztorokká váljanak. A rendszerváltást követő években – élve az új korszak nyújtotta lehetőségekkel – Forgon Pál erejét nem kímélve azon fáradozott, hogy a gyülekezetek visszakapják bezárt templomaikat, elvett parókiájukat. Hogy az egyház berkein belül elinduljon a karitatív munka, s hogy megnyugtatóan rendeződjön a lelkészutánpótlás kérdése. A püspöknek jelentős szerepe volt abban, hogy a kárpátaljai reformátusság körében a múlt század kilencvenes éveitől kezdődően erőteljes ébredési folyamat indult el.

A püspök 2004-ben, 91 évesen hunyt el, a nyíregyházi temetőben nyugszik.

Emléke legyen áldott!

tovább

Alkalmaink

/ 2022-12-21 11:14:27

tovább

A reformáció ünnepén 2022-ben

/ 2022-11-03 10:30:51

Hagyománnyá vált gyülekezetünkben, hogy reformáció közeledtével visszagondolunk nem csak a sok száz évvel ezelőtti elődeinkre, hanem azokra is, akiket úgy ismerhetünk, mint gyülekezetünk hűséges őrállóit, mint akiknek élete példa lehet előttünk odaadásban, ragaszkodásban, az Istennek végzett szolgálatban.

Ebben a 2022-es évben is a presbitérium javasolt és hozott döntést arról, hogy a sok lehetőség közül ki legyen az a két személy, akinek a szolgálatát megköszönjük és személyét példaként hozzuk mindenki elé.

Egyikük Kilb Éva, aki gyülekezetünknek egy olyan tagja, aki 1990-es években egy temetési alkalom után kezdte el keresni Isten szavát. Ez a szó, az, ami a szívében vigasztalásként meggyökerezet, ennek hatására döntött úgy, hogy számára az Istennek végzett szolgálat fontos helyet foglal el az életében. Hűséges és odaadó szolgálatait már 2013 óta mint presbitermunkatárs végzi közöttünk, majd 2017-túl presbiterként forgolódik a rábízottak között. A presbitériumban a számvizsgáló bizottságban és a diakóniai bizottságban tevékenykedett. Isten iránti hálával a szívünkben köszönjük hűséges szolgálatát és kívánjuk, hogy Isten használja továbbra is az Ő országa építésében

Másik kiemelkedő szolgálattevője gyülekezetünknek, Szatmári Károly, aki immár jól megérdemelt nyugdíjas éveit élvezheti családja körében, viszont ha gyülekezetünk elmúlt 30 évére visszatekintünk, nem volt olyan alkalom, ahol vele ne találkoztunk volna. A 90-es évek ébredésében, 1998-ban találta meg Isten szeretete és fogadta el Jézus Krisztust Megváltójának. Még abban az évben a presbiterválasztás alkalmával gyülekezetünk tisztségviselője lett, nem csak névlegesen, hanem tevékeny tagja és mozgatórugója volt a dalárdának. Házában bibliakörnek adott otthont, ahol az imádság, Isten igéjének tanulmányozása volt a középpontban. Feleségével éveken át testi eledelről is gondoskodtak körünkben, pl. a nem volt olyan gyülekezeti kirándulás, ahol ne a Szatmári házaspár főzött volna. Életük és szolgálatuk Isten dicsőségére történt, bár már Magyarországon élnek, de hálával és szeretettel gondolunk az itt eltöltött éveikre, melyben mindannyiunk számára példaértékű szolgálatukkal, Isten dicsőségére éltek.

Október 31-én megemlékeztünk református őseinkről is és a templomunk falán elhelyezett emléktábláknál adtunk hálát azért, hogy voltak elődeink, akik a nehéz időszakokban is vállalták Isten igéjének hirdetését.

tovább

Meghívó

/ 2022-09-26 12:33:22

tovább

Offline terek

/ 2022-08-22 15:03:03

A Beregszászi Református Egyházközség az „OFFLINE terek” program keretében valósította meg projektjét, melynek elsődleges célja volt, hogy egy erős közösséget tudjon kialakítani egyházközségünk és a főiskolai gyülekezet fiataljai számára.

A projekt megvalósítása által egy olyan teret hozhattunk létre, ahol lehetőség van arra, hogy akár több órás minőségi időt tudjon tölteni egy-egy csoport OFFLINE, azaz telefon és internet hozzáférés nélkül.

Ennek köszönhetően még szorosabb és mélyebb kapcsolatok alakulhatnak ki, a társasjáték, teázás, beszélgetések minden örömével.

A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

tovább

Fűtőanyagtámogatás a KJRSz részére

/ 2022-07-26 09:42:39

A 2011-ben megnyitott Kálvin János Református Szakkollégium fenntartását a Beregszászi Református Egyházközség vállalta magára, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben egyre komolyabb felelősséget jelent a közösség számára. Ezúton mondunk köszönetet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy a 2018/2019. tanévben anyagilag támogatták a szakkollégiumban szükséges fűtőanyag beszerzését , valamint a tanévben elfogyasztott áramenergia finanszírozását.

Köszönettel: a Beregszászi Református Gzülekezet presbitériuma

tovább