A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja

111 éve született Forgon Pál

2024-01-08 16:44:59 /

Egykori lelkipásztorára emlékezett ma a beregszászi református gyülekezet.

Istentisztelet után koszorút helyeztünk el a templom bejáratnál található emléktáblánál és együtt énekeltük a 90. zsoltár 1. versét.

Forgon Pál 1913. január 7-én született a Bereg vármegyei Szernyén. 1931-ben érettségizett a Beregszászi Állami Reálgimnáziumban.

Teológiai tanulmányait a Losonci Református Teológiai Szemináriumban folytatta, itt tett kápláni vizsgát 1935. május 24-én. 1935–1936-ban Kassán, majd 1937–1939-ben Beregszászon segédlelkipásztor. 1939. november 1-től nyerte el lelkipásztori kinevezését Tiszakeresztúrra, ahol 1943. szeptember 17-ig szolgált, majd 1951. december 14-én bekövetkezett letartóztatásáig a viski gyülekezet lelkipásztora volt.

A letartóztatását követően 1952. május 10-ig az ungvári börtönben tartották fogva. A Szovjetunió – illetve az Ukrán SZSZK – büntető törvénykönyvének hírhedt 54. §-a alapján 25 év javító-nevelő munkatáborra ítélték.

1951. május 15-én a lvovi (lembergi) börtönbe szállították át, ahol tíz napot töltött, majd marhavagonban a szibériai Omszkba vitték, 1952. június 6-tól 1956. május 22-ig a város környéki lágerekben raboskodott.

Összesen 1628 napot töltött fogságban, meghurcolásának történetét 1992-ben napvilágot látott Ott jártam, ahol a legszebb virágok nyílnak című visszaemlékezésében írta meg.

Szabadulása után tovább folytatta lelkipásztori tevékenységét, 1956–1965 között Tiszaújlak, Beregardó, Sárosoroszi, Mezőgecse, Csetfalva gyülekezeteiben szolgált. 1965. január 1-től az egyházkerület székhelyének és egyben legnagyobb gyülekezetének számító Beregszász, illetve a környező falvak, Sárosoroszi, Makkosjánosi, Kígyós, Asztély gyülekezeteiben szolgált.

1978. május 12-én a 81 gyülekezetet számláló egyházkerület püspökévé választották. Püspöki szolgálatát 1994. május 31-ig végezte,

2004. május 31-én hunyt el Nyíregyházán.

Forgon Pál 60 éven át szolgált lelkipásztorként, ebből 30 évig Beregszászban. 16 éven át volt a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke.