Ungtarnóci Református Gyülekezet

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Kátémagyarázat 2. rész

Héder János / 2021-04-22 15:47:44

Kátémagyarázat 2. rész tovább

Kátémagyarázat 2 rész

Héder János / 2021-04-22 15:41:57

Kátémagyarázat    2 rész tovább

Konfirmáció Ungtarnócon

/ 2011-06-05 19:41:03

Konfirmáció Ungtarnócon. Június 5-én Volt konfirmáció a 2011-es évben

Két fiatal tett bizonyságot hitéről: Fazekas István és Kosztik Gabriella

További fotok az adot linken 

tovább

Körzeti csendesnap Ungtarnócon

/ 2011-03-29 19:53:23

Ez esztendőben a hagyományokhoz híven az ungtarnóci református gyülekezet adott helyet a tavaszi körzeti csendesnapnak.Vasárnap délután 2 órakkor kezdődött a program zsoltár énekléssel és dícséretekkel. Héder János ungtarnóci lelkész és egyházkerületi főjegyző köszöntötte a közelből megérkező gyülekezetek tagjait. Érkeztek hívek Ungvárról és Rátról egy- egy busszal.Valamint Botfalvából, Gálocsból, Pallóból, Bátfáról, Minajból, Szürtéről,és más gyülekezetekből is. Az első előadást Héder János lelkész tartotta az Ef.5, 21-33 alapján. A szolgálattevő jellemezte a családot, mint a párkapcsolatot. Bemutatta annak bibliai rendeltetését, valamint azt , hogy a bűneset folytán milyen eroziónak van kitéve a családi párkapcsolat. Bemuttatta azt is, hogy miképen tudja Jézus helyreállítani a tanításával és új alapra helyezni a kapcsolat lényegét. Hogyan tudnak gyógyulni a sebek a melyeket a hazasságban kapunk. Csak egy gyógyszer van a szeretet és a megbocsátás.

tovább

Egyházi Farsang volt Ungtarnócon

/ 2011-03-10 21:03:47

Egyházi Farsang volt Ungtarnócon

A gyülekezetben  újra megtartottuk március 5-én ebben az esztendőben a farsangot. Gyermekek és felnőttek  csodálatosan érezték magukat. Jó közösségformáló  alkalom volt. Tombola, zene, táncház, Tötöttkáposzta is volt.

 

tovább

Boldog Újesztendőt !

/ 2011-01-05 14:20:02

Ami megmarad az új évben

"Mert a hegyek eltávoznak,  és a halmok megrendülnek; de az én békességem szövetsége meg nem rendül, igy szól könyörülő Urad. "

(Ézsaiás 54:10)

Mi  ami megmarad a 2011 évben. Szeretnék egymásnak valami olyat kivánni mindannyiuknak, ami megvidámitaná és megerősitené az újév minden napját. "De a hegyek eltávoznak és a halmok megrendülnek." - mondja a próféta. Így vagyunk az emberi jókivánságokkal is. Az egyik fülön bemennek, a másikon ki, eltávoznak és nem lelnek visszhangra. Ezért a magam újévi jókivánsága helyett az Isten Igéjét kivánom továbbadni, úgy, ahogy ezt a régi próféta tolmácsolta.

tovább

Megnyílnak a szemek – Advent 3. vasárnapja

/ 2010-12-13 19:04:51

Megnyílnak a szemek – Advent 3. vasárnapja

Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!”
Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták:
Íme, elküldöm követemet színed előtt,
hogy elkészítse az utat teelőtted.
Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában.
Mt 11,2-11

tovább

Adventi ének

/ 2010-12-07 20:22:44

    Adventi ének

Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj elõttünk fénynek oszlopával:
Szent bíztatással.

Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt szõ a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mitfélne lelkünk?

Óh jó az Isten, a mi sziklavárunk,
Nem tart soká már bûnben bujdosásunk.
Az ígéretnek földjére érkezünk,
Jézus az nekünk.

Õ lesz a váltság élet-birodalma;
Változz' örömre szívünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már pártfogója,
Oltalmazója!

S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes,
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes,
A szeretetnek fényes napja jõ fel
Idvezítõnkkel!

Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsirni könnyünk' édes örömünkben,
Szeretetünkben!
                Szabolcska Mihály

 

tovább

Advent első üzenete

/ 2010-12-07 20:19:12

 

 

Advent első üzenete

 

2010. november 28. - Advent 1. vasárnapja

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.

Mt 24,37-44

 

tovább