A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja

Megjelent

2019-01-15 18:56:30 /

a Lélek tápláléka 2. prédikációs kötet

A Beregszászi Református Egyházközség tagjai, presbiterei és lelkipásztorai ezúton fejezik ki hálájukat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy 2018-ban ismét támogatta lelkészi hivatalunk működését, továbbá „A lélek tápláléka 2” című, református igehirdetéseket tartalmazó gyűjtemény kiadását.

Isten áldását kívánjuk további életükre és munkájukra!

A Beregszászi Református Egyházközség presbitériuma