Bátyúi Református Egyházközség

Gyermekhét gyülekezetünkben (2012)

2012-08-08 15:22:34 / Hájas István

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…” Márk 10:14

Istenünknek hála, május 29.-e és június 2.-a között az idén is megrendezhettük a már hagyományossá vált nyári Vakációs Bibliahetet gyülekezetünk legkisebbjei számára, amit egyszerűen csak „gyerekhétnek” szoktunk nevezni. Még az 1990-es években a hollandiai KOEN alapítvány kezdeményezésére az egész Kárpát-medence református egyházaiban egységes program szerint ötnapos nyári bibliahetek szerveződtek, melyekhez a külföldi testvérek kezdetben a hozzávalókat (kifestők, színes ceruzák, ollók, ragasztók stb.) is biztosították. Mára a legtöbb gyülekezet már önerőből szervezi ezeket az alkalmakat. Annyi segítséget még mindig kapunk, hogy a programot egy (mindig más) régió munkacsoportja kidolgozza, és a többiek számára egy-egy bemutató napon előadja. A hét mottója – Ezt látnod kell! – elárulta, hogy minden nap valamilyen módon a (fizikai és lelki) látással foglalkoztunk. A megérkező gyerekek egy hatalmas szemüvegen keresztül bújhattak be a terembe, miközben énekelték a „Szoros kapu, keskeny út…” kezdetű éneket. A bevezető történetekben egy gyereknagyságú báb – Sasszem Jankó – bonyodalmain derülhettek, ehhez kapcsolódott a bibliai történet, jobbára Elizeus próféta életéből. Első nap egy özvegyasszony olajának megszaporításáról volt szó, és ennek felelt meg a napi téma: Lásd, Isten gondoskodik rólad - bízd rá magad! A második nap Naámán történetére figyeltünk, rámutatva: Lásd, Isten jót tesz veled - engedelmeskedj! Harmadnap a sunemita asszony példáján tanultuk meg: Lásd, Isten nem okoz neked csalódást - hinned kell! A negyedik nap Géházi hibáján okulva beszéltünk arról, hogy: Lásd, Isten őrködik feletted - vedd észre! Végül az ötödik nap levontuk a hét legfontosabb tanulságát: Jézus az, aki látóvá tehet - nyisd meg a szíved! Mindezt változatos élőadásforma tette még tanulságosabbá és színvonalasabbá: a hagyományos tanításon kívül volt bábjáték és színpadi jelenet, árnyjáték és helyszíni beszámoló is, persze mindez vidám énekléssel megtűzdelve. Minden nap tanultunk egy-egy aranymondást is, volt kézimunkázás, és felüdülésként természetesen az elmaradhatatlan játék és vetélkedő is szerepelt a napi programban. Az idei hét különlegessége volt, hogy a gyermekprogram köré a felnőttek részére is szerveztünk külön alkalmakat. Ennek kapcsán Páll Lászlóné Gál Irén beregrákosi lelkipásztor négy alkalommal szolgált gyülekezetünkben. A hét közös vasárnap délutáni alkalommal ért véget, ahol a gyerekek egy kis ízelítőt nyújtottak a megtanult énekekből. Visszanézve hálás szívvel köszönjük meg Istennek, hogy naponta átlag 80 gyereknek szerezhettünk egy tartalmas hetet, összesen több mint száz ifjú lelket érhettünk el az ige üzenetével. De köszönjük az iskola igazgatójának és pedagógusainak is, hogy befogadtak bennünket, biztosították a helyszínt a számunkra, és a szakácsoknak, hogy gondoskodtak a testi táplálékról. Minden munkatársunkat és gyülekezeti tagot pedig, akik szolgálatukkal és/vagy anyagi ill. természetbeli adományaikkal hozzájárultak a hét sikeres lebonyolításához, áldjon meg gazdagon a Mindenható Isten, akié legyen minden dicsőség e hét áldásaiért is. A munkatársi közösség nevében Hájas István hitoktató