Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió

Egyházkerületi csendesnap Csongoron

2017-05-15 21:34:05 /

A menny nyitva van

A végidőkről szóltak az igehirdetések a Jelenések könyve alapján a május első vasárnapján megtartott egyházkerületi missziós csendesnapon, melyre idén is hagyományosan Csongoron került sor. Id. Pocsai Sándor köszöntőjében elmondta: a téma aktuális, hiszen Jézus megígérte, hogy visszajön, erre készülnünk kell. A Jelenések könyve leírja azokat a dolgokat, amiket Isten erről az időről kijelentett. Ezekre minden hívő embernek figyelnie kell. Éneklés után elsőként ifj. Pocsai Sándor szólt a Jelenések 1, 4–6 alapján a jelenlévőkhöz. Igehirdetésében kiemelte, Isten szeretetéből fakadóan kijelenti magát az embernek, bemutatkozik. Jó emlékeznünk arra, kicsoda a mi Istenünk: Ő a hű tanú, aki ártatlan volt, mégis vállalta a szenvedést értünk. Ismeri nehézségeinket, együtt érez, közösséget vállal velünk. Ő az Úr mindenek felett, bár néha úgy tűnik, emberek uralkodnak, mégis Ő az Úr minden királyok fölött.

Az Ő szeretetét kijelentette, megmutatta, bizonyította. Ez a szeretet mindenre elég. Ebben kell megújulnunk ma is. Emlékeztetnünk kell magunkat, kicsoda Ő, mit tett értünk és ebben megerősödni. A reformáció ezt jelenti, visszatérni az Ő kijelentéséhez.

Néhány ének után Mészár István lelkész magyarázta a Jelenések könyve 17. részét. A Szentírásban gyakran találkozunk nehezen érthető részekkel. Legjobb út, ha az Igét Igével magyarázzuk. Isten kijelenti, hogy van egy kezdetektől megtévesztő erő, aki már az Édenben elcsábította az első emberpárt, akik engedetlenek lettek Teremtőjükkel szemben. A világtörténelem során ugyanez a megtévesztő jelenik meg más és más alakban. A végidőkben sincs ez másképpen. Isten népének fel kell készülnie az utolsó időkre, ami a jelekből úgy látszik, hogy már itt is van. Ennek vannak veszélyei, amelyekre Jézus előre figyelmeztette az övéit: „Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is” (Mt 24, 24). Keress menedéket a Bárány oltalmában! Ha mellette maradsz, nem árthat a csábító, nem tud elcsalni a világ.

Rövid szünet és szeretetvendégség után az egybegyűltek ritka pillanatoknak lehettek tanúi. Egy volt énekes, jelenleg a Nyíregyházi Főiskola óraadó tanára lenyűgöző énekeket adott elő.

A szívhez szóló, Istent dicsőítő énekek után id. Pocsai Sándor a Jelenések könyve 4. részéből olvasott, majd hirdette: nyitva a menny! Bár nem volt mindig nyitva, de Isten Fia eljövetelekor megnyitotta. Az első vers arról beszél, hogy készülőben van az ítélet. Nagypénteken Isten mindenki előtt kijelentette, hogy Jézus Krisztus által van út Őhozzá. Jánosnak Isten megengedi, hogy bepillantson a mennyei dicsőségbe, ahol a királyi szék előtt hódolnak a vének, a mennyei lények. Tudják, hogy ki az, aki egyedül méltó a dicséretre. Ki az, akit mi bemutatunk a világ előtt? Mi, akik megállunk az úrasztala előtt, fogadalmakat teszünk, bemutatjuk-e a helyes képet Istenről? Miért van az, hogy az Isten imádata helyett a hívő ember is alkut köt a bűnnel? Miért zárul be annyi templomajtó? Isten Igéje arról beszél, hogy készül az ítélet. Kik azok, akik bemehetnek majd a mennybe? Akik Jézus Krisztusban tudtak hálás életet élni, akik imádták Istent a Szentlélek által. Ők az Isten gyermekei. Isten menekülést készített a Bárány által azoknak, akik Benne hisznek. Az ítélettől csak azok menekülhetnek meg, akik Őt imádják. Erősítsük meg kezeinket a jóra (Nehémiás 2, 18), hogy legyen hitünk, erőnk kitartani azokban az időkben is, ha üldöztetést kell szenvednünk hitünkért, Őérte. Ma is vannak, akik életüket adják Krisztus nevéért. Imádkozzunk értük, hogy vérük magvetés legyen. A menny nyitva van. Aki Őt követi, az kijár és bejár és legelőt talál, ahogy az Ige mondja. Erre segítsen mindnyájunkat Isten!

-taracközi-

Galéria

IMG_3465.JPG IMG_3474.JPG IMG_3475.JPG IMG_3481.JPG IMG_3486.JPG IMG_3503.JPG IMG_3496.JPG IMG_3510.JPG IMG_3516.JPG IMG_3522.JPG IMG_3536.JPG IMG_3540.JPG IMG_3542.JPG IMG_3548.JPG IMG_3550.JPG IMG_3483.JPG