A KRE  Levéltára  és Múzeuma (KRLM)

A KRE levéltárának és múzeumának története

2022-12-05 /

A Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltára 2004 végén kezdte meg működését.


Létrehozásakor az volt a fő célkitűzés, hogy legyen egy intézmény, amely összegyűjti, megőrzi, feldogozza és kutathatóvá teszi Kárpátalja református gyülekezeteinek iratanyagait. Emellett egy olyan egyháztörténeti kutató-központ szerepét szánták neki megálmodói, ahol a kárpátaljai reformátusság múltjának minden nyomtatott és írott forrása megtalálható. Ez utóbbi megvalósulásában nyújtott komoly segítséget a Tiszántúli Ref. Egyházkerület Levéltára, amely nagy mennyiségű iratot adományozott számunkra. Ezek főleg egyházkerületi vagy egyetemes nyomtatott közgyűlési jegyzőkönyveket tartalmaztak.


A kimondottan vidékünkre és egyházközségeinkre vonatkozó források begyűjtése céljából két körútra került sor 2005 folyamán. Ennek eredményeként hat gyülekezet bízta gondjainkra iratanyagát. Mindezekkel már megindulhatott az iratok feldolgozása-rendszerezése.


2007. októberétől a gyűjtés új lendületet vett. Már nem csak levéltári anyagokat próbáltunk „beszerezni”, hanem a készülő református múzeum számára kiállítótárgyakat is.


Munkánkat Isten áldása kísérte, mivel már a 2008 februári zsinat tagjainak egy elkészült, kicsiny, de gazdag múzeumot tudtunk bemutatni, és egy olyan levéltárat, ahol félszáz gyülekezet, több intézmény és magánszemély iratanyaga van szakszerűen kezelve. Ekkortól a Levéltár és Múzeum mint egy intézmény működik tovább.


Gyülekezeteink együttműködő készségének köszönhetően a ránk bízott tárgyi és írott emlékek mennyisége azóta is folyamatosan növekszik. 2008 áprilisában már a látogatók előtt is megnyithattuk múzeumunk kapuit.


Júniusban együttműködési megállapodást kötöttünk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával. Ennek értelmében az idei nyár (2008)  hat hetén keresztül három csoportban 34 történészhallgató töltötte nálunk levéltári és múzeumi gyakorlatát. Segítettek irataink megtisztításában, rendszerezésében, feldolgozásában. Részt vettek a kiállítótárgyak tisztításában, fényezésében. E tanévben pedig a főiskolás diákok a KRLM forrásanyagaiból meghirdetett évfolyammunka-témák közül is választhatnak maguknak, és jöhetnek intézményünkbe kutatni-dolgozni.


Szeptemberben újabb kiállító teremmel bővült múzeumunk. Ebben többek között az úrasztali terítők kaptak egy részleget. Viszont, az Úrnak hála, már most gondolkodnunk kell a további bővítés lehetőségein. Bízunk benne, hogy az előttünk álló esztendőben ez is megvalósulhat, és intézményünk valóban egy kis tudományos-kulturális „központocskává” válhat. Addig is, tovább folytatjuk a levéltári és múzeumi gyűjtést. Tovább dolgozunk azon, hogy egyre több írott forrásunk legyen, és, hogy ezek folyamatosan feldolgozás és megjelenés alá kerüljenek.

Mindehhez persze sok munkára és sok időre van szükség. Bízunk benne, hogy bár egyfolytában bukdácsolva, de a számunkra kijelölt jó úton járunk.