A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja

Imahét

2023-01-30 19:22:45 /

A történelmi egyházak részvételével megtartottuk az ökumenikus imahét alkalmait Beregszászban.

A hét vezérgondolata: tanuljatok meg jót cselekedni.

Gyülekezetünk tagjai kedden este közös imádságra gyűltek össze a gyülekezeti teremben, ahol gyülekezetünk tagjai és lelkipásztorai a betegeinket, a próbákban lévőket a háború okozta nehézségeket, a békesség iránti vágyunkat vitték Isten elé.

A szerdai alkalom templomunkban volt megtartva, ahol a római és görögkatolikus hívekkel együtt vettünk részt az istentiszteleten. Itt Molnár János püspöki helynök hirdette Isten igéjét Jézus egyik boldogmondását alapul véve: Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Az istentisztelet végén a lelkipásztorok imádságaikban Istentől kérték a további áldást, vezetést, útmutatást.

Csütörtökön a római katolikus egyházközség templomában találkoztunk, ahol Marosi István görögkatolikus atya szolgálatát hallgatták a hívek.

Pénteken a közös imahét a görögkatolikus hívek templomában zárult, ahol Taracközi Ferenc lelkész igehirdetésének textusaként a Máté evangéliumának 25. részéből vette alapul a következő igéket:

„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.” „Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” „Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”

Igehirdetésében kiemelte: Isten nem véletlenül teremtett minket annak és oda, aki és ahol vagyunk. Eljön az ideje, amikor majd meg kell állnunk előtt és számot adni cselekedeteinkről. Egymásban Jézust kell meglátnunk, hogy megtanuljuk egymás felé szolgálni.

Az alkalmakon a gyülekezetek kórusai szolgáltak énekekkel.