A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja

Forgon Pálra emlékezünk

2022-01-06 12:03:17 /

Dr. Forgon Pál református püspök 1913. január 7-én Szernyén látta meg a napvilágot. A hatgyermekes tanító család apai ágon nemesi famíliából származott. Forgonék az 1920-as években Szernyéről Beregrákosra, majd Dédára költöztek. Pál már ötévesen megtanult írni-olvasni, a középfokú tanulmányait a Beregszászi Gimnáziumban végezte.

Az érettségi után a Losonci Református Teológiai Szemináriumban tanult. Segédlelkészként tevékenykedett Kassán, majd Beregszászban dolgozott. Gimnáziumi lelkész és vallásoktató volt. 1939-43 között tiszakeresztúri lelkipásztorként hirdette Isten Igéjét.

Közben 1940-ben feleségül vette Isaák Sára Saroltát. Amikor 1943 őszén a leendő püspök a viski egyházközség lelkésze lett, márt tartott a világháború.

Kárpátalja is megtapasztalta a sztálini terrort. Kezdetét vette a vallásüldözés. Több lelkipásztorral együtt Forgon Pált is elítélték.

1951. december 13-án tartóztatták le és Ungvárra szállították. A tárgyalást követően a GULAG-ra hurcolták. A lelkipásztor 1955-ben szabadult.

Viskre nem térhetett vissza. Nagymuzsalyban, Sárosorosziban, majd 1965-től Beregszászban folytatta szolgálatát, és lelkészképző tanfolyamot indított.

Forgon Pált 1978-ban a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökévé szentelték, majd a Budapesti Református Teológiai Akadémián díszdoktorrá avatták. A kiváló hitszónok gyönyörűen prédikált, zenélt, énekkart vezetett, festett, verseket költött, színdarabokat írt. Ott voltam, ahol a legszebb virágok nyílnak címmel írta meg a GULAG lágerben töltött 1628 napját.

A püspök 2004-ben, 91 évesen hunyt el, a nyíregyházi temetőben nyugszik.

Emléke legyen áldott