A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja

A 2021. október 10-ei presbiterválasztás eredményei

2021-10-10 16:13:48 /

 1. Badó Norbert
 2. Bakos István
 3. Barna György
 4. Barta Dániel
 5. Birta János
 6. Bobály István
 7. Csokuly József
 8. Dancs János
 9. Gaál Géza
 10. Glóger Károly
 11. Gogola István
 12. Gönczy Sándor
 13. Kenéz Erika
 14. Komáromi Zsolt
 15. Kristofóri Ildikó
 16. Lacz Viktor Győző
 17. Pál Ottó
 18. Papp Szergely
 19. Pataki Marianna
 20. Samók Attila
 21. Sipos Géza
 22. Szibert Zsuzsanna
 23. Szilágyi László
 24. Tankóci Norbert

 

Jogorvoslatra a következő esetekben van lehetőség:

10.§

(1) Ha valamely jelölt megválasztása érdekében vagy ellene az egyházi élet tisztaságával össze nem férhető módon a választás eredményére befolyást gyakoroltak, vagy ha a választókat szavazati joguk gyakorlásában bármilyen módon akadályozták, választási szabadságukat korlátozták, a választást, vagy annak azt a részét, amely a meg nem engedett eszközökkel megválasztott jelölt megválasztására vonatkozik, érvénytelennek kell nyilvánítani.

(2) Érvénytelennek kell nyilvánítani azt a választást is, amelynél e törvénynek a választási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit nem tartották meg.

11.§

(1) A választási eljárás vagy bármelyik tisztségviselő megválasztása ellen panaszt tenni jogosult: – a választás során résztvevők 10%-a – az illetékes egyházmegye elnöksége – az illetékes egyházmegye jogtanácsosa – akit jogsérelem ért.

(2) A panaszt a választás napjától számított 15 napon belül lehet benyújtani a választási bizottság elnökéhez. E határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

(3) A választási bizottság a panaszt 8 napon belül felterjeszti az egyházmegyei bírósághoz.

(4) A bíróság a panaszt érdemben elbírálja. Elutasítja, ha az nem jogosulttól származik, elkésett vagy alaptalan. Amennyiben a panasz megalapozott, dönt a választási eljárásnak egészben vagy részben érvénytelenné nyilvánításáról és a választó testületet – határidő kitűzésével – az érvénytelen részben új eljárásra utasítja. Az Egyházmegyei Bíróság – az egyházi törvénykezésről szóló törvény soron kívüli eljárásra vonatkozó szabályai szerint – határoz. A bíróság döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Jogorvoslatokat 2021.október 24-ig lehet leadni saját alárással a gyülekezet irodájában, munkaidőben, 9-12 óra között.