A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja

Presbiterjelöltek bemutatkozása

2021-09-27 10:33:37 /

Badó Norbert 1975. október 17-én született az ungvári járási Nagydobrony községben. Érettségi vizsgát a Nagydobronyi Középiskolában tett 1992-ben. Katonai szolgálata után, 1998-ban elvégezte a Kárpátaljai Református Egyház Misszionáriusképző Főiskoláját Tivadarfalván. 1998. szeptember 12-én házasságot kötött Sándor Krisztina csongori lakossal. Házasságukat Isten 3 gyermekkel áldotta meg: Dániel 20, Máté 14 és Fruzsina 7 éves. 1998 szeptemberétől a beregszászi roma gyülekezetben végzett misszionáriusi szolgálatot, majd később részt vett az utcagyerek-misszióban. 2003-tól a beregszászi „Dániel” Jótékonysági Gyermekjogvédelmi alapítvány elnöke, ahol nagycsaládos, rászoruló gyerekekkel foglalkoztak. 2016 szeptemberétől a Kárpátaljai Keresztyén Diakóniai Jótékonysági Alapítvány (Otthoni Beteggondozó Szolgálat) munkatársa, szociális munkás, sofőr, raktáros. Isten gyermekeként az első az életében, hogy „Egy ember is el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ezt próbálja megélni a mindennapokban, a családja körében, a munkahelyén és a gyülekezetben egyaránt. Isten megajándékozta énekhanggal is, így ezzel is őt szolgálja és dicsőíti a Kamarakórus és a Dalárda tagjaként. A Beregszászi Református Egyházközség presbitere. Mindenért egyedül Istené a dicsőség.

 

Barna Györgynek hívnak. 1966-ban születtem Beregszászban. 1989-ben kötöttem házasságot Szvetlánával. Két gyermekünk és három unokánk van. Jelenleg vállalkozóként tevékenykedem. Megválasztásom esetén gyülekezetünk épülését kívánom szolgálni.

 

 

 

 

Bakos István vagyok, 61 éves, a Beregszászi Református Gyülekezet tagja. Nős vagyok, feleségemmel 40 éve élünk házasságban. Egy fiú és egy lány gyermek édesapja vagyok. 2006-ban, 46 évesen érintette meg az Isten az életemet, amikor megszabadított a nélküle való életemből és a függőségeimből. Elfogadtam az Urat személyesen megváltómul, és azóta igyekszem az Ő útján járni, akarata szerint élni. 2013-tól presbiterként szolgálok a Beregszászi Református Gyülekezetben.

 

 

Barta Dániel - 1992.05.09-én születtem Beregszászban. Gyerekkorom óta a Beregszászi Református Gyülekezet tagja vagyok, így itt részesültem gyermekkeresztségben, majd 2008-ban itt is konfirmáltam. Köszönöm azon gyülekezeti tagok bizalmát, akik jelölésükkel rám gondoltak, de mindenekelőtt legyen meg az Úr akarata.

 

 

 

Bobály István -1968-ban születtem Beregszászban. Két csodálatos fiúgyermek édesapja vagyok. 2015-ben fejeztem be a Sárospataki Református Teológiai Akadémiát lelkipásztori munkatárs szakon. Immáron 12 éve vagyok a gyülekezet tagja.

 

 

 

 

Birta János – 1969-ben születtem Beregszászban, munkáscsaládban. Szüleim, Birta János és Birta Mária mindig becsületre és tisztességre tanítottak. Az tanulmányaimat Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskolában kezdtem 1976-ban. Itt is érettségiztem 1986-ban. Ezután egy évet dolgoztam a beregszászi „Május 1” bútorgyárban. 1987 tavaszán behívtak a szovjet hadseregbe. 1989 tavaszáig szolgáltam Távol-Keleten. A katonai szolgálat után még két évig dolgoztam a bútorgyárban, ezután több külföldi munkahelyen kőműves, raktáros, tolmács voltam. Közben megismertem Ibolyát, a páromat. Hazatérve Beregszászba egy magánvállalkozónál voltam bútorasztalos. 1996-ban megnősültem, elvettem Ibolyát. 1998-ban született Gergő fiunk, rajta kívül még négy gyermeket nevelünk: Viktort, Dezsőt, Karmelitát és Dianát. Így most családtípusú gyermekotthonban vagyok nevelőszülő. Az Úr Jézust 40 évesen ismertem meg. Azóta vagyok megváltott gyermeke és a beregszászi gyülekezet tagja. Ez idő alatt két ciklusban voltam presbiter. A mostani választáson a jelöltést azért fogadtam el, hogy tovább tudjam ezzel is szolgálni Uramat és a Beregszászi Református Gyülekezetet.

 

Csokuly Józsefnek hívnak. 1975. január 1-én születtem Beregszászban. Tanulmányaimat a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolában végeztem. Vállalkozó vagyok. Feleségemmel 1996 októberében kötöttünk házasságot, két gyermekünk született. Presbiteri szolgálatommal gyülekezetünk boldogulását, épülését szeretném segíteni.

 

 

Dancs János vagyok, 1947. december 29-én születtem Beregszászban. Református családban nevelkedtem. Beregszászban végeztem a középiskolát, ami után katonai szolgálatot teljesítettem a szovjet hadseregben a Távol-Keleten. 1970-től hegesztőként dolgoztam 2002-es nyugdíjazásomig. 1972-ben megnősültem, feleségül vettem Nagy Évát, aki azóta is hűséges társam. Két gyermekem és két unokám van. Bár vallásos nevelést kaptam, csak 1990-ben ismertem meg az Úr Jézust, mint személyes Megváltómat. 1989-től a Beregszászi Református Gyülekezet presbitere, 1990-től pedig a gyülekezetünk dalárdájának a tagja vagyok.

 

Gaál Géza -1966.09.09 születtem, Tiszaújlak községben, Nagyszőlősi járásban. 1983-ban fejeztem be a Tiszaújlaki 1-es számú iskolát. 1983-1985 között rakodóként dolgoztam a Tiszaújlaki cipőgyárban. 1985-tól 1987-ig katonai szolgálatot teljesítettem. 1987-ben felvételiztem az Ungvári Nemzeti Egyetem Orvosi tanszékére, amit 1993-ban fejeztem be. 1993-tól 1995-ig rezidensképzésemet töltöttem belgyógyászat szakirányon a Nagyszőlősi Járási Kórházban. 1995-ben kezdtem el dolgozni körzeti orvosként, a Beregszászi Központi Járási Kórház belgyógyászati osztályán. 2009-től Osztályvezető főorvos lettem a Beregszászi Központi Járási Kórház, a Poliklinika belgyógyászatán. Az egészségügyi rendszer újraszervezése következtében 2013-tól - jelenleg a Beregszászi 1-es számú családorvosi rendelő vezetője vagyok. 2010-ben felső kategóriás képesítést szereztem általános orvoslásban. A VI. összehívású Beregszászi Városi Tanács képviselője voltam. Nős vagyok, feleségem Gaál Marianna, 1968-ban született, aki a Beregszászi Egészségügyi Koledzs igazgatóhelyetesse. Lányom, Elekné Dr. Gaál Julianna, 1991-ben született, Neurológus szakorvosjelölt a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórházában.

 

Glóger Károly - 1974-ben születtem Beregszászon református családban. Az 1. Számú Középiskolában kezdtem tanulmányaimat, majd a 11. Számú Beregszászi Szakiskola elvégzése után az Ungvári Felyőfokú Vendéglátóipairi Iskolán szereztem diplomát. Jelenleg vállalkozó vagyok. 1999-ben nősültem, Isten kegyelméből két gyermek édesapja vagyok. Bár református családba születtem, csak 2013-ban szólított meg az Úr, és azóta igyekszem szolgálni. Felnőttként konfirmáltam és gyermekeimet is igyekszem Isten útjára terelni. Egy ciklusban töltöttem be eddig prezsbiteri tisztséget. Úgy érzem, hogy Isten tartogat még számomra feladatot, ezért bizakodva fogadtam el a jelölést az elkövetkezendő ciklusra is.

 

Gogola István - Beregszászi lakos, a Beregszászi Református Egyházközség tagja. Házas, 2 gyermek édesapja. Hivatása: tanár, lelkigondozó. Jelenlegi munkahelye: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma.

 

 

 

 

Gönczy Sándor - 1972-ben születtem Eszenyben, az Ungvári járásban. Itt végeztem az iskoláimat, majd a kötelező sorkatonai szolgálat után a Debreceni Egyetemen szereztem tanári diplomát. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékén dolgozom. 2006-tól vagyok egyháztag a Beregszászi Református Gyülekezetben. Két cikluson keresztül a főiskolai gyülekezet és szintén két cikluson keresztül a BRE presbitere voltam. Nős vagyok, két gyermekem van. Esetleges presbiteri munkám fő céljának tekinteném az elesettek felkarolását.

 

Kenéz-Popovics Erika - 1978. december 31-én születtem Sárosorosziban. 2012-ben ismertem meg az Urat, azóta igyekszem az útján járni, életemmel Őt szolgálni. A Beregszászi Református Gyülekezet tagja vagyok férjemmel, két gyermekemmel együtt. Hálás vagyok Istennek, hogy ide helyezett, mert itt talált meg a Lélek.

 

 

Komáromi Zsolt vagyok, 47 éves, 3 gyermek édesapja. Fertősalmáson születtem, 2001-ben kerültem Beregszászba, ahol megismertem feleségem, Erikát. 2002-ben házasodtunk, 19 év alatt 3 gyermekünk született Boglárka, Levente és Zalán. Nagyon korán, fiatalon 16-17 évesen ismertem meg Istent. 19 éve gyülekezeti tag vagyok. Először presbiternek 10 éve választottak, amit el is fogadtam, mivel úgy hiszem Isten akarata volt ez. A jelenlegi választást is Isten kezébe tettem, és ha ismét itt akar látni, őrállóként a gyülekezetben, akkor elfogadom.

 

Kristofóri Ildikó vagyok,1973-ban születtem Beregszászban. Férjezett vagyok, egy fiúgyermek édesanyja, akikre Isten ajándékaként tekintek. 2006-ban ismertem meg a Feltámadott, örök életet adó Úr Jézus Krisztust, aki igazán élettel és tartalommal töltötte meg életemet, életünket. Életem fő célja, hogy minél többen megismerjék Őt. 2006-tól vagyok a BRE tagja, ahol egy nagy családra találtam.

 

 

Kun József – 1957. július 15-én születtem Beregszászban, református család első gyermekeként. Iskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem, majd érettségi után varrodában kezdtem dolgozni. Kötelező sorkatonai szolgálatot követően elvégeztem a sofőriskolát, miután gépkocsivezetőként dolgoztam a beregszászi műszergyárban. Ezt követően szobafestőként dolgoztam. 2017-től nyugdíjas vagyok. Két felnőtt gyermekem van, akik által két lányunoka boldog nagyapja lehetek. Feleségemmel 41 éve élünk házasságban. Szabadidőmben hobbimnak hódolok, horgászok. 2011-től vagyok a Beregszászi Református Egyházközség tagja vagyok.

 

Lacz Viktor Győző–1969-ben születtem Beregszászban. A Kossuth Lajos középiskolában érettségiztem. Feleségem Lacz Csilla, gyermekeink Ádám és Gábor. Jelenleg is a Beregszászi Református Gyülekezet tagja és presbitere vagyok. Feleségemmel a Kálvin nyomda és Papír-írószer boltot vezetjük.

 

 

 

László Attila - 1982-ben születtem Beregszászon. Kígyóson nevelkedtem református családban és szüleim mindig a református egyház tagjaként szerveztük családi életünket. A templomba járás mindig fontos része volt életemnek így teljes mértékben életem részévé vált. Konfirmációm után Magyarországon folytattam tanulmányaim, de életemet csak itthon tudtam elképzelni. Miután 2007-ben megnősültem a Beregszászi Református Gyülekezet tagja lettem. Szolgálataim nap mint nap végzem: nem tudok alkalmakat mondani, de megannyi helyzetet, amikor a mindennapokban igyekszem segíteni a környezetben nehéz körülmények között élő, bajba jutott ismerőseimnek, barátaimnak.

 

Pál Ottó–1981. február 10-én születtem Beregszászban. 1987. szeptember 1-én megkezdtem tanulmányi éveimet az Asztélyi Elemi Iskolában, majd 4 év után felvételiztem a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumba, ahol 5 évet tanultam. 1997-ben felvettek a Beregszászi Egészségügyi Szakközépiskolába, amelynek a befejezése után a Beregszászi Megyei Elmegyógyintézetben kezdtem dolgozni, ahonnan 20 év munka után elmentem kedvezményes nyugdíjba. Most 40 éves vagyok, van családom: a feleségem Viktória, lányom Pál Alexandra 10 éves. A Beregszászi Református Egyházközség tagja vagyok, 2007-től családom úgyszintén. 2018 őszén megválasztottak presbiternek. Egy ciklus elteltével most újra szeretnék indulni a presbiteri választáson, Isten engem úgy segítsen.

 

Papp Szergej – 57 éves vagyok, Jánosiban lakom. Nős, egy leány édesapja. Az Úr az én pásztorom, elhívását átélhettem 2006-ban egy gyászistentiszteleten, amikor is meghatott a Beregszászi Református Egyházközség Dalárdájának szolgálata. Eközben magamban imádkozva szóltam Uramhoz: „de szeretnék, Istenem, egy ilyen énekkarban Téged imádni lélekben és igazságban, hálából további életemet a Te dicsőségedre élni”. Kiszabadított és megváltott és újonnan születhettem az én Uram Jézus Krisztus kereszthalála által.

 

 

Pataki Marianna - 1984. január 28-án születtem Beregsomban. Itt konfiráltam 1999-ben. Aktív részt vállaltam az ifjúsági munkában ifivezetőként. Sok évig voltam a KRISZ munkatársa, táborokban vettem részt vezetőként, segítőként. A Beregsomi Református Egyházközség 2006-ban választott meg presbiternek. 2008-ban költöztem Beregszászba, házasságkötésem után. Azóta itt igyekszem részt venni azokban a feladatokban, amelyeket Isten bízott rám. Tagja vagyok a beregszászi gyülekezet kamarakórusának, hitoktató vagyok a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban, ahol tanárként is dolgozom.

 

Rácz Sándor – Beregszászban születtem 1967. november 3-án. Iskolai éveimet a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolában töltöttem, majd az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytattam tanulmányaimat. 1991 és 2001 között a Beregszászi 3. Számú Zrínyi Ilona Középiskola fizika tanára voltam. Anyanyelvi szinten beszélek ukránul, oroszul és magyarul. Több mint 20 éve vállalkozó vagyok. Jelenleg is Beregszászban élek feleségemmel és két felnőtt gyermekemmel. Családommal közösen üzemeltetjük a Praktik Építkezési Szaküzletet valamint a Praktik Hotel & Restaurant szállodát és éttermet.

 

Én, Samók Attila, 1975. május 15-én születtem Nagyszőlősön. Óvodába Fertősalmáson jártam, 1981-ben itt kezdtem el tanulni a helyi általános iskolában, amit 1990-ben fejeztem be. A középiskolát a szomszédos Nagypalád településen végeztem 1992-ben Isten kegyelméből még fiatalon hitre jutottam és hitbeli meggyőződésből felvételiztem a Debreceni Református Teológiai Akadémiára még ebben az évben, amit sajnos nem sikerült befejezni. Ezután kisebb-, nagyobb munkákból éltem Magyarországon. 2000-ben megismertem Dancs Zsuzsannát, aki később a feleségem is lett. 2002-től élünk boldog házasságban. 2001-ben hazaköltöztem Beregszászba, ahol az akkori lelkész ajánlására a Beregszászi Református Iratmisszió Könyves- és Ajándékboltjának lettem a vezetője, mind a mai napig a feleségemmel ketten igazgatjuk. 2018-ban családi vállalkozásként beindítottuk a FaBrika Műhelyt, ahol lézergravírozott ajándéktárgyakat készítünk. 2006-ban beiratkoztam a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkipásztori munkatárs szakára, amit 2009-ben több presbitertársammal együtt sikeresen befejeztünk. 2005 óta a Beregszászi Református Gyülekezet presbitere vagyok.

 

Sipos Géza Született 1961.06.11-én Beregszászban. Nős, két leány édesapja. Két leány boldog nagyapja. A beregszászi székhelyű Sámuel Alapítvány vezetője. Vezérigéje a „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy.” (Ézs.43,1b)

 

 

 

 

Szibert Zsuzsannának hívnak, 1978-ban születtem. 2009-ben ismertem meg az Úr Jézust, mint megváltómat. 2011-ben felnőttként konfirmáltam, jelenleg a KKDJA (Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Jótékonysági Alapítvány) munkatársa vagyok. A gyülekezetben megtaláltam a helyem és hálás vagyok, hogy egy ilyen nagy család tagja lehetek.

 


Szilágyi László - 1976-ban születtem Nevetlenfaluban, házas, három gyerek édesapja vagyok. Felségem Gabriella, 17 éve vagyunk házasok. Három gyermekünk: Lili, Kata és Emma. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol szakos tanára, mentálhigiénés szakember vagyok. Kiemelten fontos számomra a fiatal, felnőtt diákok tehetséggondozása, oktatása, lelki égészségének megőrzése. Munkám és hobbim a tanítás, új ismeretek elsajátítása. 2006-tól lettünk a Beregszászi Református Gyülekezet tagjai, első gyermekünk megszületése óta. 2013-tól vagyok a gyülekezet presbitere, és a kamarakórus tagja, melyet igyekszem a tőlem telhető igyekezettel végezni, bízva Isten akaratában és segítségében. Ennek megfelelően kedvenc igém is ehhez kapcsolódik: Dávid zsoltára. „Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vesszöd és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.” Köszönöm a gyülekezetnek a jelölést!


Én Tankóci Norbert 1995. február 22-én születtem Újakliban. Feleségem neve Tankóci Csilla. Az elemi iskola első három évét szülőfalumban végeztem, majd az Aklihegyi Általános Iskolában folytattam tanulmányimat, vörös diplomával végezve. A 9. osztály befejezése után a Péterfalvi Református Líceum diákja lettem, ahol sikeres érettségi vizsgát tettem. Mindezek után felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára, ahol BSc és MSc fokozatú diplomákat szereztem matematika-informatika szakon. Tanulmányi éveim alatt informatikát oktattam a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban. Ezzel egy időben aktív tagja voltam a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezetnek, ahol 3 éven keresztül választottak presbiternek/gondnoknak, amelyhez a Kálvin János Református Szakkollégiumi nevelői beosztás is hozzátartozott. Ezen évek alatt a távolság miatt – mely szülőfalum és Beregszász között van – nehezen tudtam megoldani a gördülékeny hétről hétre való hazautazást, ezáltal azonban vasárnaponként betekintést nyerhettem a Beregszászi Református Gyülekezet istentiszteleteibe. A nyári szünidőket a kollégiumban töltöttem, diákmunkát vállalva. 2015-től a fűtési időszakban éjszakai fűtői munkát vállaltam, amelyet mind a mai napig végzek. 2018 augusztusától vagyok a Beregszászi Református Egyházközség és a Kálvin János Református Szakkollégium alkalmazottja. Munkám során lehetőségem nyílik alkalmazni mindazt, amit tanultam, emellett azonban új területeken is helyt kell állnom. Sokszor a háttérben végzem feladataimat, legyen az egy csőtörés, elektronikai hiba, belső felújítás, kültéri munka, eszközök telepítése és üzembe helyezése, meghibásodott eszközök megjavítása, webes felület igazgatása és karbantartása, gyülekezeti alkalmak kihangosítása vagy épp a toronyóra működtetése. Hobbijaim közé tartozik az itt megismert embereknek való segítségnyújtás.