A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja

Presbiterválasztás a FRIGY-ben

2020-10-27 23:33:31 /

A Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezetben (FRIGY) az elmúlt időszakban rendhagyó istentiszteletre került sor. Mint az már a gyülekezet számára hagyomány, a hallgatók közül minden évben kiválasztanak néhányat, akik a közösségben presbiterként teljesítenek szolgálatot. A választáson részt vett a -bázisgyülekezet-, Beregszászi Református Gyülekezet főgondnoka, valamint gondnokai és néhány presbitere is.

 

Ennek a testületnek a feladata a FRIGy közösségi életének a szervezése, fontos döntések meghozatala - szem előtt tartva a gyülekezet érdekeit-, példamutatás és a tagok vezetése az Istentől kijelölt helyes úton.

A választás idén sem maradt el, s létrejött egy új presbitérium. E jeles esemény a szokásos szerdai istentiszteleten adta az alapot a Beregszászi Református Gyülekezet templomában.

Az alkalom elején a FRIGy Banddel együtt énekszóval dicsőítettük az Urat. Ezt követte egy áhítat, melyet Margitics Erika lelkipásztor tartott. Áhítatában biztosított minket afelől, hogy Istennek mindenkivel van terve, akármilyen helyzetben is vagyunk éppen, akármilyenek a jelenlegi körülményeink. A megpróbáltatások azért vannak, hogy erősebbek legyünk mind az életben, mind a hitben.

Az áhítat és egy ima után az egyik kollégista (aki maga is jelölt) megható bizonyságtételét hallhattuk, melyben elmondta, hogy ő milyen próbákon ment keresztül, s hogy ezek mennyire erősítették meg őt. A bizonyságtételt követte a várva várt presbiterválasztás.

A szabályok tisztázása után ifjúsági gyülekezetünk tagjai szavazhattak három presbiterjelöltre.

A szavazás és az eredmények összesítése közben ismét a FRIGy Band dicsőítését hallhattuk, illetve csatlakozva mi is velük dicsértük az Urat. Mindannyian kíváncsian vártuk, hogy végre felolvassák az új presbitérium névsorát. A jelöltek nevét már két héttel a választás előtt kihirdették, egy előzetes presbiterjelölésen, így nem is csoda, hogy már nagyon vártuk az eredményeket.

A következő emberek kapták a legtöbb szavazatot, s ezzel váltak új vezetőinkké: Szolnoki Eszter, Zányik Patrik, Kotró Emília, Zsendely Kinga, Tar Máté Sándor, Petrusevics Vivien-Nikolett, valamint külsős presbiter lett Szűcs Noémi.

Nem csak az istentisztelet, hanem maga a választás is rendhagyó alkalom volt, hiszen idén több tagot választottak, mint tavaly. Köztük vannak teljesen újak és van olyan is, aki már a korábbiakban is a presbitérium tagja volt.

A kiválasztottakat mindannyian örömmel üdvözöltük, s Isten áldását kértük életükre, szolgálatukra.

Adja az Úr, hogy feladataikat bölcsen végezhessék, soha ne rendüljenek meg a hitben és mindig kísérje őket Istenünk az életük során.

Sárközi Zsófia FRIGy-tag