A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja

Új főiskolai lelkészek Beregszászban

2019-11-24 22:04:01 /

A Beregszászi Református Egyházközség áldáskérő ünnepi istentiszteletet tartott november 24-én, vasárnap 10 órakor a beregszászi református templomban, ahol Margitics János és Margitics (Sánta) Erika lelkipásztorokat Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kérte Isten áldását a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet új lelkipásztoraira.

Az igehirdetés kezdetén és végén a Kamarakórus dicsőítő szolgálatát hallhattuk.

Az igét Margitics János hirdette Máté 25, 1-13. versek alapján.

A tíz szűz példázatán keresztül arra hívta fel a figyelmet, hogy mindig készen kell állnunk Isten eljövetelére. Ugyanis amikor egyértelművé válik az Úr Jézus eljövetele és elkezdődnek az ítélet órái, már nem lesz idő a felkészülésre. Itt különösen advent küszöbén ne egy távoli dolognak éljük ezt meg, hanem hétköznapjainkban, valósnak. Az elkövetkezendő napokat, éveket pedig azzal a reménységgel éljük, hogyha a magunk életébe beletesszük azt, ami ránk van bízva és elvégezzük az Istentől kapott feladatunkat, akkor azzal ott lehetünk azok között, akiket az Isten használ és ezáltal egy kerek egész részévé válunk.

Taracközi Ferenc a Beregszászi Református Egyház vezető lelkipásztora a köszöntések után ismertette, hogy milyen kiemelt szerepet tölt be az ifjúság és a diákság közötti szolgálat mind a Beregszászi Református Egyházközség, mind a Kárpátaljai Református Egyház missziói küldetésében. Mindez látható abban is, hogy 10 évvel ezelőtt megalakulhatott a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet valamint 2006. szeptember 1-től a Kálvin János Református Szakkollégium is, az ukrajnai felsőoktatásban résztvevő diákok számára. Végezetül Isten áldását kérte a Margitics házaspár életére, hogy a fiatalok között végzett szolgálatuk áldássá váljon, és Istentől való legyen.

Taracközi Marianna lelkipásztor által megismerhettük Margitics János és Margitics (Sánta) Erika életének fontos állomásait, majd Zán Fábián Sándor püspök úr vette ki az esküt a lelkészektől.

Mindezek után Zán Fábián Sándor a Zsoltárok könyve 37. részének 37. versével „Vigyázz, hogy fedhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéé!” köszöntötte és bíztatta a lelkészházaspárt.

Majd Orosz Ildikó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorasszonya, Maksai Attila egykori főiskolai lelkész és Marosi István görög katolikus lelkész mondott köszöntőt.

A Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet nevében Zányik Patrik presbiter szólalt fel.

Az alkalom zárásaként a beregszászi gyülekezetet képviselve Taracközi Ferenc útravalóul a következő igével szólt Margitics Jánoshoz és Erikához: „Jobban boldogul kettő. mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. A hármas fonál nem szakad el”.

E rendkívüli alkalom tiszteletére a Kálvin János Szakkollégium lakói számára különleges programokkal telített hétvégét szerveztünk. Fontosnak tartottuk ugyanis, hogy a kollégisták – mint a FRIGY tagjai – részesei legyenek ennek az ünnepélyes eseménynek. Közösségépítő játékok, jókedvű társaság és áldott igei alkalmakat egyaránt élvezhettek a hétvége folyamán. Ezúton köszönjük meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködését és támogatását!

Kiss Krisztina