A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja

Féltőn szerető Isten

2019-10-11 11:04:09 /

Isten kijelentése idős korban is érvényes. Gyermekeit féltő szeretettel óvja, viseli gondjukat, őrzi a hamis tanításokkal szemben.

A beregszászi gyülekezet idősebb tagjai nem először találkoztak, most éppen az idősek napja apropóján gyűltek össze a gyülekezet nagytermében. Mindig jó találkozni, egymást látva megerősödni, Istenre figyelve reménységben tovább menni egy-egy ilyen alkalom után.

A gyülekezet diakóniai bizottsága, diakónusai a hétköznapokban is figyelmet fordítanak az idősebb korosztály tagjaira. Konfirmandusokat is bevonva szerveznek takarító, segítő hétvégéket, alkalmi látogatásokat, ahol az idősek tapasztalataikkal, örömmel látják a fiatalabb korosztályt. A földi látható egyház egyik ismérve is, hogy gondoskodik azokról, akik rászorulnak, akár testi vagy lelki támogatásra.

Az októberi alkalmon Taracközi Ferenc vezető lelkész tartott áhitattal egybekötött előadást a babonaság, jóslás, okkultizmus és ennek következményei vagy az Istenhez való ragaszkodás és Isten ezerízig tartó szeretete kapcsán.

Isten megtiltja az ő népének, hogy ezekben részt vegyen. Két utat kínál: az átok vagy áldás útját. Pál missziói útja során, amikor hallottak ezekről, összehordták könyveiket és elégették. Isten elé szabad bűnbánattal jönni, hiszen a tudatlanság idejét elnézi, de ha valaki ebben benne van, annak parancsolja a megtérést. Sokan soroltak fel babonás szokásokat és beszélgettünk arról is mennyire hatással van ez a bűn a következő generációkra.

Az alkalom énekléssel, egy finom bográcsgulyás elfogyasztásával, sok beszélgetéssel, hálaadással folytatódott, majd a diakóniai bizottság két nőtagja tortával lepte meg a megjelenteket (nagy sikerrel).

A haza vezető úton (presbiteri segítséggel, autókkal) hálával és reménységgel köszöntük meg Isten féltő szeretetét, mellyel szólt hozzánk. Turi László diakónusunk a további hétköznapokban ennek a féltő szeretetnek a hírét viszi naponként otthonaikba.

Az alkalmon részt vettek a Dorcas segélyszervezet munkatársai is, akik örömmel látták, hogy gyülekezetünkben hálás időskorúak tudnak együtt örvendezni Isten szeretetének.