A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja

A FRIGy tanévkezdő hétvégéje

2019-09-10 10:06:32 /

2019-ben közös dicsőítéssel, áhítattal és előadással kezdték az új tanévet a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet tagjai Beregszászban.

Áhítattal Margitics Erika lelkésznő szolgált közöttünk, majd előadással folytatta férje, Margitics János lelkész, melyben az időbeosztásról beszélt.

Nagyon fontos gondolatokat osztott meg. Elmondta, hogy hiába van sok időnk, ha nem tudjuk azt helyesen beosztani. Nagyon sokszor elpazaroljuk a szabadidőnket, illetve halogatjuk a teendőinket, amit később sajnos megbánunk, de már hiába. Az időt nem tudjuk visszapörgetni és az elmulasztott dolgokat visszamenőleg már nem tudjuk megtenni. Arra hívta fel a figyelmet, hogy van megoldás erre a problémára is, valamint biztatott, hogy mindig jusson időnk az Istennel való közösségre az elkövetkező tanévben.

Az igei részt követően élménypedagógiai játékok által ismerhették meg jobban egymást a Kálvin János Református Szakkollégium lakói. Két nagyobb csoportban ismerkedős játékok valamint kreatív foglalkozások kíséretében szabadulhattak fel Margitics Erika és Gogola István vezetésével. Az élményekkel teli program után az éhes diákok nagy örömére közös bográcsozással zárult a nap.

A FRIGy a Beregszászi Református Gyülekezet missziói gyülekezete. Fontos misszióként a gyülekezet mindenben mögötte áll, hogy az itt képzésen részt vevő fiatalok, otthont, biztonságot találjanak Isten közelében. Ezért is szervezték úgy, hogy vasárnap délelőtt a beregszászi református templomban istentisztelet keretében a FRIGy által megválasztott presbiterek beiktatására került sor.

Igét hirdetett Taracközi Ferenc, vezető lelkipásztor az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének a 10-15.versét olvasta fel, melyet magyarázattal kísért. Az Istenben bízó és neki szolgáló élet három aspektusára hívta fel a figyelmet, ugyanis minden olyan ember, aki hitvalló keresztyén, kiváltságos helyzetben van. Ez azonban küldetés és kihívás is egyben. Az újonnan megválasztott presbitereknek szívére helyezte, hogy e három terület összekapcsolódva alkot egy egészet. A kiváltságos helyzet következménye, hogy kihívásokkal teli, de a kihívások ösztönöznek annak a küldetésnek a megélésére, hogy ezt a kiváltságos életet mások előtt megélve Istenre mutassunk.

Az igehirdetést követően a presbiterek beiktatásra került sor. Hidi Dávid, Molnár Mónika, Seres Márta, Tankóci Csilla, Udud Sándor és Zányik Patrik indulhattak személyre szóló igei áldással a szolgáltra. Ezt követően Seres Márta osztotta meg bizonyságtételét a jelenlévő beregszászi gyülekezet és a FRIGy tagjai előtt.

Az Isten áldása legyen a következő tanéven és mindazokon, akik szívügyüknek érzik az ifjúsági misszió támogatását. Itt szeretnénk kifejezni hálánkat és köszönetünket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, amiért támogatásukkal lehetővé tették a hétvége megvalósulását.

Molnár Mónika a FRIGy presbitere