Somi Református Egyházközség

Beszámoló az evangelizációs hétről (+Képek)

2010-11-19 20:44:31 / Somi Ref. Egyházközség

November 1-5 között a Beregsomi Református Gyülekezet evangelizációs hetet szervezett. Minden este 16:00-ra gyűltek össze az érdeklődők, hogy Isten Igéjéről halljanak.

(Erre a képre kattintva láthatóak az evangelizáció képei.)

Evangelizációs hetünk különleges volt több tekintetben! Lássuk miben?!

Szakítva a környező gyülekezetek szokásaival nem hívogattunk más gyülekezetekből embereket. Ezzel nem az elzárkózás lett volna a célunk, hanem az, hogy felmérjük hány embert tudunk mozgósítani Som községéből egy ilyen rendezvényre.


A másik különleges dolog a családokhoz eljuttatott meghívó volt! Akik nem jönnek gyülekezetbe, azok nem hallják a hirdetést. Plakátragasztás a helyhatósági választások előtt nem lett volna nagy dolog, hiszen tele volt Kárpátalja választási plakátokkal. Így maradt a meghívózás, aminek a kihordását a gyülekezet presbiterei végezték. Közel 300 meghívót juttattak el a presbiterek az otthonokba, így minden református családot megszólítottunk az evangélizáció hírével.


A csütörtöki napon nem szokványos evangelizációt tartottunk, hanem zenés-zsoltárolvasásos istentiszteletet. Ekkor Istent dicsérő énekekkel kerülhettünk közelebb az Úrhoz. Az énekek szövegei költői nyelven megfogalmazott kis prédikációk és imádságok voltak. Személyes beszámolókból tudjuk, hogy volt, akinek lelke ekkor könnyebbült meg a hét folyamán – szavait idézve. A csodálatos énekeket és szintetizátorjátékot Antal István és Melinda szólaltatta meg.


Isten örömhírét, az evangéliumot Ötvös Károly forgolányi lelkipásztor hirdette. Ő eddig ismeretlen volt a somi gyülekezetben, és jó volt látni, hogy mégis napról napra többen jönnek az emberek, nem azért, mert ismerősen és jól cseng az igehirdető neve, hanem mert evangéliumhirdetés történik. A hét folyamán meghaladtuk a 90 fős létszámot templomunkban. Károly tiszteletes a Szentírás példáin keresztül a választásokról beszélt .Az emberi élet válaszútjairól, ember és Isten választásáról, döntéséről. Igehirdetése szenvedélyes volt és tele volt szemléltető példákkal.


Minden nap egy-egy bizonyságtételt is meghallgathattunk, az alkoholfüggőségből való szabadulástól el egészen az olyan életútig, ahol nagy bűnök nem voltak, de mégis rádöbbent az illető, hogy csak Istennel jó élni, ezért döntenie kellett, hogy Rá bízza-e az életét, vagy sem. A bizonyságtételekben egyvalami közös volt: senki sem bánta meg, hogy Isten mellett döntött.


Reményünket fejezzük ki afféle, hogyha Isten éltet bennünket, akkor tavasszal újabb evangelizációs heten veszünk részt.