Együtt vagyunk

2022. Nov 28., szerző: Adminisztrátor

Advent első vasárnapján a beregszászi reformátusok istentiszteletén vett részt Novák Katalin Magyarország köztársasági elnöke, ahol együtt imádkozott a gyülekezet közösségével.

Novák Katalint a Kárpátaljai Református Egyház vezetői nevében,  Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok fogadta valamint a gyülekezet vezető lelkésze és beosztott lelkipásztorai üdvözölték, majd mindannyian istentiszteleten vettek részt.

Az ünnepi istentisztelet a hetedik osztályos konfirmandusok versével vette kezdetét, majd meggyújtották az első gyertyát a gyülekezet adventi koszorúján.

A lectio a Mikeás könyve 7. részének 7-10. verseiből szólt: Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az ÚR az én világosságom. Az ÚR haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Az ÚR haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában.

A kamarakórus énekei után Zán Fábián Sándor püspök hirdette Isten igéjét az első korintusi levél 16. részének 22.b verséből:  Marana tha! valamint a Jelenések könyve 22. részének 20. verse alapján:  Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: "Bizony, hamar eljövök". Ámen. Jöjj, Uram, Jézus!.

Püspök úr igehirdetésében elmondta:  ezeket a szavakat a Krisztust váró gyülekezet mondja ki imádságként. Hogyan várakoztak az első gyülekezet tagjai? Imádságként hangzott tőlük a kérés: Jövel, Uram, Jézus! Szükségét érezték annak, hogy eljöjjön, aki megszabadítja őket abban a szorult élethelyzetben, amiben voltak. Az Ószövetség tele van Krisztus-váró imádságokkal. Az újszövetség népe is Istenhez kiált: meddig nem hallgatsz meg, meddig kell tűrnünk a ránk nehezedő nyomorúságokat? Vajon nem jött el a Messiás, aki megszabadította volna őket? Nem teljesedtek be a próféciák? Miért kell szenvedni az újszövetség népének és a ma élő egyszerű embernek? - tette fel a kérdést a püspök.

Krisztus a kereszten legyőzte a bűnt és a halált, de még hátra van a végső győzelem. Még itt kell élnünk ebben a világban, ahol van bűn és van halál, gonoszság, szenvedés - mondta.

Az advent az Isten irántunk való nagy szeretete. Ő nem gyönyörködik a bűnös, hitetlen ember halálában. A végső győzelem az ítéletet is jelenti az Isten ellen lázadó ember számára. Vajon késik az Úr az ítélettel? Isten nem mulaszt, nem késik. Ez a késedelem a kegyelem ideje, a megtérésre adott lehetőség ideje. Az övéinek ezért kell várnia a végső győzelemre türelemmel és reménykedve. Ebben a várakozásban vagyunk - jelentette ki az egyházfő.

Szeretnénk, ha nem lenne betegség, ha a fegyverek elnémulnának, ha béke lenne a nemzetek között. Nem könnyű várni, de a végső győzelem bizonyos.

Mihez kezdünk a várakozási idővel? Imádkozhatunk, tehetünk bizonyságot, tehetünk jót a nyomorúságban lévővel. A mélységből is reménységgel kiálthatunk. Mert, ahol a szívek neki hódolnak, ott már elkezdődött az Isten országa. Az igazi keresztyén reménység mérhetetlen ereje abban van, hogy Krisztus visszatérését várjuk. Ez volt az első keresztyének reménysége. Krisztus maga garantálja Isten ígéreteit. Ő visszajön az övéihez és elhozza a teljes váltságot, a végső győzelmet, az örök üdvösséget. Ez a mi várakozásunk ereje. Jézusra várunk! - hangsúlyozta.

Amikor mi imádkozunk, Ő már jelen van: mert ahol ketten vagy hárman az Ő nevében összegyűlnek, Ő ott van. Ez az istentisztelet titka. Ahol segítségül hívják az Úr nevét, Ő ott van. Krisztus jelenléte a Szentlélek által ma is valóság. Ezért kérhetjük, hogy Uram, jöjj el! Jöjj el azok életébe, akik még nem ismernek téged.

Mi, akik megízleltük az Isten szeretetét, az adventben, a várakozás időszakában imádkozzunk: Uram, jöjj el, azoknak az életébe, akik még nem ismernek Téged! - biztatta az egybegyűlteket a Kárpátaljai Református Egyház püspöke.

Jöjjön közénk, legyen velünk, hogy általunk megtapasztalható legyen. Ez az igazi advent.  Krisztus egyháza nem más, mint ahol segítségül hívják Őt, ahol megtapasztalják jelenlétét, ahol megélik szeretetét, ahol sokkal nagyobb dolgokért könyörögnek, mint fenyőfa alá rakott ajándékok. Tudunk-e így magunkra, másokra, egymásra, az egész világra tekinteni? Sok mindent várhatunk, de az igazi várakozás, Jézusra való várakozás - tett bizonyságot a püspök.

Isten igéjére válaszolva a gyülekezet beosztott lelkészei imádkoztak. Hitvalló énekünk és nemzeti imádságunk után a püspök Isten áldását kérte a gyülekezetre.

Novák Katalin köztársasági elnök, a gyülekezetet köszöntve elmondta: hálatelt szívvel van ismét a beregszászi református templomban. Márciusban együtt imádkozhatott itt a Kárpátaljai Református Egyház vezetőivel és lelkipásztoraival. Advent első vasárnapján, nyolc hónap elteltével, minden magyar ember itt van velem ebben a templomban, mind a 15 millió magyar - mondta. Pl. az a 15 éves fiú, aki, amikor megtudta, hogy gyülekezetükben a persely a kárpátaljaiak megsegítésére van kitéve, önként hozta el addig gyűjtött összes zsebpénzét. Vagy azok a névtelen családok, akik megosztják otthonukat, vagy akik önzetlenül támogatják azokat, akiknek szükségük van rá. Együtt vagyunk és együtt leszünk, legyen bármilyen nehéz is magyarnak lenni. Együtt vagyunk és közösen imádkozunk azért, hogy legyenek végre itt újra a férfiak, férjek, apák, fiak, hogy ne kelljen a családoknak nélkülözniük szeretteiket.

Kilenc hónapja tart a háború. Kilenc hónap alatt kifejlődik és megszületik egy gyermek. Kilenc hónap alatt mennyi mindent le lehet rombolni, mennyi minden el lehet venni, tönkre lehet tenni. A háború sok minden lerombolhat, elvehet, de még a háború sem képes elpusztítani a szeretetet. Ez a szeretet hozott most engem is ide. Itt, most, önökkel itthon vagyok és hálás vagyok Istennek, hogy együtt lehetünk. Számomra ajándék, hogy most a várakozás első lángját, itt, ma, önökkel gyújthattam meg. Előbb-utóbb muszáj, hogy béke legyen és Kárpátalján békés magyar élet legyen.

Novák Katalin közös imádságra kérte a gyülekezetet, melyben megköszönte, hogy együtt lehetünk, hogy nem adjuk fel, hogy Isten az, aki állít embereket a közösségek élére, Ő az, akihez fordulhatunk. Megköszönte a gyermekeket. Imádkozott a sírókért, azokért akiknek a családjában hiány van valamelyik családtag kényszerű távolléte miatt. Könyörgött a háborúban a fronton lévőkért. Bölcs és igazságos szívet kért a vezetők számára.

A gyülekezet a 134. zsoltár 3. versével kérte Isten áldását Katalin nap alkalmából köztársasági elnök asszony életére.

Az ünnepi istentisztelet a 188. dicséret éneklésével ért véget.

 

A vendégek a főiskolán folytatták a napot, ahol a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület elnöksége valamint Kárpátaljai Református Egyház püspöke és a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkésze beszélgettek a jelenlegi helyzetről. Zán Fábián Sándor püspök úr tájékoztatta köztársasági elnök asszonyt a református egyház, illetve az ukrajnai egyházak helyzetéről.

A város főterén a délutáni gyertyagyújtás alkalmával újra találkoztak. Beregszász első közös adventi gyertyájának meggyújtásakor Novák Katalin ismét megerősítette azon örömét és háláját, hogy otthon érezheti magát a kárpátaljai magyarok között és hangsúlyozta mindannyiunk béke iránti vágyát.

A történelmi egyházak képviselői a megjelentekhez szólva hangsúlyozták  az adventi időszak fontosságát, melyben a visszatérő Jézus Krisztusra várunk.

A beregszászi református egyház képviseletében Taracközi Ferenc kiemelte: azért lehet adventünk, mert az Atya örök adventben van. Várakozik. Várja, hogy megérkezzünk. Jézus megszületését megelőző időkben a nép nagy Messiás-várásban élt. Az Isten válasza erre a várakozásra: Íme az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm. Egy másik helyen pedig így szól: Ez, az én szerelmes Fiam, Öt hallgassátok!

Taracközi Ferenc vezető lelkész köztársasági elnök asszony szavaihoz kapcsolódva elmondta: Ideje van a jelenlétnek és ideje a szavaknak. Ideje, hogy ebben az adventben mindannyian keressük Isten jelenlétét. Advent első üzenete: ideje elcsendesednünk  és Őt hallgatnunk.

kresajto

Fotók: Makó András/Marton Erzsébet/facebook

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.