Maradjon velünk a Világ Világossága!

2020. Dec 22., szerző: Adminisztrátor

„Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem,

ne maradjon a sötétségben.” (János 12, 46)


Zán Fábián Sándor püspök köszöntése

Ünneplő keresztyén Testvéreim!

Jézus Krisztusnak ezt az Önmagáról tett bizonyságát fogadjuk karácsonyi örömüzenetként. Lássuk meg, hogyan győzi le Jézus Krisztus, a Világ Világossága, a mi elménk sötétségét és a halál sötétségét! Aki hisz, ne maradjon sötétségben.

Sok dolog van a világon, amit emberi ésszel fel nem foghatunk, meghaladják elménk képességeit. Vannak titkok, melyek örökre titkok maradnak.Sok tévedést követünk el, dolgokat félreértünk, és ezzel magunknak, másoknak bajt okozunk. Hálásak lehetünk az emberi ész vívmányaiért, a tudományért, amit az ember elért, felhalmozott és képes tovább adni. De be kell látni, hogy sok tévedés is jellemez bennünket, és ennek megvan az ára. Nemzedékek fizetnek nagy árat elődeik tévedéseiért, sőt az egész emberiségre ránehezedik az, amit a Szentírás sötétségnek mond. Ezt a sötétséget oszlatja a karácsonyi örömüzenet. Hogyan oszlatja el a Világ Világossága elménk sötétségét? Nem úgy, hogy megismerünk minden titkot, nem úgy, hogy tévedés nélkül rendezhetjük életünk sorát. De mégis látjuk a világosságot. Azt, hogy Jézus Krisztus által a mindenség ura a mi szerető mennyei Atyánk. Jézus születése, földi élete, tanítása, kereszthalála és feltámadásának fénye világossá teszi előttünk, hogy Isten szeret bennünket. Ez az igazi világosság, ami a miénk lehet!

Az értelmi sötétségnél viszont veszedelmesebb a szív sötétsége, mert a megsötétedett szív a bűn forrása. A bűn a sötétség eredménye és gyümölcse. A sötétség hatással van ránk. Bűnt elkövetők, bűnben élő emberek vagyunk, de a szív sötétségére, a bűnre az Isten válasza a bűnbocsánat. A világosság láttatja velünk, hogy a megváltás megtörténhet, a bűnbocsánat kész, és hit által a miénk ez a szívbéli megvilágosodás.

A Világ Világossága legyőzi a halál sötétségét. „A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.” (Ézs 9, 1b) A karácsonyi prófécia erről beszél. A legsűrűbb sötétség, ami ránehezedik az életünkre, az a halál sötétsége. Jézus Krisztus halála a sötétség igazi mélységét jelenti. Ő leszállt abba a sötétségbe, ahová nekünk már nem kell leszállnunk, mert Isten itt készített győzelmet Fia számára, mert kihozta a sírból, és kinyilatkoztatta, hogy az Ő világossága még a halál sötétségét is legyőzi.

A karácsonyi üzenetvigasztalás is. A karácsonyi fények a gyászolók szívére is hatással vannak. Megtöri a sötétség erejét és a gyásznak keserűségét.

Legvégül még megválaszoljuk azt a kérdést, hogy hogyan nyerjük el ezt a világosságot. Alapigénk így felel: „Én világosságul jöttem a világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki énbennem hisz”(Jn 12, 46).Aki énbennem hisz. Ahogy egy süketnek hiába magyarázom a zene szépségét, vagy egy vaknak a színek különbözőségét, éppenúgy a hit nélküli embernek is üres beszéd mindaz, amit alapigénk mond a világ világosságáról.

A karácsonyi világosságot a hit szemével látjuk. Hinni annyit jelent, mint elfogadni Isten ajándékait.

Karácsony ünnepén – és azután is – legyen és maradjon velünk a Világ Világossága, Jézus Krisztus!

Áldott ünnepet kívánva

Zán Fábián Sándor,

a Kárpátaljai Református Egyház püspöke

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.