Családi csendesnap nyolcadszor

2018. Jul 31., szerző: Adminisztrátor

Lelki megújulás

A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) az elmúlt szombaton immáron nyolcadik alkalommal szervezte meg családi csendesnapját, amelynek ezúttal Tiszapéterfalva adott otthont. A több mint négy és félezer résztvevő azért jött össze, hogy  közösen adjanak hálát Isten megtartó szeretetéért, a kegyelemért, azért, hogy még mindig ad időt a bűnös embernek, hogy megtérjen, hogy elnyerhesse az örök életet.

A gyülekező tömeg a mezővári gyülekezet kántoraival, Kovács Sándorral és Erikával csodálatos dicséreteket és zsoltárokat énekelt. A vendégeket és a megjelenteket az egész nap nagyszerűen helytálló, talpraesett moderátorok – Menyhárt Nikolett és Oroszi Dávid – üdvözölte. Nagy Béla, a KRE főgondnoka Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetéből hozott igékkel biztatta a résztvevőket a lelki megújulásra: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”. „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem…” Lelki megújulásunk azt jelenti, hogy kitesszük magunkat Isten akaratának, fogalmazott a főgondnok. Megújulásunk csak Jézussal lehetséges, nélküle minden marad a régi, figyelmeztetett Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperese: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre” (2Kor 5, 17).

 Ma ismét egybegyűltünk, hogy megvalljuk bűneinket és bűnbocsánatot, életet, áldást kérjünk kezdte áhítatát Zán Fábián Sándor püspök. Az Isten kegyelme adja meg számunkra a békét, hogy érdemes itt élnünk, és érdemes a gyermekáldást fogadni. Harminc évvel ezelőtt Kárpátalján az Úr ébredést, lelki megújulást adott a szovjet diktatúrában nyomorított református népének, amikor a Szentírás lett a tiszta forrás, amikor idős lelkészek bátran hirdették: Jézus Krisztus úr az életemben. Ma is van a gyülekezeteinkben imádkozó mag, akik könyörögnek a lelki megújulásért, mondta a püspök. Ma is kérdezi Isten: akarsz-e megújulni, újjászületni. A lelki megújuláshoz az út a bűn megvallásával kezdődik, figyelmeztetett Zán Fábián Sándor.

Sokak számára jelentett hatalmas élményt a 9 gyermekes, 31 unokával megáldott dr. Tapolyainé Bartha Gizella bizonyságtétele. Aki a hatalmas tömegnek örvendezve Isten hatalmas csodájának nevezte, hogy a sok-sok szenvedés között is megőrizte népét itt Kárpátalján. Isten ma is közel van, mondta, az a tragédia, hogy csak akkor beszélünk hozzá, ha gond van. A lelki gondozást 84 évesen is gyakorló előadó a család, az Istennel élő család fontosságát hangsúlyozta. Miért van válás? – tette fel a kérdést. Mert elfordultunk Istentől, aki segít megújulni a házasságban. Istennek terve volt a családdal, ezért fia számára nem csak Máriát, de Józsefet is választotta. Összetartásra és őszinteségre van szükség, mert a hamisság eltávolít, meg kell újulnunk a családban, meg kell vallani bűneinket, hogy megszabaduljunk, mert enélkül elvesznek gyermekeink. Akiket Isten majd az anyáktól, apáktól, nagyszülőktől is számon kér majd, figyelmeztetett.

Célt tévesztett emberek vagyunk, kezdte előadását id. Pocsai Sándor, a csongori Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió lelkésze. A lelki halálba születnek bele a gyermekek, nekünk, szülőknek, nagyszülőknek kell Istenhez vezetni őket, fogalmazott. A halálból vissza kell térni az élet urához, mert különben az örök kárhozatra jutunk. Nekünk kell megújulni, hogy a helyes útra vezessük gyermekeinket. A változás viszont Isten igéje nélkül lehetetlen. Jézus elszenvedte értünk a halált, a kereszt hirdeti, mi kell legyen az életcélunk: az örök élet, mondta. Ehhez időnk odaszánására, életünk odaszentelésére van szükség, nem élhetünk alkalmi keresztyénekként. Kegyelemből, hit által tartatunk meg. Egyetlen példaképünk legyen: a názáreti Jézus.

Úgy éljük az életünket, hogy mások valamit megtanuljanak tőlünk, fogalmazott bizonyságtételében Viktor Jánosné Mester Ildikó, aki minden megpróbáltatás ellenére hittel vallja a zsoltárossal együtt: hatalmasan cselekedett velem az Úr, ezért örvendezek.

Akié a Fiú, azé az élet, mondja az evangélium. Megvan benned az élet? Van kapcsolatod az Élő víz forrásával? – tette fel a kérdést Bódis Miklós erdélyi evangelizátor. Aki hangsúlyozta: életünket születésünktől kezdve eldeformálta a bűn, megújulás kell, ami csak a Jézussal való személyes találkozással lehetséges. Mint ahogy Péter a gazdag halfogás után mindent otthagyva követte Jézust, aki emberhalásszá tette őt, nekünk is mindent otthagyva kell követnünk Őt, embereket kell menteni, s akkor új szél fog fújni ismét, eljön a megújulás, fogalmazott Bódis Miklós.

Ragadjátok meg a kegyelmet, kiáltsatok Jézusért, a lélekmentés tüzével szóljatok társatokhoz, gyülekezeti tagjaitokhoz, legyetek hiteles élet bizonyságtevői, kérte zárszavában Zán Fábián Sándor. Isten a kevesek által is meg tudja szabadítani a népet. Készítsétek az Úrnak útját, ez a küldetésetek, fogalmazott.

A családi nap résztvevőit köszöntötte Fejes Norbert, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa, illetve Rezes József, a megyei állami adminisztráció kisebbségi és vallásügyi osztályának vezetője is. Pintér Béla népszerű magyarországi keresztény énekes pedig nagyszerű koncerttel ajándékozta meg a jelenlévőket. Az ugocsai gyülekezetek ezúttal is gondoskodtak arról, hogy a lelki feltöltődés mellett a test se maradjon éhes.

Marton Erzsébet

Galéria

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Családi nap